Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Neonatal buzağı ishallerine karşı ticari bovine rotavirus aşısı ile aşılanan gebe sığırlardan doğan buzağılarda pasif bağışıklık düzeyinin araştırılmasıYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Veterinerlik Viroloji Ana Bilim Dalı2023Tamamlandı
2Kedilerde feline coronavirus enfeksiyonununvirolojik ve serolojik araştırılmasıYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Viroloji Ana Bilim Dalı2022Tamamlandı
3Honamlı keçi ırkında pestivirus enfeksiyonunun seroepidemiyolojisiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Veterinerlik Viroloji Ana Bilim Dalı2022Tamamlandı
4Honamlı keçi ırkında akabane virus enfeksiyonunun seroepidemiyolojisiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Veterinerlik Viroloji Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
5Bal arılarinda deforme kanat virus, siyah kraliçe hücre virus ve akut arı felci virus enfeksiyonlarinin reverz transkriptaz–polymerase chain reaction (RT-PCR) tekniği kullanilarak araştirilmasiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Veterinerlik Viroloji Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
6Direkt immunfloresan (DIF) testi ve reverz transkriptaz - polymerase chain reaction (RT-PCR) tekniği kullanılarak sığırlarda parainfluenza virus tip 3' ün (BPIV3) araştırılmasıDoktoraBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Viroloji Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
7Denizli ve Burdur yörelerindeki sığırlarda bovine respiratory syncytial virus enfeksiyonunun serolojik olarak araştırılmasıYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Viroloji Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
8Burdur yöresindeki kedi ve köpeklerde batı nil virus enfeksiyonunun serolojik olarak araştırılmasıYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Viroloji Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı