Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Kedilerde Feline Coronavirus Enfeksiyonunun Virolojik ve Serolojik AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam Ediyor10,000 TÜRK LİRASIYürütücü
2Honamlı Keçi Irkında Akabane Virus Enfeksiyonunun SeroepidemiyolojisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam Ediyor15,000 TÜRK LİRASIYürütücü
3Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Bovine Viral Diyare Virus-Persiste Enfekte (BVDV-PI) Buzağıların TespitiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam EdiyorAraştırmacı
4Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Bovine Viral Diyare Virus-Persiste Enfekte (BVDV-PI) Buzağıların Tespit EdilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı30,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
5Bal Arılarında Deforme Kanat Virus, Siyah Kraliçe Hücre Virus ve Akut Arı Felci Virus Enfeksiyonlarının Reverz Transkriptaz -Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Tekniği Kullanılarak Araştırılması.Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı15,000 TÜRK LİRASIYürütücü
6Denizli ve Burdur Yörelerindeki Sığırlarda Bovine Respiratory Syncytial Virus Enfeksiyonunun Serolojik Olarak AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı8,000 TÜRK LİRASIYürütücü
7Direkt İmmunfloresan (DIF) Testi ve Reverz Transkriptaz- Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Tekniği Kullanılarak Sığırlarda Parainfluenza Virus Tip 3’ün (BPIV-3) Araştırılması.Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam Ediyor12,000 TÜRK LİRASIYürütücü
8İshalli Buzağıların Dışkı Örneklerinden Bovine Coronavirus’un İzolasyonuYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı20 TÜRK LİRASIAraştırmacı
9Burdur yöresindeki kedi ve köpeklerde Batı Nil Virus enfeksiyonunun serolojik olarak araştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı8,000 TÜRK LİRASIYürütücü
10Rotavirus enfeksiyonunun koyunlarda virolojik ve serolojik araştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıAraştırmacı
11Rize yöresindeki sığırlarda mavidil enfeksiyonunun serolojik araştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıAraştırmacı
12Kars yöresinde küçük aile işletmelerindeki koyunlarda Bluetongue ve Rift Valley Fever enfeksiyonlarının serolojik olarak araştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıAraştırmacı
13Kars Ardahan ve Iğdır yöresinde at eşek ve yerli ırk kazlarda Batı Nil Virus BNV enfeksiyonunun seroprevalansının araştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıYürütücü
14Kafkas Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuarının KurulmasıKalkınma BakanlığıDevam Ediyor8,000,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
15Kars ve Ardahan yörelerinde yetiştirilen at ve eşeklerde Equine herpesvirus 1 EHV 1 ve Equine herpesvirus 4 EHV 4 enfeksiyonlarının seroprevalanslarının belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıAraştırmacı
16Kars yöresinde halk elinde yetiştirilen koyunlarda bazı Pestivirus enfeksiyonlarının seroprevalansının belirlenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıAraştırmacı
17Kars Yöresindeki Sığırlarda Anaplazma Marginale Akabane virus ve Efemeral Fever Enfeksiyonları Seroprevalanslarının ELISA Yöntemiyle AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı6,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
18Biology and control of vector borne infections in EuropeProject ref erence 261504Funded under FP7 HEALTHAvrupa BirliğiTamamlandı16,368,756 EUROAraştırmacı
19Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün Epidemiyolojisi Moleküler Karakterizasyonu Antijen ELISA Geliştirilmesi ve Koruyucu Aşı Çalışmaları-Tübitak 1001Tamamlandı4,950,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
20Kars yöresindeki küçük aile işletmelerindeki sığırlarda bluetongue mavidil BTV enfeksiyonunun seroprevalansının belirlenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam Ediyor9,750 Araştırmacı
21 Kars ve Ardahan Yöresindeki Atlarda Equine Viral Arteritis Enfeksiyonunun Seroprevalansının AraştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı6,895 Araştırmacı
22Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Mavidil Enfeksiyonunun EpidemiyolojisiDİĞERTamamlandı35,000 Uzman
23Kars yöresindeki kültür ırkı sığırlarda Bovine Leukemia Virus BLV enfeksiyonunun seroprevalansının belirlenmesiDİĞERTamamlandı2,500 Yürütücü
24Sığırların Fertilite Problemlerinde Herpesvirus BHV 1 BHV 4 EnfeksiyonlarıDİĞERTamamlandı35,000 Uzman