İdari Görevler

Üniversite Adı Birim Adı Unvan Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
1KAFKAS ÜNİVERSİTESİAnabilim Dalı Başkanı20062015
2KAFKAS ÜNİVERSİTESİMYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı20092010
3MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİKomisyon Üyeliği2015Devam Ediyor
4BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİGirişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı20182021
5MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİKomisyon Üyeliği20152019
6MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİGirişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı20162019
7BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİFakülte Kurulu Üyeliği20182021
8BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİKalite Kurulu Üyeliği2017Devam Ediyor
9MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİKalite Kurulu Üyeliği2016Devam Ediyor