Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Metotreksatın akciğer dokusuna etkisi ve astaksantinin rolü.SAYGIN MUSTAFA,ÖZTÜRK ÖNDER,ÖZMEN ÖZLEM2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi27.04.2109Tam metin bildiri, Elektronik,
2A Case of Monkey Pox in a Baby MonkeyÖZMEN ÖZLEM,KALE MEHMET,İPEK VOLKAN,SALTIK HASBİ SAİTX. National I. International Veterinary Pathology Congress31.10.2020Özet bildiri, Elektronik, Burdur
3LİPOPOLİSAKKARİTLE OLUŞTURULAN SEPSİS MODELİNDEAKCİĞER DOKUSU VE ASTAKSANTİNİN ROLÜSAYGIN MUSTAFA,ÖZTÜRK ÖNDER,ÖZMEN ÖZLEMTürk Toraks Derneği’nin 23. Yıllık Kongresi18.10.2020Özet bildiri, Elektronik,
4Effects of Long Term Exogenous Apelin Application in Experimental Pulmonary Hypertension Model Created with MonocrotalineÖZTÜRK ÖNDER,ASLANKOÇ RAHİME,SAYGIN MUSTAFA,ÖZMEN ÖZLEM,ŞİRİN YUSUF SİNAN2020 ERS International Congress09.09.2020Özet bildiri, Elektronik,
5TAKSİFOLİNİN DENEYSEL DİYABETİK PERİODONTİTİS MODELİNDE ALVEOLER KEMİK KAYBI VE APOPTOZ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASILEKTEMÜR ALPAN AYSAN,KIZILDAĞ ALPER,ÖZMEN ÖZLEM2. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi15.12.2019Özet bildiri, Elektronik,
6Yağlı Karaciğer SendromuAğırca Şerife,ÖZMEN ÖZLEMInternational Young Researchers Student Congress30.11.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
7Muhabbet kuşlarında Macrorhabdus ornithogaster enfeksiyonu (megabakteriozis hastalığı) patolojisi.Altıntaş Melike,ÖZMEN ÖZLEMInternational Young Researchers Student Congress30.11.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
8Yeşil kas hastalığında (deep pectoral myopathy) patolojik değişiklikler.Milletsever Adem,ÖZMEN ÖZLEMInternational Young Researchers Student Congress30.11.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
9Hayvanlarda hipotiroidizmin etiyopatogenezi.Yüksel Duygu,ÖZMEN ÖZLEMInternational Young Researchers Student Congress30.11.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
10Yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanımının böbrek dokusuna etkisiTUNCA ÜLKER,SAYGIN MUSTAFA,ÖZMEN ÖZLEM1.Uluslararası Genç Araştırmacı Kongresi28.11.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
11Taksifolinin Deneysel Diyabetik Periodontitis Modelinde Alveoler Kemik Kaybı ve Apoptoz Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıLEKTEMÜR ALPAN AYSAN,KIZILDAĞ ALPER,ÖZMEN ÖZLEM2. Meandros Dişhekimliği Kongresi24.11.2019Özet bildiri, Basılı,
12Taksifolinin deneysel periodontitis modelinde alveoler kemik kaybına etkilerinindeğerlendirilmesiEvaluation the Effects of Taxifolin on Alveolar Bone Loss in Experimental Periodontitis ModelLEKTEMÜR ALPAN AYSAN,KIZILDAĞ ALPER,ÖZMEN ÖZLEMTÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 49. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ VE 28.BİLİMSEL SEMPOZYUMU30.10.2019Özet bildiri, Elektronik,
13Deneysel Periodontitis Oluşturulan Sıçanlarda Farklı Dozlarda Uygulanan Diosgeninin Alveolar Kemik Kaybı Üzerine EtkisiThe Effect of Diosgenin Administered at Different Doses on Alveolar Bone Loss in Ratswith Experimental PeriodontitisKIZILDAĞ ALPER,LEKTEMÜR ALPAN AYSAN,ÖZMEN ÖZLEMTÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 49. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ 28. BİLİMSEL SEMPOZYUMU30.10.2019Özet bildiri, Elektronik,
14SOLUNUM OKULU (SIGARA VE KOAH)....SAYGIN MUSTAFA,ÖZTÜRK ÖNDER,ÇELİKKOL ÖMER,ÖZMEN ÖZLEM,GÜNYELİ İLKER,DOST SÜLEYMAN,YILDIRIM BAŞ FUNDA,KILIÇ FARUK,ÖVEY İSHAK SUAT,KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN,ASLANKOÇ RAHİME,ÖZTÜRK DİLARA PALA,Gonca Taner,YALÇIN EBRU,ÇETİN VİLDAN,Yalçın Arzu,TUNCA ÜLKERTürkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi29.10.2019Özet bildiri, Elektronik,
15Deneysel Periodontitis Oluşturulan SıçanlardaFarklı Dozlarda Uygulanan Diosgeninin Alveolar Kemik Kaybı Üzerine EtkisiKIZILDAĞ ALPER,LEKTEMÜR ALPAN AYSAN,ÖZMEN ÖZLEMTürk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongesi 28. Bilimsel Sempozyumu29.10.2019Özet bildiri, Basılı,
16SOLUNUM OKULU (SIGARA VE KOAH)SAYGIN MUSTAFA,ÖZTÜRK ÖNDER,ÖZMEN ÖZLEM,GÜNYELİ İLKER,DOST SÜLEYMAN,YILDIRIM BAŞ FUNDA,KILIÇ FARUK,ÖVEY İSHAK SUAT,KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN,ASLANKOÇ RAHİME,PALA ÖZTÜRK DİLARA,GONCA TANER,YALÇIN EBRU,ÇETİN VİLDAN,YALÇIN ARZU,YAĞCI ÜLKERTÜSAD 41. ULUSAL KONGRESİ26.10.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
17The dark side of antenatal magnesium sulfate: high-dose regimen is associated with brain damage in the preterm caprine model of chorioamnionitisSEZİK MEKİN,ÖZMEN ÖZLEM,KÖKER AFŞİN,AŞCI HALİL,SAVRAN MEHTAP,Serenat Eriş Yalçın,Sidekli Özge,GÜLER ŞÖHRET,DEMİR NECDET29th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology16.10.2019Özet bildiri, Basılı,
18REGION SPECIFIC INHIBITION OF APOPTOSIS AND TUMORNECROSIS FACTOR ALPHA FOLLOWING MAGNESIUM SULFATEADMINISTRATION IN THE ENDOTOXIN EXPOSED CAPRINE PRETERMFETAL BRAINSEZİK MEKİN,ÖZMEN ÖZLEM,KÖKER AFŞİN,AŞCI HALİL,SAVRAN MEHTAP,Serenat Eriş Yalçın,GÜLER ŞÖHRET,Sidekli Özge,Konuk Esra,Quliyeva Feride14. World Gongress of Perinatal Medicine14.09.2019Özet bildiri, Basılı,
19Bir Keçide Pulmoner Tüberküloz OlgusuİPEK VOLKAN,ÖZMEN ÖZLEM,ÖZYILDIZ ZAFER2nd International Health Sciences and Life Congress19.06.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
20Bir Keçi Sürüsünde Oral Enroflaksasin ToksikasyonuÖZYILDIZ ZAFER,ÖZMEN ÖZLEM,İPEK VOLKAN,AĞIRCA ŞERİFE,AYÖZGER LEYLA ELİF ÖZGÜ2nd International Health Sciences and Life Congress19.06.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
21Haşhaş Tohumu, Konjenital Guatr Sebebi Olabilir mi?ÖZMEN ÖZLEM,ÖZYILDIZ ZAFER,İPEK VOLKAN,AYÖZGER LEYLA ELİF ÖZGÜ2nd International Health Sciences and Life Congress19.06.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
22Bir Buzağıda Ameloblastik Fibro-OdontomaİPEK VOLKAN,AĞIRCA ŞERİFE,ÖZMEN ÖZLEM2nd International Health Sciences and Life Congress19.06.2019Özet bildiri, Elektronik,
23Veteriner Fakültesi Patoloji Eğitimine Öğrenme Biçemlerinin Etkisi.ÖZMEN ÖZLEM,SAYGIN MUSTAFA2nd International Health Sciences and Life Congress27.04.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
24Elektrik Alanın Oksidatif DNA Hasarına Etkisi ve Astaksantinin Koruyucu Rolünün Araştırılması.ASLANKOÇ RAHİME,KAVRIK OĞUZHAN,ÖZMEN ÖZLEM2nd International Health Sciences and Life Congress27.04.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
25Veteriner Patoloji Eğitiminin Kritik Olaylar Tekniği ile Değerlendirilmesi.ÖZMEN ÖZLEM,SAYGIN MUSTAFA2nd International Health Sciences and Life Congress27.04.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
26Hipertiroidi ve Hipotiroidi Oluşturulmuş Ratlarda Deri Lezyonlarının Patolojik İncelemesi.ÖZMEN ÖZLEM,TOPSAKAL ŞENAY2nd International Health Sciences and Life Congress27.04.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
27Lipopolisakkarid İle Oluşturulan Pankreatik Patolojide Agomelatinin Önleyici Etkisi.ÖZMEN ÖZLEM,TOPSAKAL ŞENAY2nd International Health Sciences and Life Congress27.04.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
28Veteriner fakültesi patoloji eğitimine öğrenme biçemlerinin etkisiÖZMEN ÖZLEM,SAYGIN MUSTAFA2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi27.04.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
29eteriner patoloji eğitiminin kritik olaylar tekniği ile değerlendirilmesiÖZMEN ÖZLEM,SAYGIN MUSTAFA2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi27.04.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
30The Effect of Methotrexate on Lung Tissue and the Role of Astaxanthin-METOTREKSATIN AKCİĞER DOKUSUNA ETKİSİ VE ASTAKSANTİNİN ROLÜSAYGIN MUSTAFA,ÖZTÜRK ÖNDER,ÖZMEN ÖZLEM2nd International Health Sciences and Life Congress24-27 April 2019 Burdur/TURKEY24.04.2019Tam metin bildiri, Elektronik, BURDUR
31Paraliz Bulgusu Gösteren Bir Köpekte Meme Adenokarsinomun Serebellar MetastazıÖZMEN ÖZLEM,ŞİRİN YUSUF SİNAN,İPEK VOLKAN,ŞENGÖZ ŞİRİN ÖZLEMKLİVET 2019 Uluslararası VII. Bahar Sempozyumu21.04.2019Özet bildiri, Basılı, Antalya
32Bir Köpeğin Boyun Bölgesinde Tümörü Taklit Eden Büyük Bir Kist OlgusuÖZMEN ÖZLEM,ŞENGÖZ ŞİRİN ÖZLEM,ŞİRİN YUSUF SİNANKLİVET 2019 Uluslararası VII. Bahar Sempozyumu11.04.2019Özet bildiri, Basılı, Antalya
33Bir Sülünde Kolangioselüler Karsinoma Olgusu.ÖZMEN ÖZLEMI. Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi,29.12.2018Tam metin bildiri, Basılı,
34Köpek Transmissible Venereal Tümörlerinde Mmp-2 Ve Mmp-7 Aktivitesinin İmmunohistokimyasal Olarak Belirlenmesioguş ezgi,ÖZMEN ÖZLEMI. Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi,29.12.2018Tam metin bildiri, Basılı,
35Parvovirus İle Doğal Enfekte Köpek Bağırsaklarında Kaspaz-3 ve PCNA Aktivitesinin İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesiersoy tuğba,ÖZMEN ÖZLEMI. Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi29.12.2018Tam metin bildiri, Basılı,
36Tüberkülozlu sığırlarda mediastinal lenf düğümlerinde c - reaktif protein, serum amiloid-a, kaspaz-3 ve tümör nekroz faktörü-α’nın immünhistokimyasal tespitÖZMEN ÖZLEM, 5th International Multidiciplinary Studies Congress03.11.2018Tam metin bildiri, Basılı,
37Yeni Zelanda Tavşanlarında Endosulfan İle Oluşan Dalak Lezyonları Ve Vitamin C’nin İyileştirici EtkileriÖZMEN ÖZLEM5th International Multidiciplinary Studies Congress03.11.2018Tam metin bildiri, Basılı,
38Tavşanlarda Subakut Endosulfan Toksikasyonunda Kardiyotoksisite İle Apoptotik Aktivite ve Vitamin C’xxnin Koruyucu Etkisi: Patolojik ÇalışmaÖZMEN ÖZLEM5th International Multidiciplinary Studies Congress03.11.2018Tam metin bildiri, Basılı,
39Sığırlarda respiratorik sinsityal virus enfeksiyonlarında mannose-binding lectin, surfactant protein B and heat shock protein salınımlarının incelenmesi.ÖZYILDIZ ZAFER,ÖZMEN ÖZLEM,SERPİN NİLAY,DOLU HÜSEYİN,KUTLU TUNCER,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL9. Veteriner Patoloji Kongresi25.10.2018Özet bildiri, Basılı,
40Bir köpekte yüz derisinde gözlenen primer transmissible venereal tümör olgusuİPEK VOLKAN,ÖZMEN ÖZLEM,ÇİÇEK PEMBE NUR,TERZİ BAHRİ9. Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)25.10.2018Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
41Metotreksatın Akciğer Dokusuna Etkisi Ve Agomelatinin Rolü.SAYGIN MUSTAFA,ÖZTÜRK ÖNDER,ÖZMEN ÖZLEMTÜSAD 40. Ulusal Kongresi 13-16 Ekim 2018, Antalya16.10.2018Özet bildiri, Elektronik,
42Lipopolisakkarit ile Oluşturulan Sepsis Modelinde Beyin Hasarına Karşı Pregabalinin EtkisiASLANKOÇ RAHİME,SAVRAN MEHTAP,ÖZMEN ÖZLEM1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi01.06.2018Özet bildiri, Elektronik, Burdur
43Egzersiz Şiddettinin Bağışıklık Sistemi Üzerine EtkisiTÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY,TUTUN HİDAYET,ATAY EMRAH,ÖZMEN ÖZLEM,BAŞALP AYNUR1st Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi15.05.2018Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Burdur
44Oksidatif Stres Ve Periodontal Hastalik İlişkisi (The Relationship Between Oxidative Stress and Periodontal DiseaseYİĞİT UMUT,KIRZIOĞLU ZÜHAL,ÖZMEN ÖZLEM1st International Health Sciences and Life Congress05.05.2018Tam metin bildiri, Basılı,
45Sepsisin Akciğer Dokusuna Etkisi ve Lakozamidin RolüÖZTÜRK ÖNDER,SAYGIN MUSTAFA,ÖZMEN ÖZLEM1st International Health Sciences and Life Congress05.05.2018Tam metin bildiri, Basılı,
46Sepsisin Akciğer Dokusuna Etkisi Ve Pregabalinin RolüSAYGIN MUSTAFA,ÖZTÜRK ÖNDER,ÖZMEN ÖZLEM1st International Health Sciences and Life Congress05.05.2018Tam metin bildiri, Basılı,
47Egzersiz Şiddetinin Bağışıklık Sistemi Üzerine EtkisiTÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY,TUTUN HİDAYET,ATAY EMRAH,ÖZMEN ÖZLEM,BAŞALP AYNUR1st International Health Science and Life Congress05.05.2018Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Burdur
48LİPOPOLİSAKKARİT İLE OLUŞTURULAN SEPSİS MODELİNDE BEYİN HASARINA KARŞI PREGABALİNİN ETKİSİASLANKOÇ RAHİME,ÖZMEN ÖZLEM1. International Health Science and Life Congress05.05.2018Özet bildiri, Elektronik,
49Preventive Effect of Lacosamide in Lipoplisaccaride Induced Pancreatic PathologyÖZMEN ÖZLEM,TOPSAKAL ŞENAY1st International Health Sciences and Life Congress05.05.2018Özet bildiri, Basılı,
50Parasitological and Pathological Observations of the House Sparrow (Passer Domesticus)ÖZMEN ÖZLEM,ADANIR RAMAZAN,HALIGÜR MEHMET,ALBAYRAK TAMER,KÖSE ONUR,İPEK VOLKANVI. International Eurasian Ornithology Congress27.04.2018Özet bildiri, Basılı, Heidelberg
51Parasitological Examination on Avian Haemosporidian Parasite in a Rehabilitation Center, Burdur, TurkeyÖZMEN ÖZLEM,ALBAYRAK TAMER,Ateş Duygu6th International Eurasian Ornithology Congress23.04.2018Özet bildiri, ,
52Is PCR-Based Detection Enough in Determining the Prevalence of Haemosporidian Infection?ALBAYRAK TAMER,ÖZMEN ÖZLEM,Ateş Duygu6th International Eurasian Ornithology Congress23.04.2018Özet bildiri, ,
53Gross Pathological Findings in Chukar Partridge (Alectoris chukar) In Turkey: Preliminary ResultsALBAYRAK TAMER,ÖZMEN ÖZLEM6th International Eurasian Ornithology Congress.23.04.2018Özet bildiri, ,
54The expression of caspase-3, caspase-7, caspase-9 and cytokeratin AE1/AE3 in goats with enzootic nasal adenocarcinomaAYDOĞAN AHMET,HALIGÜR MEHMET,ÖZMEN ÖZLEMIV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia19.12.2017Özet bildiri, Elektronik, Roma
55Maxillary Ameloblastic Carcinoma in a DogAYDOĞAN AHMET,HALIGÜR MEHMET,ÖZMEN ÖZLEM,ESİN EVRENIV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia19.12.2017Özet bildiri, Elektronik, Roma
56OCHRATOXIN A AND ITS EFFECTSşengül ömür,KOCASARI FATMA,ÖZMEN ÖZLEM,MOR FİRDESInternational Congress of Health and Enviroment25.10.2017Özet bildiri, Basılı,
57EFFECTS OF VITAMIN C ON PATHOLOGY AND CASPASE-3 ACTIVITY OF KIDNEYS WITH SUBACUTEENDOS ULFAN TOXICITYÖZMEN ÖZLEM,MOR FİRDESInternational Congress of Health and Environment25.10.2017Özet bildiri, Basılı,
58Necropsy Findings in 19 Free-Living Buzzards in Burdur, TurkeyÖZMEN ÖZLEM,ALBAYRAK TAMERVIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONECOLOGY AND ENVIRONMENTALPROBLEMS17.10.2017Özet bildiri, Basılı,
59A case of splenic sarcoma in a dogŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEM,küçüker sI. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress.10.10.2017Özet bildiri, Basılı,
60Hemorrhagic Bowel Syndrome in Three CattleÖZMEN ÖZLEM,ŞAHİNDURAN ŞİMA,KIYICI REYDA,İPEK VOLKANI. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress10.10.2017Özet bildiri, Basılı,
61Telomerase in Enzootic intranasl tumors of goatsŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEMI. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress10.10.2017Özet bildiri, Basılı,
62A case of multicentric lymphoma and mammary adenocarcinoma in a cat with neutered due to uterus leiomyosarcoma historyKIYICI REYDA,İPEK VOLKAN,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEM1. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress10.10.2017Özet bildiri, Basılı, Antalya
63Cytology of abdominal effusion in a Sivas kangal dog has history of Gunshot injuryŞAHİNDURAN ŞİMA,KIYICI REYDA,ÖZMEN ÖZLEM,İPEK VOLKAN1. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress10.10.2017Özet bildiri, Basılı, Antalya
64A case of feline infectious peritonitis (FİP) masked by trauma history in a catİPEK VOLKAN,KIYICI REYDA,ÖZMEN ÖZLEM,ŞAHİNDURAN ŞİMA1. Internarnational Turkish veterinary ınternal medicine Congress10.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
65A Case of Multicentric Lymphoma and Mammary Adenocarcinoma in a Cat with Neutered due to UterusLeyomyosarcoma History.KIYICI REYDA,İPEK VOLKAN,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEM1.Internarnational Turkish veterinary ınternal medicine Congress10.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
66Hemorrhagic Bowel Syndrome in Three CattleÖZMEN ÖZLEM,ŞAHİNDURAN ŞİMA,KIYICI REYDA,İPEK VOLKAN1.Internarnational Turkish veterinary ınternal medicine Congress10.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
67Telomerase in Enzootic intranasl tumors of goatsŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEM1.Internarnational Turkish veterinary ınternal medicine Congress10.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
68Cytology of Abdominal Effusion in a Sivas Kangal Dog Has History of Gunshot Injury.ŞAHİNDURAN ŞİMA,KIYICI REYDA,ÖZMEN ÖZLEM,İPEK VOLKAN1.Internarnational Turkish veterinary ınternal medicine Congress10.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
69A case of splenic sarcoma in a dogŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEM,KÜÇÜKER SEFER1.Internarnational Turkish veterinary ınternal medicine Congress10.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
70Hemorrhagic Bowel Syndrome in Three CattleÖZMEN ÖZLEM,ŞAHİNDURAN ŞİMA,KIYICI REYDA,İPEK VOLKAN1. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress10.10.2017Özet bildiri, Basılı, Antalya
71A case of feline infectious peritonitis (FIP) masked by trauma history in a catİPEK VOLKAN,KIYICI REYDA,ÖZMEN ÖZLEM,ŞAHİNDURAN ŞİMA1. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress10.10.2017Özet bildiri, Basılı, Antalya
72Infection of European eel, Anguilla anguilla, with the invasive nematode Anguillicola crassus from Some Estuarine Systems in TurkeyİNNAL DENİZ,ÖZMEN ÖZLEMII. Workshop on Invasive Species: Global Meeting on Invasive Ecology29.09.2017Özet bildiri, Basılı,
73Anti-Inflammatory and Antiresorptive Function of Functions of Melatonin on Experimentally induced Periapical Lesionssarıtekin erdal,ÜREYEN KAYA BULEM,AŞCI HALİL,ÖZMEN ÖZLEM,KEÇECİ AYŞE DİLJİN18th ESE Biennial Congress16.09.2017Özet bildiri, Basılı,
74Anti-Inflammatory and Antiresorptive Functions of Melatonin on Experimentally InducedPeriapical LesionsSarıtekin Erdal,ÖZMEN ÖZLEM,ÜREYEN KAYA BULEM,Halil AŞÇI,KEÇECİ AYŞE DİLJİNESE 2017, Brussels, Belgium14.09.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
75A Case of Partial Ectopia Cordis And Palatoschisis In A Goat Kid (Bir Oğlakta Parsiyal Ektopia Kordis ve Palatoşizis Olgusu)ÖZMEN ÖZLEM,İPEK VOLKAN1st INTERNATIONAL VETERINARY ANATOMY CONGRESS OF TURKEY13.09.2017Özet bildiri, Basılı, AFYON
76Morphological changes in goat kids with congenital goiter in the same herdÖZMEN ÖZLEM,ŞAHİNDURAN ŞİMA1st International Anatomy Congress of Turkey13.09.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
77Pathological Approach to Congenital Anomalies Detected in BurdurÖZMEN ÖZLEM1st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey13.09.2017Özet bildiri, Basılı,
78Morphological Changes in Goat Kids With Congenital Goiter in The Same Herd.ÖZMEN ÖZLEM,ŞAHİNDURAN ŞİMA1st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey13.09.2017Özet bildiri, Basılı,
79Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubunun Hippokampus Aracılı Öğrenme-Bellek Mekanizmasına EtkisiYalçın Arzu,SAYGIN MUSTAFA,ÖZMEN ÖZLEM,AŞCI HALİL,KAVRIK OĞUZHAN,ORHAN HİKMETTFBD 43. Uluslararası Kongresi10.09.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
80Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Uygulamasının Testis Ağırlığı ve Oksidan/Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri: Melatoninin RolüASLANKOÇ RAHİME,ÖZMEN ÖZLEMTürk Fizyolojik Bilimler Derneği 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi10.09.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
81Effect of pulp silage on sperm motility stored at 4°C in yearling rams.GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYSAL ONGUN,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHAN68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science01.09.2017Özet bildiri, Basılı,
82Effect of rose pulp slage on sperm motility stored at 4C in yearling ramsGÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYSAL ONGUN,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHANBook of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production28.08.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn
83Effect of rose pulp silage on sperm motility stored at 4 C in yearling ramsGÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYSAL ONGUN,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHANBook of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production28.08.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn
84Rose pulp silage could be improve on yearling ram semen spermatological parametersBUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHANBook of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production28.08.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn
85Rose pulp silage could be improve on yearling ram semen spermatological parametersBUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHANBook of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production28.08.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn
86Effect of Single Dose of Methotrexate on Pancreas: Rat Model StudyTOPSAKAL ŞENAY,ÖZMEN ÖZLEM,ÇALIŞKAN SADETTİN3rd Internatıonal Conference On Scıence, Ecology And Technology (Iconsete 2017),14.08.2017Özet bildiri, Basılı, Iconsete Roma
87Pathological and Electron Microscopical Observations on Naturally Occurring Contagious Ecthyma Outbreak in Two Wild Goats (Capra aegagrus aegragus).ÖZMEN ÖZLEM,dolu h3rd Internatıonal Conference On Scıence, Ecology And Technology (Iconsete 2017)14.08.2017Özet bildiri, Basılı,
88Investigation of Insulin-like Growth Factor Gene Family in Cat Uterus During Pregnancy at mRNA and Protein LevelKORKMAZ AĞAOĞLU ÖZGECAN,AĞAOĞLU ALİ REHA,ÖZMEN ÖZLEM,SAATCI MUSTAFA,SCHAFER SOMİ SABİNE,ASLAN SELİMXXth International Congress of the European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR)01.07.2017Özet bildiri, Basılı,
89Clınıcal And Pathologıcal Investıgatıons Of Accıdental Catharanthus Roseus Toxıcıty In SheepAYDOĞAN AHMET,SEZER KENAN,ÖZMEN ÖZLEM,HALIGÜR MEHMET,ALBAY METİN KORAY4th International VETIstanbul Group Congress 11-13 May 2017 Almaty KAZAKHSTAN13.05.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
90Clinical and Pathological Investıgations of Accidental Catharanthus Roseus Toxicity In SheepAYDOĞAN AHMET,SEZER KENAN,ÖZMEN ÖZLEM,HALIGÜR MEHMET,ALBAY METİN KORAY4th International VetIstanbul Group Congress13.05.2017Özet bildiri, Basılı,
91Expressions of Glial Fibrillary Acıidic Protein and N-Methyl-Daspartate Receptor-1 In Listeriosis Disease of Sheep.HALIGÜR MEHMET,AYDOĞAN AHMET,ÖZMEN ÖZLEM4th International VetIstanbul Group Congress13.05.2017Özet bildiri, Basılı,
92Immunohistochemical evaluation of VEGF and EpCAM expression in Enzootic Intranasal Adenocarcinoma ENASERPİN NİLAY,ÖZMEN ÖZLEM2nd Internatıonal Conference On Scıence, Ecology And Technology (Iconsete 2016 – Barcelona),16.10.2016Özet bildiri, Basılı,
93Fingolimod against endotoxin induced fetal brain injury in the rat modelYAVUZ AND,SEZİK MEKİN,ÖZMEN ÖZLEM,AŞCI HALİL26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.28.09.2016Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
94Alpha Lipoic Acid attenuates high fructose induced pancreatic toxicityTOPSAKAL ŞENAY,ÖZMEN ÖZLEM,CANKARA FATMA NİHAN,YEŞİLOT ŞÜKRİYE,BAYRAM DİLEK,ÖZDAMAR NİLÜFER18th European Congress of Endocrinology, ECE 201631.05.2016Özet bildiri, Basılı,
95Immunohistochemical demonstration of caspase inhibition in skin and visceral organ lesions in naturally occurring sheep poxvirus infectionHALIGÜR MEHMET,ÖZMEN ÖZLEMThe 3rd International Congress VetIstanbul Group20.05.2016Özet bildiri, Basılı,
96Examınation on some cytokine acute phase protein and hepcidine levels before and after treatment in dogs with naturally infected parvoviral gastroenteritisŞAHİNDURAN ŞİMA,ALBAY METİN KORAY,KARAKURUM MEHMET ÇAĞRI,ÖZMEN ÖZLEM,KALE MEHMETThe 3rd International Congress VetIstanbul Group,20.05.2016Özet bildiri, Basılı,
97Multi organ dysfunction in a cow with Diabetes mellitusŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEM,SEVGİSUNAR NECMETTİN SARPThe 3rd International Congress VetIstanbul Group20.05.2016Özet bildiri, Basılı,
98Immunohistochemical examinatıon of osteopontin and sirtuin activity in cattle with tuberculosissevtekin mustafa,ÖZMEN ÖZLEMThe 3rd International Congress VetIstanbul Group20.05.2016Özet bildiri, Basılı,
99Simultaneous three different tumors case in a dogÖZMEN ÖZLEM,ŞİRİN YUSUF SİNANThe 3rd International Congress VetIstanbul Group20.05.2016Özet bildiri, Basılı,
100A case of transversal hemımelıa ın a saanen goatÖZMEN ÖZLEMThe 3rd International Congress VetIstanbul Group20.05.2016Özet bildiri, Basılı,
101Pathological and immunohistochemical findings in lambs and kids with cryptosporidiosisÖZMEN ÖZLEM,SERPİN NİLAY,Jamshidi KeivanThe 3rd International Congress VetIstanbul Group20.05.2016Özet bildiri, Basılı,
102A case of extramedullary plasmacytoma EMP in a catSERPİN NİLAY,ÖZMEN ÖZLEM,Eren Birol CanThe 3rd International Congress VetIstanbul Group20.05.2016Özet bildiri, Basılı,
103First case of enzootic nasal adenocarcinoma ENA in a sheep in TurkeyÖZMEN ÖZLEM,SERPİN NİLAYThe 3rd International Congress VetIstanbul Group20.05.2016Özet bildiri, Basılı,
104The first report of Ehrlichiosis in a cat in TurkeyALBAY METİN KORAY,SEVGİSUNAR NECMETTİN SARP,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEMThe 3rd International Congress VetIstanbul Group20.05.2016Özet bildiri, Basılı,
105Surgical treatment of malign hemangioendothelioma in right maxllary area in a dogŞİRİN YUSUF SİNAN,ÇINAR HARUN,ÖZMEN ÖZLEMThe 3rd International Congress VetIstanbul Group20.05.2016Özet bildiri, Basılı,
106Pancreatic damage induced by cigarette smoke How does smoking affect the pancreatic functionsTOPSAKAL ŞENAY,ÖZMEN ÖZLEM,ASLANKOÇ RAHİME,HANÇER AYDEMİR DEMET18thEuropean Congress of Endocrinology, ECE 201631.03.2016Özet bildiri, Basılı,
107Effect of alpha lipoic acid on high fructose corn syrup induced hepatic pathologyTOPSAKAL ŞENAY,ÖZMEN ÖZLEM,ÖZGÖÇMEN MELTEM18th European Congress of Endocrinology, ECE 2016,31.03.2016Özet bildiri, Basılı,
108A case of contracaecum sp in an Ardea purpureaÖZMEN ÖZLEM,ALBAYRAK TAMER,ADANIR RAMAZAN,SERPİN NİLAY5th International Eurasian Ornithology Congress13.03.2016Özet bildiri, Basılı,
109First case of Collyriclum faba in a Parus major in TurkeyÖZMEN ÖZLEM,ALBAYRAK TAMER,ADANIR RAMAZAN,SERPİN NİLAY5th International Eurasian Ornithology Congress13.03.2016Özet bildiri, Basılı,
110Ocular fibrosarcoma in a sheepÖZMEN ÖZLEM,ŞENGÖZ ŞİRİN ÖZLEM,ÇINAR HARUN,dolu hüseyin6th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 201524.09.2015Özet bildiri, Basılı,
111Pathological examination on hearts of lambs with white muscle diseaseÖZMEN ÖZLEM,SERPİN NİLAY6th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 201524.09.2015Özet bildiri, Basılı,
112Simultaneous Occurrence of Sebaceous and Modified Sebaceous Gland Carcinomas in a dogAYDOĞAN AHMET,ŞİRİN YUSUF SİNAN,ÖZMEN ÖZLEM,ÇINAR HARUN6th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 201524.09.2015Özet bildiri, Basılı,
113Polyomavirus and Macrorhabdus ornithogaster Combination as a Cause of High Mortality in a Commercial Budgerigar AviaryÖZMEN ÖZLEM,AYDOĞAN AHMET6th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 201524.09.2015Özet bildiri, Basılı,
114Squamous Cell Carcinoma in Tongue in a Cat with Unilateral Kidney HypoplasiaÖZMEN ÖZLEM,ŞİRİN YUSUF SİNAN6th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 201524.09.2015Özet bildiri, Basılı,
115Down regulation of Inflammatory Mediator Synthesis and Infiltration of Inflammatory Cells by Benfotiamine in LPS Induced Rat PulpitisÇİÇEK EMRE,ÜREYEN KAYA BULEM,AŞCI HALİL,ÖZMEN ÖZLEM,SAYGIN MUSTAFA,KEÇECİ AYŞE DİLJİNEndodontics:Where biology and technology merge19.09.2015Özet bildiri, Basılı,
116Deneysel endonetritis modeli oluşturulan sıçanlarda intra uterin ozonlanmıoş bidistile su tedavisinin etkileriKOCAMÜFTÜOĞLU MESİH,AĞAOĞLU ALİ REHA,ÖZMEN ÖZLEM,ÖZTÜRK DİLEK,BOZKURT GÖKHAN,ibiş mahmutTürk Veteriner Jinekoloji derneği VI. Ulusal Kongresi15.09.2015Poster, Basılı,
117Effects of Caffeine and Lycopene in Experimentally Induced Diabetes MellitusÖZMEN ÖZLEM,TOPSAKAL ŞENAY,HALIGÜR MEHMET,AYDOĞAN AHMETThe Internatıonal Conference On Scıence, Ecology And Technology I28.08.2015Özet bildiri, Basılı,
118Lp PLA2 as an inflammatory indicator in anexperimental hyperlipidaemia and periodontitismodelKIRZIOĞLU FATMA YEŞİM,FENTOĞLU ÖZLEM,TÖZÜM BULUT MEMDUHA,DOĞAN B,özdem m,ÖZMEN ÖZLEM,ÖNAL S,ERGÜN A G8TH CONFERENCE OF THEEUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY06.06.2015Özet bildiri, Basılı,
119The comparison of the effects of caffeic acidphenethyl ester and or low dose doxycycline onoxidative status and gingival apoptosis in anexperimental periodontitis rat modelYİĞİT U,KIRZIOĞLU FATMA YEŞİM,ÖZMEN ÖZLEM,A C UĞUZ8TH CONFERENCE OF THEEUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY06.06.2015Özet bildiri, Basılı,
120Effects of rosuvastatin on alveolar bone loss inperiodontitis induced oxidative stressMEMDUHA TÖZÜM BULUT,KIRZIOĞLU FATMA YEŞİM,FENTOĞLU ÖZLEM,ÖNAL S,ERGÜN A G,ÖZMEN ÖZLEM,ÖZDEM M,ORHAN H8TH CONFERENCE OF THEEUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY06.06.2015Özet bildiri, Basılı,
121Bir Kuzuda Kusma ile Seyreden Laringeal Yabancı Cisim OlgusuÖZMEN ÖZLEM11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi21.05.2015Poster, Basılı,
122Doğal Enfekte Parvoviral Gastroenteritli Köpeklerde Tedaviden Önce ve Tedaviden Sonra Bazı Sitokin Akut Faz Proteinleri ve Hepsidin Düzeyinin AraştırılmasıŞAHİNDURAN ŞİMA,ALBAY METİN KORAY,KARAKURUM MEHMET ÇAĞRI,ÖZMEN ÖZLEM,KALE MEHMET11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi21.05.2015Poster, Basılı,
123Bir kedide EhrilichiosisALBAY METİN KORAY,SEVGİSUNAR NECMETTİN SARP,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEM11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi21.05.2015Poster, Basılı,
124Changes in the neurons of rats fed with corn syrup and protective effects of lipoic acidCANKARA FATMA NİHAN,ÖZMEN ÖZLEM,yorgancıgil e,aşçı s,HANÇER AYDEMİR DEMET13th Turkish Neuroscience Congress30.04.2015Poster, Basılı,
125A case of malignant metastatic insulinoma in a dogÖZMEN ÖZLEM,ŞİRİN YUSUF SİNANII. International VETIstanbul Group Congress,07.04.2015Özet bildiri, Basılı,
126Myastenia gravis and pancreatitis in a puppyALBAY METİN KORAY,ÖZMEN ÖZLEM,ŞAHİNDURAN ŞİMAII. International VETIstanbul Group Congress,07.04.2015Özet bildiri, Basılı,
127Pathology of bovine respiratory syncytial Virus in calvesÖZMEN ÖZLEM,ÖZYILDIZ ZAFER,Hüseyin DoluII. International VETIstanbul Group Congress,07.04.2015Özet bildiri, Basılı,
128Alopecia in a cat with glucagonomaŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEM,SEVGİSUNAR NECMETTİN SARPII. International VETIstanbul Group Congress,07.04.2015Özet bildiri, Basılı,
129Pathological findins in 7 cases with reticulopericarditis traumaticaÖZMEN ÖZLEM,SERPİN NİLAYII. International VETIstanbul Group Congress,07.04.2015Özet bildiri, Basılı,
130The antioxidant effects of alpha lipoic acid against high fructose corn syrup induced oxidative stress in rat s salivary glandÖZGE HEPDENİZ, UB TEMEL, HALİL AŞÇI, F N Cankara, Ö Özmen5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP ChannelsPoster, ,
131Can the antioxidant alpha lipoic acid ALA be an alternative treatment against the unfavourable metabolic effects of high fructose corn syrup HFCS in rat dental tissuesÖZGE HEPDENİZ, UB TEMEL, HALİL AŞÇI, F N Cankara, Ö Özmen5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP ChannelsPoster, ,
132Doxycycline and Caffeic Acid Phenetyl Ester synergistically reduces oxidative stress status and apoptosis levels in experimentally induced periodontitis model of ratsUMUT YİĞİT, FY KIRZIOĞLU, ÖZLEM ÖZMEN, AC Uğuz5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP ChannelsPoster, ,
133lipoic acid protects liver and pancreas against corn syrupHALİL AŞÇI, MUSTAFA SAYGIN, FN CANKARA, OOzmen, S Yesilot, D Bayram, STopsakal5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP ChannelsPoster, ,
134Antenatal pentoxifyline therapy to prevent endotoxin induced fetal injury in the preterm goat modelMEKİN SEZİK, AFŞİN KÖKER, ÖZLEM ÖZMEN, M Haligur, DInce, AAydogan, OOzatik,24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and GynecologySözlü Bildiri, ,
135Diabetes mellitus with multiorgan dysfunction in a cowÖZLEM ÖZMEN, ŞİMA ŞAHİNDURAN, n SARP SEVGİSUNAR5th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 2014Poster, ,
136Clinicopathological findings of Macrorabdus ornithogaster infections in budgerigars Melopsittacus undulatusÖZLEM ÖZMEN, ŞİMA ŞAHİNDURAN5th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 2014Poster, ,
137A case of monobrachial peromelia in a 2 year old Holstein cowÖZLEM ÖZMEN5th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 2014Poster, ,
138Metastatic transitional cell carcinoma of urinary bladder in a dogÖZLEM ÖZMEN, AHMET AYDOĞAN, EVREN ESİN5th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 2014Poster, ,
139Immunohistochemical And Biochemical Evaluation Of The Effect Of Bfgf On Soft Tissue Healing After Tooth Extraction And Serum Bfgf Level In Zoledronic Acid Applied RatsLEVENT ÖNAL, GÜLPERİ KOÇER, G SÖNMEZ, Ozmen, O, Kumbul Doguc, D, Koskan, OAÇBID2014, 8th International CongressPoster, ,
140Maternal intravenous granulocyte colony stimulating factor and intra amniotic high dose endotoxin for the experimental caprine model of chorioamnionitisMEKİN SEZİK, ÖZLEM ÖZMEN, MEHMET HALIGÜR, SAKose, A Koker, A AydoganX. Turkish German Gynecology Congress,Sözlü Bildiri, ,
141Bir Kedide Rastlanılan Hiperşilomikronemi Feline Infectious Peritonitis FIP ve Psöydoşiloz Effüzyon OlgusuAYTUĞ NİLÜFER, KAHRAMAN M MÜFİT, İNTAŞ DENİZ, YILMAZ ZEKİ, ÖZMEN ÖZLEMII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiÖzet bildiri, ,
142Clinical and Pathological Findings of Some Wild and Captive BirdsSALT SELAHATTİN, ÖZBİLGİN SELDA, ÖZMEN ÖZLEM, MISIRLIOĞLU DENİZ19th Meeting of The European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2001,Özet bildiri, ,
143Deneysel Gumboro Hastalığı Infectious Bursal Disease IBD Reovirus Adenovirus Enfeksiyonlarında Şekillenen Makroskopik ve Mikroskopik Lezyonların Karşılaştırmalı Olarak DeğerlendirilmesiÖZMEN ÖZLEM, KAHRAMAN M MÜFİTIII. Uluslararası Tavukçuluk ve Tavuk Hastalıkları SempozyumuÖzet bildiri, ,
144Clinical Radiographical Ultrasonographic Scintigraphic and Histopathological Findings of Canine Transmissible Venereal Tumor TVT in Two DogsSALT SELAHATTİN, YANIK KEMAL, SEYREK İNTAŞ DENİZ, MISIRLIOĞLU DENİZ, ÖZMEN ÖZLEMThe 11th Meeting of the International Veterinary Radiology Association (IVRA)Özet bildiri, ,
145Schistosomus Reflexus in a Prenatal Malta GoatÖZMEN ÖZLEM, ŞEN ŞİMA, KÖKER AFŞİN19th Meeting of The European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2001Özet bildiri, ,
146Devekuşu Yavrularında E coli SeptisemisiÖZMEN ÖZLEM, TÜRÜTOĞLU HÜLYAIV.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji KongresiÖzet bildiri, ,
147Observations on Combine Parasiter Infestation in a Hair Goat FlockÖZMEN ÖZLEM, ŞAHİNDURAN ŞİMA20th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2002,Özet bildiri, ,
148Genital Tract and Mammary Lesions in Female AnimalsMISIRLIOĞLU DENİZ, ÖZMEN ÖZLEM, CANGÜL İ TACİ, ÖZYİĞİT M ÖZGÜR , SEVİMLİ ALPER, AKKOÇ AHMET19th Meeting of The European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2001Özet bildiri, ,
149Konjenital Guatrlı Oğlaklarda Hipofizin TSH Salgılayan Hücreleri Üzerinde İmmunohistokimyasal İncelemelerÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR MEHMETII. Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
150Pathological Observations on Teat Lesions in Dairy CattleÖZMEN ÖZLEM, KÖKER AFŞİN20th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2002Özet bildiri, ,
151Türkiye de Muhabbet Kuşlarında Melopsittacus Undulatus Avian Polyomavirus EnfeksiyonuÖZMEN ÖZLEM, DORRESTEIN GERRY MII. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği KongresiÖzet bildiri, ,
152Pathological and Toxicological Investigations of Chronic Nitrate Poisoning in CattleÖZMEN ÖZLEM, MOR FİRDEVS, ŞAHİNDURAN ŞİMA, ÜNSAL AYHANJoint Speciality Symposium on Renal Toxicology and Toxicological PathologyÖzet bildiri, ,
153Kuzu ve Oğlak Koksidiyozuna Klinikopatolojik YaklaşımÖZMEN ÖZLEM, ŞAHİNDURAN ŞİMA, YUKARI BAYRAM ALİ5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiÖzet bildiri, ,
154Bir Şahinde Buteo buteo Çiçek HastalığıÖZMEN ÖZLEM, DORRESTEIN GERRY M5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji KongresiÖzet bildiri, ,
155Burdur da Karşılaştığımız Anomali ve Diğer Kongenital Patolojik OlaylarÖZMEN ÖZLEM, KÖKER AFŞİNTürk Veteriner Jinekoloji KongresiÖzet bildiri, ,
156Sığırlarda Akut Endosülfan ToksikasyonuMOR FİRDEVS, ÖZMEN ÖZLEMIV. Ulusal Kromatografi KongresiÖzet bildiri, ,
157Çiçek Hastalığı Olan Bir Şahinde Buteo buteo Avipox Virusun İmmunhistokimyasal Olarak SaptanmasıÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR MEHMETII. Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
158Fatal Nitrate Poisoning in Cattle Fed with Chenpodium album HayÖZMEN ÖZLEM, MOR FİRDEVS, ÜNSAL ÜNSALJoint Speciality Symposium on Renal Toxicology and Toxicological PathologyÖzet bildiri, ,
159Doğal Enfekte Koyunlarda Coenurus cerebralis e İlgili Klinikopatolojik BulgularÖZMEN ÖZMEN, ŞAHİNDURAN ŞİMA, HALIGÜR MEHMET, SEZER KENANII. Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
160Immunohistochemical Detection of Coronavirus Cryptosporidium Parvum and Giardia Intestinalis in Neonatal Diarrhoea in Lambs and KidsÖZMEN ÖZLEM, YUKARI BAYRAM ALİ, HALIGÜR MEHMET, ŞAHİNDURAN ŞİMA23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005,Özet bildiri, ,
161Oğlakların Konjenital Guatrları Üzerinde Klinikopatolojik İncelemelerÖZMEN ÖZLEM, ŞAHİNDURAN ŞİMA, SEZER KENANII. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya KongresiÖzet bildiri, ,
162Detection of renal coccidiosis in waterfowl using different histochemical staining techniquesHALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZMEN23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005,Özet bildiri, ,
163Observations of Aspergillosis in the Brains of Turkey Poults Using Different Histopathological Staining TechniquesÖZMEN ÖZLEM, DORRESTEIN GERRY M23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005Özet bildiri, ,
164Feline Infectious Peritonitis with Hyperchylomicronemia and Pseudocylous Effusion in a CatAYTUĞ NİLÜFER, KAHRAMAN M MÜFİT, SEYREK İNTAŞ DENİZ, YILMAZ ZEKİ, ÖZMEN ÖZLEMXXlst Congress of World Small Animal Veterinary Association- WSAVAÖzet bildiri, ,
165Importance of Bovine Tuberculosis in Burdur in Southern Turkey Epidemiological Pathological and Economical StudyÖZMEN ÖZLEM, KURŞUN ÖZEN, ÖZÇELİK MAHİYE” 23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005Özet bildiri, ,
166Endosulfan Induced Neurotoxicity and Acetylcholinesterase Inhibition in Rabbits The Protective Effect of Vitamin CMOR FİRDEVS, ÖZMEN ÖZLEMTurkish Society of Molecular Medicine Third International Congress of Molecular MedicineÖzet bildiri, ,
167Aspergillozis ile Doğal Enfekte Güvercinlerde Bazı Patolojik GözlemlerÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR MEHMET, ŞAHİNDURAN ŞİMAVI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiÖzet bildiri, ,
168Burdur da Yabani Kuşlarda Leukositozoonozis in Varlığı Üzerine Bir ÇalışmaÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR MEHMET, YUKARI BAYRAM ALİXIV. Ulusal Parazitoloji KongresiÖzet bildiri, ,
169Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında 2000 2005 Yılları Arasında İncelenen Hayvanlarda Saptanan HastalıklarÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR MEHMETI. Burdur Sempozyumu,Tam metin bildiri, ,
170İmmunosupresyon Oluşturulan Tavşanlarda Sarcoptic UyuzÖZMEN ÖZLEM, YUKARI BAYRAM ALİIII. Ulusal Küçük Hayvan KongresiÖzet bildiri, ,
171Türkiye nin Güneybatısındaki Koyunlarda Fasiyal Egzema HastalığıÖZMEN ÖZLEM, ŞAHİNDURAN ŞİMA, HALIGÜR MEHMET, ALBAY METİN KORAYIII. Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
172Laboratuar Farelerinde Şiddetli Myoptes musculinus Enfestasyonu ve Tedavisi Klinik ve Patolojik ÇalışmaŞAHİNDURAN ŞİMA, ÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR MEHMET, YUKARI BAYRAM ALİVII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiÖzet bildiri, ,
173Bir Keçide Bilateral Konjenital Hidrosalpinks OlgusuHALIGÜR MEHMET, HALIGÜR AYŞE, KOCAMÜFTÜOĞLU MESİH, ÖZMEN ÖZLEMIV. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
174Bir Şahinde Buteo Buteo Çeşitli Protozooa Türlerinin İdentifikasyonuÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR MEHMET, ADANIR RAMAZANIV. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
175Streptozotocin le Oluşturulan Diabetes Mellitus ta Yetersiz İnsülin Tedavisinin EtkileriÖZMEN ÖZLEM, TOPSAKAL ŞENAY, ŞAHİNDURAN ŞİMA, ÖZÇELİK MAHİYEIV. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
176Bir Köpekte Multiple Genital Leyomiyom ve Meme Adenokarsinomlarının Klinikopatolojik ve İmmunohistokimyasal BulgularıÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR MEHMET, KOCAMÜFTÜOĞLU MESİHIV. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
177Merinos Irkı Bir Koyun Sürüsünde Öldürücü Sistemik Cladosporidiosiste Gözlenen BulgularHALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZLEM, DORRESTEIN GERRY MIV. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
178Bir Buzağıda Venrtiküler Atrial Membranöz Septal Defekt AnomalisiHALIGÜR AYŞE, HALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZLEMV. Ulusal Veteriner Anatomi KongresiÖzet bildiri, ,
179Ameliorating effect of ascorbic acid on subacute endosulfan toxicity in male New Zealand White rabbitsHATİPOĞLU F ŞEFİKA, ÖZMEN ÖZLEM, ATA AYHAN, İLERİ BÜYÜKOĞLU TÜLAY, ŞAHİNDURAN ŞİMA, MOR FİRDEVS, YILDIZ GÜLAY ÖZLEM, GÜLAY MEHMET ŞÜKRÜjnzkxlzxjzöxÖzet bildiri, Basılı,
180İshalli Köpeklerde Klinik Patolojik ve İmmunohistokimyasal Bulgular ile Kanin Parvoviral ve Kanin Koronaviral Enteritislerin DeğerlendirilmesiHALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZLEM, SEZER KENAN, ŞAHİNDURAN ŞİMAVIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiÖzet bildiri, ,
181Koyunlarda Ensefalitik Sarkosistozis ve Proflaktik TedavisiÖZMEN ÖZLEM, ŞAHİNDURAN ŞİMA, HALIGÜR MEHMET, YUKARI BAYRAM ALİ, DORRESTEIN GERRY MVIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiÖzet bildiri, ,
182Bir Sığırcıkta Sturnus vulgaris Leucocytozoon dubleuili OlgusuÖZMEN ÖZLEM, ADANIR RAMAZAN, HALIGÜR MEHMET, YUKARI BAYRAM ALİ16. Ulusal Parazitoloji KongresiÖzet bildiri, ,
183Burdur da Bir Güvercinde Eimeria Labbeana Labbe 1896 Pinto 1928 Olgusu ve Patolojik BulgularKÖSE ONUR, ADANIR RAMAZAN, HALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZLEM, YUKARI BAYRAM ALİ16. Ulusal Parazitoloji KongresiÖzet bildiri, ,
184Üç Anadolu Sıvacısında Sitta Krueperi Görülen Diplotriena Spp Olgusu ve Patolojik BulgularADANIR RAMAZAN, ALBAYRAK TAMER, HALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZLEM, KÖSE ONUR16. Ulusal Parazitoloji Kongresi,Özet bildiri, ,
185Mavidil Küçük Ruminant Vebası ve Koyun Çiçek Virusu ile Kombine Enfekte Koyunlarda Patolojik Serolojik ve Virolojik BulgularÖZMEN ÖZLEM, KALE MEHMET, HALIGÜR MEHMET, YAVRU SİBELV. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
186Bir Holstein İnekte Loblu Dalak OlgusuHALIGÜR AYŞE, ÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR MEHMETV. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
187Beş Keçide Gözlenen Enzootik Nazal Adenokarsinomda Klinik Patolojik İmmunohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik İncelemelerÖZMEN ÖZLEM, ŞAHİNDURAN ŞİMA, HALIGÜR MEHMET, DEMİR NECDETV. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
188Yeni Zelanda Tavşanlarında Mukoid Enteropatide Patolojik ve Ultrastrukturel İncelemelerHALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZLEM, DEMİR NECDETV. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
189Koyun Çiçeği Enfeksiyonunda Matriks Metalloproteinazların MMP ve Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörünün İmmunohistokimyasal Olarak BelirlenmesiHALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZLEMV. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
190A role for testosterone in the toxicity of ochratoxin a in male ratsMOR FİRDEVS, KILIÇ MEHMET AKİF, ÖZMEN ÖZLEM, EKER İLKNUR, YILMAZ MESUT, URAN KEMAL, MANTLE PETER G48th Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX),Özet bildiri, Basılı,
191Severe Parasitary Infection in a Goat Flock and TreatmentŞAHİNDURAN ŞAHİNDURAN, ALBAY METİN KORAY, ADANIR RAMAZAN, ÖZMEN ÖZLEM,SEVGİSUNAR SARP N, HALIGÜR MEHMETXIII Middle Europeran Buiatrics CongressTam metin bildiri, ,
192Pathology of Botulismin Dairy CattleÖZMEN ÖZMEN, AYDOĞAN AHMET, HALIGÜR MEHMET, ŞAHİNDURAN ŞİMAXIII Middle Europeran Buiatrics CongressTam metin bildiri, ,
193Clinicopathological investigations of paratuberculosis diseases in sheepAYDOĞAN AHMET, HALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZLEMXIII Middle Europeran Buiatrics CongressTam metin bildiri, ,
194Immunohistochemical Demonstration of Mycoplasma capricolum Subsp Capripneumoniae in Pneumonic Saanen GoatsHALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZMEN, AYDOĞAN AHMET, ŞAHİNDURAN ŞİMAXIII Middle Europeran Buiatrics CongressTam metin bildiri, ,
195Haematological Biochemical and Thyroid Gland Investigations in Pregnant Cows and in Calves Chronically Intoxicated with NitrateSEZER KENAN, ALBAY METİN KORAY, ADANIR RAMAZAN, ÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR MEHMET, ŞAHİNDURAN ŞİMA, MOR FİRDEVS, KÖKER AFŞİNXIII Middle Europeran Buiatrics CongressÖzet bildiri, ,
196Yenişehir de Danalarda Görülen Bulaşıcı Pneumoni Salgını Üzerinde Bakteriyolojik ve Patolojik İncelemeleriÜLGEN MİHRİBAN, ÖZBİLGİN SELDA, KAHRAMAN M MÜFİT, ÖZMEN ÖZLEMMarmara II. Hayvancılık KongresiÖzet bildiri, ,
197ValleyFeverVirus Infection in Aborted Cattle Sheep Goats and Their FoetusesATLI KAMİL, KALE MEHMET, HASIRCIOĞLU SİBEL, ÖZMEN ÖZLEM, MAMAK NURİ, GÜR SİBEL, YAPICI ORHAN, YAVRU SİBEL, HALIGÜR MEHMET, BULUT OYA5th European Congress of VirologyÖzet bildiri, ,
198Intra amniotic pentoxifylline to attenuate prenatal inflammation in a caprine model of chorioamnionitis preliminary resultsSEZİK MEKİN, KÖKER AFŞİN, ÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR MEHMET, İNCE DUYGU, AYDOĞAN AHMET, ÖZATİK ORHAN23rd World Congress on Ultrasound in Obstetrics and GynecologyÖzet bildiri, Basılı,
199Kuzu Giardiozisinde Patolojik ve Parazitolojik BulgularÖZMEN ÖZMEN, YUKARI BAYRAM ALİ17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu paraziter Hastalıklar SempozyumuÖzet bildiri, ,
200Bir buzağıda ektopik akciğer olgusuYİĞİTARSLAN KÜRŞAT, HALIGÜR MEHMET, ŞENGÖZ ŞİRİN ÖZLEM, ÖZMEN ÖZLEM, ŞİRİN YUSUF SİNAN, AVKİ SIRRI13. Ulusal Veteriner Cerrahi KongresiÖzet bildiri, ,
201Kedi ve Köpek Tümörlerinde Osteopontin OPN Aktivitesinin İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesiÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR MEHMET, IPEK VOLKANVI. Veteriner Patoloji Kongresi Uluslararası KatılımlıÖzet bildiri, ,
202Altı Yaşlı bir Koyunda FeokromositomAYDOĞAN AHMET, ÖZMEN ÖZLEMVI. Veteriner Patoloji Kongresi Uluslararası KatılımlıÖzet bildiri, ,
203Keçi Enzootik Nazal Adenokarsinomlarında Kaspaz 3 Kaspaz 7 Kaspaz 9 ve Sitokeratin AE1 AE3 İmmunoreaksiyonları İmmunohistokimyasal ÇalışmaAYDOĞAN AHMET, HALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZLEMVI. Veteriner Patoloji Kongresi Uluslararası KatılımlıÖzet bildiri, ,
204Koyun ve Keçi Pnömonilerinde Serum Amiloid A Serum Amiliod P C Reaktif Protein Tümör Nekrozis Faktör Tümör Nekrozis Faktör Reseptör Aktivitelerinin İmmunohistokimyasal Olarak AraştırılmasıHALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZLEMV. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
205Akabane Virus ile Doğal Enfekte Aborte ve Yeni Doğmuş Buzağılarda İmmunohistokimyasal İncelemelerHALIGÜR MEHMET, HASIRCIOĞLU SİBEL, ÖZMEN ÖZLEM, KALE MEHMET, AYDOĞAN AHMETVI. Veteriner Patoloji Kongresi Uluslararası KatılımlıÖzet bildiri, ,
206Testosteron Hormonunun Okratoksin A Toksisitesindeki RolüKILIÇ MEHMET AKİF, MOR FİRDEVS, ÖZMEN ÖZLEM, EKER İLKNUR, YILMAZ MESUT, URAN KEMAL, MANTLE PETER G24. Ulusal Biyokimya KongresiÖzet bildiri, ,
207İnsanlarda Potansiyel Karsinojenik olan okratoksin A nın Kastre Edilmiş Testosteron ve Antitestestoron Verilmiş Erkek Sıçanlar Üzerindeki Etkilerinin AraştırılmasıMOR FİRDEVS, KILIÇ MEHMET AKİF, ÖZMEN ÖZLEM, YILMAZ MESUT, EKER İLKNUR, URAN KEMAL, MANTLE PETER GIV. Multidisipliner Kanser Araştırma KongresiÖzet bildiri, ,
208Bir sürüye ait iki koyunda görülen babesiosis ve Anaplasmosis miks enfeksiyonunda patolojik ve parazitolojik bulgularÖZMEN ÖZLEM, ADANIR RAMAZAN, AYDOĞAN AHMET, YUKARI BAYRAM ALİ18.Ulusal Parazitoloji KongresiÖzet bildiri, ,
209Uterus enfeksiyonu bulunan ineklerde serum progesteron östrojen hormon değerleri ile endometriumda bulunan progesteron ve östrojen hormon reseptörlerinin değerlendirilmesiKOCAMÜFTÜOĞLU MESİH, HALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZLEM, ÇETİN YUNUS, KÖKER AFŞİNIV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Uluslar arası KatılımlıÖzet bildiri, ,
210Uterus Enfeksiyonlu Süt Sığırlarında Akut Faz Protein Sitokin ve Kaspaz Aktivitelerinin İmmunohistokimyasal OlarakBelirlenmesiHALIGÜR HALIGÜR, ÖZMEN ÖZLEM, KOCAMÜFTÜOĞLU MESİHVI. Veteriner Patoloji Kongresi Uluslararası KatılımlıÖzet bildiri, ,
211Holştein Irkı Bir Buzağıda Saptanan Arnold Chiari Malformasyonu ve Diğer AnomalilerHALIGÜR MEHMET, ÖZMEN ÖZLEM, HALIGÜR AYŞE, HASIRCIOĞLU SİBEL, İPEK VOLKAN, KALE MEHMETV. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
212Devekuşlarında Pulmoner Aspergillosiste Patolojik Bulgular ve TedaviÖZMEN ÖZLEMVI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,Özet bildiri, ,
213Sığırlarda Tıkanmaya Sebep Olmayan Ürolitiyazis Olaylarında Böbrek PatolojisiÖZMEN ÖZLEM5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiÖzet bildiri, ,
214Devekuşlarında Ölüm Sebepleri 10 VakaÖZMEN ÖZLEMII. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği KongresiÖzet bildiri, ,
2152000 2002 Yılları Arasında Burdur da Gözlenen Köpek Hastalıklarına Patolojik YaklaşımÖZMEN ÖZLEMII. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği KongresiÖzet bildiri, ,
2161999 2001 Yılları Arasında Burdur da Gözlenen Tavuk Hastalıklarının Patolojik Olarak DeğerlendirilmesiÖZMEN ÖZLEMI.Veteriner Patoloji KongresiÖzet bildiri, ,
217Mastitislerde EtiyopatojenezÖZMEN ÖZLEMSüt İnekçiliğinde Mastitis SempozyumuTam metin bildiri, ,
218Bovine Spongiform Encephalopathy BSE de Patojenez ve Patolojik BulgularÖZMEN ÖZLEMBilimsel Gelişmeler Işığında BSE SempozyumuTam metin bildiri, ,
219Some Pathological Findings in Lungs in RuminantsÖZMEN ÖZLEM20th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2002Özet bildiri, ,
220Acute Rumen Lactic Acidosis and Related Lesions in Wild Fallow Deer Dama damaÖZMEN ÖZLEM20th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2002,Özet bildiri, ,
221Persistent Cloaca Congenital Rectovaginal Fistula and Unilateral Renal Agenesis in a Hair GoatÖZMEN ÖZLEM19th Meeting of The European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2001,Özet bildiri, ,
222Congenital Lipomatosis in a Brown Swiss CalfÖZMEN ÖZLEM18th Meeting of The European Society of Veterinary Pathology - ESPV-2000,Özet bildiri, ,
223Effects of Lacosamide in Rats with Lipopolysaccharide InducedHepatic PathologyÖZMEN ÖZLEM,İPEK VOLKAN4th International Congress on Veterinary and Animal SciencesÖzet bildiri, , Nevşehir
224Combined use of magnesium sulphate and fingolimod for antenatalneuroprotection against inflammation-mediated pretermSerenat Eriş Yalçın,SEZİK MEKİN,SAVRAN MEHTAP,AŞCI HALİL,ÖZMEN ÖZLEM17th World Congress in Fetal MedicineÖzet bildiri, ,