Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1COVID-19 İçin Yatay Akış Testi ÜretilmesiDiğer (Ulusal)Devam EdiyorYürütücü
2COVID-19 İçin Yatay Akış Testi ÜretilmesiDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Devam Ediyor700,000 TÜRK LİRASIYürütücü
33D Yazıcı Tekniğiyle Alveolar Kemik Kaybı Tedavisine Yönelik Dental Kemik Greftlerinin Geliştirilmesi-Tübitak 1003Devam EdiyorAraştırmacı
4Monokrotalin ile oluşturulan pulmoner hipertansiyonlu sıçanlarda ekzojen apelin uygulamasının etkileriDiğer (Ulusal)Tamamlandı31,362 TÜRK LİRASIAraştırmacı
5Üretranın Hücresizleştirilmesi ve Yeni Üretra Üretimi-Tübitak 1003BeklemedeAraştırmacı
6Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve TasarımıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Tamamlandı150,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
7Deneysel modelde probiyotik ve omega 3 kullanımının periodontal patogenezdeki rolüYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı31,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
8Diyabetik ratlarda oluşturulan deneysel periodontitis modelinde taksifolinin alveoler kemik kaybı üzerine etkinliğinin immunohistokimyasal olarak araştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıAraştırmacı
9Diyabetik ratlarda oluşturulan deneysel periodontitis modelinde taksifolinin alveoler kemik kaybı üzerineetkinliğinin immunohistokimyasal olarak araştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıAraştırmacı
10Keçilerde gebeliğin farklı dönemlerinde uterus, plasenta ve korpus luteumda gebelik ile ilişkili bazı faktörlerin gen ve protein düzeyindeki değişiminin değerlendirilmesi-Tübitak 1001Devam Ediyor357,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
11BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI HAYVANCILIK PROJESİ- Hayvanlarda Enterotoksemi hastalığının hızlı teşhisi için nörominidaz tanı kitlerinin geliştirilmesiKalkınma BakanlığıDevam EdiyorYürütücü
12SOLUNUM OKULU - TÜBİTAK 4004 – DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI (Proje No:118B470)TÜBİTAK PROJESİTamamlandı50 TÜRK LİRASIEğitmen
13Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) 118B470TÜBİTAK PROJESİTamamlandıAraştırmacı
14Endotoksin ile İndüklenmiş Koryoamniyonit Gebe Sıçan Modelinde Maternal Fingolimod Uygulamalarının Plasenta, Fetal Akciğer ve Fetal Beyin Üzerindeki Koruyucu Etkisinin İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi-Tübitak 1002Tamamlandı26,950 TÜRK LİRASIAraştırmacı
15Endotoksin ile İndüklenmiş Koryoamniyonit Gebe Sıçan Modelinde Maternal Fingolimod Uygulamalarının Plasenta, Fetal Akciğer ve Fetal Beyin Üzerindeki Koruyucu Etkisinin İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi-Tübitak 1002Tamamlandı26,950 TÜRK LİRASIAraştırmacı
16Ulusal Gen Kaynaklarının Korunması Kapsamında Kınalı Kekliğin (Alectoris chukar, Aves) Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi, Üretim, Salım ve Av Stratejilerinin Oluşturulması-Tübitak 1001Tamamlandı431,700 TÜRK LİRASIAraştırmacı
17Preterm Doğum Öncesi Maternal Magnezyum Sülfat Tedavisinin Endotoksin Ile Indüklenmiş Fetal Beyin Hasarını Önlemede Beynin Farklı Bölgelerindeki Etkisinin Gebe Keçi Modelinde Araştırılması-Tübitak 1001TamamlandıAraştırmacı
18Köpek TransmissibleVenereal Tümörlerinde MMP-2 ve MMP-7 Aktivitesinin İmmunohistokimyasal Olarak BelirlenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı8,000 TÜRK LİRASIYürütücü
19Parvovirus ile Doğal Enfekte Köpek Bağırsaklarında Kaspaz-3 ve PCNA Aktivitesinin İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı8,000 TÜRK LİRASIYürütücü
20Hipertiroidi ve hipotiroidi oluşturulmuş ratlarda derilezyonlarının patolojik incelemesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı20,000 TÜRK LİRASIYürütücü
21Enzootik İntranazal Adenokarsinomlarda ENA VEGF ve EPCAM Aktivitesinin İmmunuhistokimyasal Olarak İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı7,500 TÜRK LİRASIYürütücü
22Preterm Doğum Öncesi Maternal Magnezyum Sülfat Tedavisinin Endotoksin Ile Indüklenmiş Fetal Beyin Hasarını Önlemede Beynin Farklı Bölgelerindeki Etkisinin Gebe Keçi Modelinde Araştırılması-Tübitak 1001Tamamlandı280,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
23Hayvan Hastalıkları Tanı Teknolojileri Merkezi KurulmasıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Tamamlandı915,290 TÜRK LİRASIAraştırmacı
24Sığırlarda BRSV Enfeksiyonunda Mannose Binding Lectin, Surfactan B Protein ve Heat Shock Protein Protein Ekspresyonunun AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı20 TÜRK LİRASIAraştırmacı
25Sığır Tübetkülozunda Osteopontin ve Sirtuin Aktivitesinin İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı7,500 TÜRK LİRASIYürütücü
26Kedilerde Gebelik Sürecinde İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü IGF Ailesinin Uterusta Gen ve Protein Düzeyinde Araştırılması 114O729 1001TÜBİTAK PROJESİTamamlandı180,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
27Öğrenme bellek mekanizmasındaki postsinaptik modifikasyonlara kablosuz ağların etkisi ve gallik asidin rolüYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı22,500 TÜRK LİRASIAraştırmacı
28Doğal Enfekte Parvoviral Gastroenteritli Köpeklerde Tedaviden Önce Ve Tedaviden Sonra Bazı Sitokin Akut Faz Proteinleri Ve Hepsidin Düzeyinin AraştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı153,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
29Deneysel Diabetes mellitus ta Kafein ve Likopenin EtkileriTÜBİTAK PROJESİTamamlandı20,000 TÜRK LİRASIYönetici
30Köpek Meme Karsinom ve karsinosarkomlarında BCL 2 Kaspaz 3 8 9 Östrojen reseptör PCNA ve Ki 67 immunoreaktivitelerinin karşılaştırmalı olarak İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı17,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
31Neonatal İshalli kuzu ve oğlaklarda Viral Etiyo patogenezin İmmunohistokimyasal Metotla AraştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı20,000 TÜRK LİRASIYönetici
32Ratlarda Deneysel Pulpitis Modelinde Benfotiaminin Antiinflamatuvar Etkilerinin Araştırılması 114S836 3001 Başlangıç AR GETÜBİTAK PROJESİTamamlandı50,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
33Tavuklarda lenfoid leukosis (LL)’xx in ELISA ve Marek hastalığı (MD)’xxnın immunofluoresan tekniği (IF) ile tanısıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıAraştırmacı
34Deneysel Tavuk Çiçeği Enfeksiyonunda Patolojik ve İmmunperoksidaz İncelemelerDİĞERTamamlandı3,000 Araştırmacı
35Kuzu ve Oğlakların Neonatal İshallerinde Coronavirus Cryptosporidium ve Giardia Türlerinin Varlığının İmmunohistokimyasal Olarak AraştırılmasıDİĞERTamamlandı15,000 Araştırmacı
36Kedi ve Köpek Tümörlerinde Osteopontin OPN Aktivitesinin İmmunuhistokimyasal Olarak İncelenmesiBAPTamamlandı10,000 Yönetici
37Gebe keçi hayvan modelinde intra amniyotik ve fötal intramuskuler kortikosteriod uygulamasının fötal akciğer matürasyonu üzerine etkisiTÜBİTAK PROJESİTamamlandı15,000 Araştırmacı
38Kuzu ve Oğlakların Neonatal İshallerinde Coronavirus Cryptosporidium ve Giardia Türlerinin Varlığının İmmunohistokimyasal Olarak AraştırılmasıDİĞERTamamlandı15,000 Araştırmacı
39Erkek Tavşanlarda Subakut Endosülfan Toksikasyonu ve C Vitamininin Düzeltici EtkisiDİĞERTamamlandı15,000 Araştırmacı
40Uterus Enfeksiyonu Bulunan İneklerde Serum Progesteron Östrogen Hormon Değerleri ile Endometriumda Bulunan Progesteron ve Östrogen Hormon Reseptörlerinin DeğerlendirilmesiDİĞERTamamlandı5,000 Araştırmacı
41Deneysel Akut Pankreatit Modelinde Tümör Nekrozis Faktör Alfa İnhibisyonunun Bakteriyel Translokasyon üzerine Etkileri Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma ProjeleriDİĞERTamamlandı5,000 Araştırmacı
42Koyun ve keçi pnömonilerinde Serum Amiloid A SAA Serum Amiloid P SAP C reaktif protein CRP TNF Reseptör ve TNF aktivitelerinin immunohistokimyasal olarak araştırılmasıDİĞERTamamlandı5,000 Araştırmacı
43Koyun çiçeğinde matriks metalloproteinaz aktivitesi ile epidermal büyüme faktör reseptör varlığının immunohistokimyasal yöntemle araştırılmasıDİĞERTamamlandı5,000 Araştırmacı
44Endotoksin ile indüklenmiş koryoamniyonit gebe keçi modelinde oral veya intra amniyotik pentoksifilin ve resveratrolun fetal inflamatuvar belirteçlere etkisiTÜBİTAK PROJESİTamamlandı215,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
45Wistar Çeşidi Dişi Sıçanlarda Okratoksin A Toksikodinamiğinin Östrojen Ve TestosteronHormonu İle İlişkisinin AraştırılmasıBAPTamamlandı50,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
46Neonatal İshalli kuzu ve oğlaklarda Viral Etiyo patogenezin İmmunohistokimyasal Metotla AraştırılmasıBAPTamamlandı20,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı