Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1DENEYSEL STOMATİTİS MODELİNDE TARANTULA CUBENSİS EKSTRATININ İYİLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Veterinerlik Patolojisi Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
2Deneysel Hipotiroidizmde Kardiovasküler Bulgular ve Kafeinin EtkileriYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Patoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
3Tiyoasetamid ile oluşturulan karaciğer hasarında tiyaminin koruyucu ve tedavi edici etkilerinin incelenmesiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Patoloji Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
4Streptozotosin ile indüklenen diabetes mellitus'ta oleuropeinin proflaktik etkileri üzerine patolojik ve immunohistokimyasal incelemelerYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Laboratuvar Hayvanları Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
5Parvovirus ile doğal enfekte köpek bağırsaklarında kaspaz-3 ve PCNA aktivitesinin immunohistokimyasal olarak incelenmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Patoloji Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
6Köpek transmissible venereal tümörlerinde MMP-2 ve MMP-7 aktivitesinin immunohistokimyasal olarak belirlenmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Patoloji Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
7Sığır tüberkülozunda osteopontin ve sirtuin aktivitesinin ımmunohistokimyasal olarak incelenmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Patoloji Ana Bilim Dalı2016Tamamlandı
8Melatoninin deneysel olarak oluşturulan periapikal lezyonlar üzerine etkisiDoktoraSüleyman Demirel Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Endodonti Ana Bilim Dalı2016Tamamlandı
9Enzootik intranazal adenokarsinomlarda (ENA) VEGF ve EpCAM aktivitesinin immunohistokimyasal olarak incelenmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Patoloji Ana Bilim Dalı2016Tamamlandı