Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Bazı ağır metallerin mtDNA hasarı ve mtDNA kopya sayısı üzerine etkilerinin incelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIYürütücü
2Bazı yapay tatlandırıcıların mtDNA hasarı üzerine etkilerinin incelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı8,000 TÜRK LİRASIYürütücü
3Antikanser Aktivite Gösteren Bazı 6 8 Diarylimidazo 1 2 pyrazin Türevlerinin Telomeraz Enzimi Aktivitesi ve mtDNA Hasarı Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı20,000 TÜRK LİRASIYürütücü
4Zebra balığında telomeraz enzimi aktivitesinin iki organik bileşikle inhibisyonunun incelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIYürütücü
5Zebra Balığı Danio rerio nun farklı dokularında telomeraz enzimi aktivitesi ölçümüYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIYürütücü
6Pasif Sigara İçici Erkek Swis Albino Farelerde Selenyum Ve E Vitaminin DNA Hasar Önlenmesinde Sinerjistik Etkilerinin Moleküler Ve Biyokimyasal Tekniklerle İncelenmesiBAPTamamlandıAraştırmacı
7Sigara Dumanının pasif sigara içici farelerde Mus musculus mitokondrial DNA üzerindeki oksidatif hasarının araştırılması ve bu hasarın önlenmesinde selenyum ve E vitamininin birlikte etkilerinin saptanmasıBAPTamamlandı20,000 Araştırmacı
8Türkiye de Yayılış Gösteren Kababurun Chondrostoma Agassiz 1835 Teleostei Cyprinidae Cinsinin Taksonomik Revizyonu 111T900 TÜBİTAK PROJESİTamamlandı227,500 TÜRK LİRASIAraştırmacı
9Batı Akdeniz Bölgesinde Tüketilen Şaraplarda Okratoksin A VarlığıBAPTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIYürütücü
10BUĞDAY EMBRİYOSUYLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DİYETLERİN DROSOPHİLA NIN BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ VE ÖMÜR UZUNLUĞUNA ETKİSİDİĞERTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIYürütücü
11Graecoanatolica türlerinin moleküler sistematik açıdan araştırılmasıDİĞERTamamlandı3,000 Yürütücü
12Besinsel CoQ ve L Karnitinin Drosophila melanogaster in ömür uzunluğuna ve bazı antioksidan enzimlerin aktiviteleri üzerine etkileri Mehmet Akif Ersoy Ünv BAP Projesi DİĞERTamamlandı10,000 Yürütücü
13Ankara civarındaki yabanıl Drosophila melanogaster örneklerinde P elementi ve hibrid disgenezisin araştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandıAraştırmacı