Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Ellajik asit, kafein ve betainin telomeraz enzim aktivitesi üzerine etkisiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
2Metformin, ibuprofen ve asetilsalisilik asitin telomeraz enzim aktivitesi üzerine etkisiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
3Bazı ağır metallerin mtDNA Hasarı ve mtDNA kopya sayısı üzerine etkilerinin incelenmesiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
4Bazı yapay tatlandırıcıların mtDNA hasarı üzerine etkilerinin incelenmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
5Zebra balığı(Danio rerio)'nın farklı dokularında telomeraz enzimi aktivitesi ölçümüYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı2015Tamamlandı
6Zebra balığında telomeraz enzimi aktivitesinin, iki organik bileşikle inhibisyonunun incelenmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı2015Tamamlandı
7Batı Akdeniz Bölgesi'nde tüketilen şaraplarda okratoksin a varlığıYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı2012Tamamlandı
8Graecoanatolica türlerinin moleküler sistematik açıdan araştırılmasıYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı2010Tamamlandı