Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Türkçe Dersi Öğretim Programında ve Türkçe Ders Kitaplarında Görsel Okuma ve Görsel Sunu (1.-4. Sınıflar)ÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL, Erdem Arzu6th International Education and Innıvative Sciences Congress15.12.2022Özet bildiri, Elektronik, Burdur
2Improving The Reading Disposition Scale: Validity And Reliability StudyDeğirmenci Oğuzhan, ÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHALInternational Education Congress (EDUCongress 2022)19.11.2022Özet bildiri, Elektronik, Antalya
3Sınıf Öğretmenlerinin Dil Yeterliği Düşük Olan Öğrencilere Yönelik Öğretimi Farklılaştırmaya İlişkin GörüşleriÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL, DEMİRKAYA ABDUL SAMETUluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2022)17.11.2022Özet bildiri, Basılı, Antalya
4Konuşma Becerisine Yönelik Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Çalışmalarının AnaliziŞAHİN İLHAMİ, ÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHALIXth International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2022)01.07.2022Özet bildiri, Elektronik, İzmir
5Değerler İletimi Bakımından “Küçük Prens” Örneği / “The Little Prince" Example in Terms of Values TransmissionÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL, GÜNEŞ CEYDA19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2021)01.12.2021Özet bildiri, Elektronik, Şanlıurfa
6Covid-19 Salgın Döneminde İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Deneyimleri: Fenomenolojik Bir AraştırmaÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi / The 15th International Congress on Educational Administration06.11.2021Özet bildiri, Elektronik, Gaziantep
7Investıgatıng The Educatıonal Experıences Of Parents Durıng The Covıd-19 PandemıcÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHALInternational Pegem Conference on Education/Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU 2020)16.09.2020Özet bildiri, Elektronik, Diyarbakır
8Türkiye'de Dislektik Öğrencilerin Okuma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalara Sistematik Bir BakışÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL, BİLGİN AKINVII. Internetional Eurasian Educational Research Congress / EJERCongress 202010.09.2020Özet bildiri, Elektronik, Eskişehir
9Okul öncesi ve sınıf eğitimi öğretmen adaylarının erken okuryazarlığa ilişkin görüşleriSOP AYLİN,ÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi01.12.2019Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Muğla
10Eğitsel Oyunların İlkokul Öğrencilerinin Konuşma Becerilerine ve Konuşma Kaygılarına Etkisinin BelirlenmesiASAN HURİ,ÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL18th International Primary Teacher Education Symposium (IPTES-2019)16.10.2019Özet bildiri, Elektronik, Kemer, ANTALYA
11Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yazma Alışkanlığı Profillerinin Belirlenmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ÖrneğiÜLPER HAKAN,ÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS-2018)11.04.2018Özet bildiri, Elektronik, Ankara
12Öğrenci Velilerinin İlkokul Birinci Sınıfa İlişkin Duygu ve DeneyimleriÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS-2018)11.04.2018Özet bildiri, Elektronik, Ankara
13Yazar Öz Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıYAMAÇ AHMET,KOCAARSLAN MUSTAFA,ÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu28.12.2016Tam metin bildiri, Elektronik, Bodrum/Muğla
14Öğretmen Adaylarının ve İlkokul Öğrencilerinin Kitap Kavramına İlişkin Metaforik AlgılarıÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHALVIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresini08.05.2016Tam metin bildiri, Elektronik, Çanakkale
15İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygısı, Okuma Motivasyonu, Okuma Akıcılığı ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesiYAMAÇ AHMET,ÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu01.04.2016Özet bildiri, Elektronik, Bodrum/Muğla
16Okul Öncesi Çocuklarda Teknoloji Kullanım Becerileri: Dijital Oyunlar ve Aile Davranışlarının EtkileriBAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL, SEVİM ÇIRAK NEŞE, SEZGİN SEZAN, ÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHALVII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi31.05.2015Özet bildiri, Basılı, Muğla
17Öğretmen Adaylarının Okumaya İsteklenme Durumlarının İncelenmesiÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL,ÜLPER HAKAN1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi / 1th Eurasian Educational Research Congress24.04.2014Tam metin bildiri, Elektronik, İstanbul
18Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin BelirlenmesiÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL,KOCAARSLAN MUSTAFA21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi12.09.2013Özet bildiri, Basılı, İstanbul
19Okuma Güçlüğü Olan Dördüncü Sınıf Öğrencisinin okuma Becerilerinin Geliştirilmesi: Durum ÇalışmasıÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL,AKYOL HAYATİ22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı05.09.2013Özet bildiri, Basılı, Eskişehir
20Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazmaya İlişkin Deneyim ve İnançlarıYAMAÇ AHMET,KOCAARSLAN MUSTAFA,ÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHALXII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu23.05.2013Özet bildiri, Basılı, Aydın
21Okuma Kuramları Düzleminde 1981 ve 2005 Türkçe Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesiÜLPER HAKAN,ÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu24.05.2012Özet bildiri, Basılı, Rize
22According to Their Socio-Economic Status Attitudes and Interests of Students Towards Sciences: A Comparison Between Countries (Canada, Korea and Turkey)KARABAL MEHMET, ÇELİKTÜRK SEZGİN ZUHAL, TOMUL EKBERXIV World Congress of Comparative Education Societies (WCCES)14.09.2010Özet bildiri, Basılı, İstanbul