Bilgisayar İşletmeni

Ziya Sadık ERCAN

İletişim Bilgileri

zsercan(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2133500

Genel Bilgiler