Fakülte Sekreteri

Kani Ziya GÖKALP

İletişim Bilgileri

ziyagokalp(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2132707

Genel Bilgiler