Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1Ziya Gökalp’in Türkçülük Düşüncesinin Milli Tarih Ders Kitaplarına YansımasıNAMLI ALTINTAŞ İREM,GÖLEN ZAFERTUHED2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
2 infoTHE LAST SENATOR: ALI PASHA RIZVANBEGOVIĆGÖLEN ZAFEROsmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (Omad)2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
3 infoYUGOSLAVYA DA YAYIMLANAN TÜRKÇE DERGİLERDE ”OSMANLI” İMGESİGÖLEN ZAFEROsmanli Mirasi Arastirmalari Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Index Islamicus
4 infoTÜRKİYE DEN MEKTUP VAR: ”CANDAN VE CİĞERDEN PEK KIYMETLİ KIZIM”GÖLEN ZAFEROsmanli Mirasi Arastirmalari Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Index Islamicus
5Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti nin Bosna Hersek Ormanlarını Korumaya Yönelik ÇabalarıGÖLEN ZAFERBelleten2016Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, AHCI
6Osmanlı Devleti nde Çerkes Köleliğinin YasaklanmasıGÖLEN ZAFERYeni Türkiye2015Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
7XIX Yüzyılda Karadağ ın İdarî ve Sosyal YapısıGÖLEN ZAFERYeni Türkiye2015Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
8 infoTANZİMAT DÖNEMİ NDE BOŞNAKLARIN OSMANLI DEVLETİ YLE İMTİHANIGÖLEN ZAFEROsmanli Mirasi Arastirmalari Dergisi2015Ulusal, Hakemli, Elektronik, İndex İslamicus, OAJI.net, Index Copernicus
9Karadağ Devleti’xxnin Doğuşu: Osmanlı Karadağ Sınır Tespiti (1858-1860)GÖLEN ZAFERBELLETEN2014Uluslararası, Hakemli, Basılı, AHCI
10 infoBosna Valisi Mehmed Vecihi Paşa nın MuhakemesiGÖLEN ZAFERBelleten2012Uluslararası, Hakemli, Basılı, AHCI
11 info1862 Karadağ Askerî Harekâtı ve SonuçlarıGÖLEN ZAFERBelleten2011Uluslararası, Hakemli, Basılı, AHCI
12Şark Meselesi Işığında Balkan Milliyetçiliği ve Büyük Güçlerin Balkan PolitikalarıGÖLEN ZAFERTürk Yurdu2011Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
13 infoOsmanlı Yurdu Olan Bosna Hersek te XIX Yüzyıldaki Siyasî OlaylarGÖLEN ZAFERBelleten2010Uluslararası, Hakemli, Basılı, AHCI
141862 Belgrad Bombardımanı ve SonuçlarıGÖLEN ZAFERSDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi2010Uluslararası, Hakemli, Basılı, ABSCO, ULAKBİM, ASOS
151857 59 Bosna Hersek İsyânı 13 belge ile birlikteGÖLEN ZAFERBelleten2009Uluslararası, Hakemli, Basılı, AHCI
16 info1852 53 Karadağ Askerî Harekâtı ve SonuçlarıGÖLEN ZAFERHistory Studies2009Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO, ULAKBİM, ASOS
171267 1851 Cizye Nizâm nâmesi 5 belge ile birlikteGÖLEN ZAFERBelgeler2005Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
18Tanzimat Döneminde Bosna Hersekte EğitimGÖLEN ZAFERPrilozi Za Orijentalnu Filologiju2004Uluslararası, Hakemli, Basılı, ASOS
191849 51 Bosna Hersek İsyanıGÖLEN ZAFERBelleten2003Uluslararası, Hakemli, Basılı, AHCI
20Atatürkün Tarih AnlayışıGÖLEN ZAFERAtatürk Araştırma Merkezi Dergisi2002Uluslararası, Hakemli, Basılı, ASOS, ULAKBİM
21Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver TasnifiGÖLEN ZAFERSDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi2002Uluslararası, Hakemli, Basılı, ASOS, ULAKBİM, EBSCO
22Batı Torosların Önemli Geçitlerinden Biri Olan Döşeme Boğazının Antalya Tarihi Coğrafyası ve Turistik PotansiyeliGÖLEN ZAFERSDÜ. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi,2002Ulusal, Hakemli, Basılı, ULAKBİM, ASOS; EBSCO
23Türk İslam Dünyasında Ateşli Silahların İlk Kullanımına Dair BilgilerGÖLEN ZAFERTürk Dünyası Araştırmaları2002Ulusal, Hakemli, Basılı, ASOS
24Yenileşme Çağında BoşnaklarGÖLEN ZAFERYeni Türkiye2002Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
25Tanzimât Döneminde Bosna Hersekte Kilise İnşa ve Onarım FaaliyetleriGÖLEN ZAFERBelleten2001Uluslararası, Hakemli, Basılı, AHCI
26Reisülküttap Raşid Efendiye Göre İhtilâl Sonrasında Fransanın Politik YaklaşımlarıGÖLEN ZAFERToplumsal Tarih2000Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
27Modern Zamanların Efsanesi ÇanakkaleGÖLEN ZAFERTürk Dünyası Tarih Dergisi1999Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
28Osmanlı Devletinde Islâhat Hareketleri ve TanzîmâtGÖLEN ZAFERTürk Dünyası Araştırmaları1999Ulusal, Hakemli, Basılı, ASOS
29Bosna Hersek Yahud Osmanlıların Alsas LoreniGÖLEN ZAFERS.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi1999Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO, ULAKBİM, ASOS
30II Meşrutiyet Döneminde Bosna Hersekin İlhakına TepkilerGÖLEN ZAFERToplumsal Tarih1998Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
31II Meşrutiyetin İlanından Sonra Çerkes Teavün Cemiyetinin ÇalışmalarıGÖLEN ZAFERToplumsal Tarih1998Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
3219 Yüzyılda Bosna Hersekin NüfusuGÖLEN ZAFERToplumsal Tarih1998Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
33Sırpların 1849 Bosna İsyanına EtkileriGÖLEN ZAFERToplumsal Tarih1998Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
34Meclis i Umûmînin Bosna Hersekteki İlk ÇalışmalarıGÖLEN ZAFERTürk Dünyası Araştırmaları1998Ulusal, Hakemli, Basılı, ASOS
35Bosna Hersek Hakkında Bir LâyıhaGÖLEN ZAFERS.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi1996Uluslararası, Hakemli, Basılı, ASOS, EBSCO, ULAKBİM