Kitaplar

KİTAP ADI BÖLÜM ADI YAZARLAR YAYIN YERİ Yılı Açıklama
191-92 HERSEK SEFERİ 92-93 OSMANLI-KARADAĞ SEFERİ VE HÂL-İ HÂZIR DÂRÜ’L-HAREKÂTI (1875 Hersek ve 1876 Karadağ Savaşları)GÖLEN ZAFERLivre De Lyon2021Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Tümü
2Osmanlı İdaresinde BalkanlarBosna Timar Ruznamçe Defterlerine Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Bosna Eyâleti Timar veZeametleriGÖLEN ZAFERPalet2020Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
3Doç. Dr. İlknur Karagöz’xxe ArmağanTARİH YAZININDA BOSNA’NIN FETHİ ve FATİHGÖLEN ZAFERSerander2020Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
4Dr Kemal Daşçıoğlu’xxna Vefa KitabıYeniçağ’da Müslüman Hind Devletlerine Osmanlı Askerî Yardımı veSonuçlarıGÖLEN ZAFERPegem Akademi2020Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
5Osmanlı Dönemi Balkan ŞehirleriTanzimat Dönemi Saraybosna’sında İmar Faaliyetlerinden ÖrneklerGÖLEN ZAFERGece2017Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
6Tarihte Ermeniler ve Ermeni MeselesiBurdur Ermenileri ve TehcirGÖLEN ZAFERİlkadım Belediyesi2017Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
7Osmanlı’dan Günümüze EŞKIYALIK VE TERÖRTanzîmât Dönemi Bosna Hersek İsyanlarının NedenleriGÖLEN ZAFERİlkadım Belediyesi2017Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
8SOSYAL VE LİBERAL BİLİMLERDEYENİ YÖNELİMLER-2Osmanlı Nüfus Çalışmalarına Bir Katkı: 1293-1295/1876-1878Trabzon Vilâyeti Nüfus VerileriGÖLEN ZAFERGece Kitaplığı2017Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı+Elektronik, Bölüm(ler)
9Tabsıratü l eşkıyaGÖLEN ZAFERÖncü2016Kitap Tercümesi, Uluslararası, Basılı, Tümü
10Balkan Tarihi C.2Bosna Hersek te Nizamiye Mahkemelerinin KuruluşuGÖLEN ZAFERGece Kitaplığı2016Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
11İlkçağdan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Eğitim Bilim ve Teknolojiİstanbul BaruthaneleriGÖLEN ZAFERİSAM2015Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
12Balkanlar da Osmanlı Mirası ve Defteri HâkâniDefter-i Hâkânîlerde Sıra Dışlı Bir Kayıt: Dâsitân-ı Mehmed Ali Paşa ve VehhâbiyyeGÖLEN ZAFERLibra Kitap2015Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
13Şark meselesi ve Milli MücadeleGÖLEN ZAFERÖncü2015Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Tümü
14Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik YaklaşımlarXIX. Yüzyıl Bosna Tarih Yazımında Osmanlı Arşiv Belgeleri Nasıl Kullanılmalıdır?GÖLEN ZAFERLibra Kitap2014Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
15Şark Meselesi ve Milli MücadeleGÖLEN ZAFERFakülte2012Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Tümü
16Burdur Kitabı II ZanaatkârlarGÖLEN ZAFERFakülte2012Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
17Kuva yı Milliye den Cumhuriyet e BurdurGÖLEN ZAFERFakülte2011Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
18Burdur Kitabı I SokaklarGÖLEN ZAFERFakülte2011Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
19Tanzimat Döneminde Bosna HersekGÖLEN ZAFERTürk Tarih Kurumu2010Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Tümü
20Tanzimat Dönemi Bosna İsyanlarıGÖLEN ZAFERALTER2009Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Tümü
21Osmanlı Devleti nde Baruthane i Amire XVIII YüzyılGÖLEN ZAFERTürk Tarih Kurumu2006Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Tümü
22Balkanlar El KitabıOsmanlı İdaresinde Bosna HersekGÖLEN ZAFERKaram-Vadi2006Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
23Çanakkaleden Cumhuriyete Cumhuriyetten GeleceğeGÖLEN ZAFERALTER2005Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Tümü
24TürklerOsmanlı Barut ütretim Merkezi:Baruthane-i AmireGÖLEN ZAFERYeni Türkiye Yayınları2002Ansiklopedi Maddesi, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)