Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1RAŞİT HANADAN’IN “SEL” ROMANINDA BALKANLAR’DA GÖÇÜN İZİNİ SÜRMEKGÖLEN ZAFER7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIESMigrations to and from Balkans (from Ottoman Empire to Republic of Turkey)20.12.2019Tam metin bildiri, Basılı, Edirne
2BURDUR MERKEZ İLÇEDE OKULLAŞMA (1923-1950)GÖLEN ZAFER,Sakar Tuncay7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social13.12.2019Tam metin bildiri, Basılı, Ankara
3ARTHRUR J. EVANS’A GÖRE 1875 HERSEK İSYANI ÜZERİNDEN ŞARK MESELESİNİ OKUMAKGÖLEN ZAFER,DAL UMUT SERGENERASMUS Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu01.07.2019Tam metin bildiri, Elektronik, İzmir
4Türkiye Cumhuriyeti Yurt Bilgisi ve Yurttaşlik Ders Kitaplarinda Medenî Vatandaş AlgisiGÖLEN ZAFER,Kondu ZuhalERASMUS Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu01.07.2019Tam metin bildiri, Elektronik, İzmir
5Türkün Taşla İmtihanına Bir Örnek:Antalya Korkuteli Garipçe Mahallesi DeliktaşGÖLEN ZAFER,Uysal Ayşe,Sevinç Nevin6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ02.06.2019Tam metin bildiri, Elektronik, Gaziantep
6Burdur Eğitim Kurumları (1850-1950)GÖLEN ZAFER,SAKAR TUNCAY5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu23.12.2018Tam metin bildiri, Basılı, Ankara
7CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURT BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA VATANDAŞ EĞİTİMİGÖLEN ZAFER,KONDU ZUHAL5. Uluslararası Multidisipliner Çalısmaları Sempozyumu23.12.2018Tam metin bildiri, Basılı, Ankara
8XIX. Yüzyıl Başlarında İzvornik Livası Timar ve ZeametleriGÖLEN ZAFERVI. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu16.12.2018Tam metin bildiri, Basılı, Balıkesir
9XIX. Yüzyıl Başlarında Klis Livası Timar ve ZeametleriGÖLEN ZAFER4. International Symposium on new Trends in Social Sciences18.11.2018Tam metin bildiri, Basılı, Tallin
10Hadım Süleyman Paşanın Hint Seferinin SonuçlarıGÖLEN ZAFER4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu16.09.2018Tam metin bildiri, Basılı, Paris
11Fransız Seyyah Cheteabriand’xxın Anlatılarına Göre KudüsGÖLEN ZAFER3. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu:Geçmiş ve Gelecek Bağlamında Ortadoğu16.09.2018Tam metin bildiri, Basılı, Al-Salt
121905/06-1914 Osmanlı ve 1927 Cumhuriyet Dönemi Bafra Nüfus Verilerinin Göç Açısından DeğerlendirilmesiGÖLEN ZAFERGeçmişten Günümüze Göç29.12.2017Tam metin bildiri, Basılı, Samsun
13XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA SEMENDİRE SANCAĞI TIMARLARITIMARS OF SMEDEREVO SANDJAK İN THE EARLY 19TH CENTURYGÖLEN ZAFERV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONBALKAN HISTORY STUDIESEconomy of Balkans and Daily Life in the Ottoman Empire Erea(September 27-30, 2017 Bled, Slovenia)25.12.2017Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Bled
14Josef Bem’in (Murad Paşa) Osmanlı GünleriGÖLEN ZAFERTürkiye-Polonya İlişkilerinde Temas Alanları (1414-2014) Uluslararası Konferansı12.12.2017Tam metin bildiri, Basılı, Varşova
15TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULURKEN SERDAR-I EKREM ÖMER LUTFİ PAŞA(LATAS)’NIN MİRASI MESELESİGÖLEN ZAFERIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES(ISMS)10.12.2017Özet bildiri, Elektronik, Ankara
16Status Crne Gora U Osmanskom CartsvuGÖLEN ZAFERCrna Gora I Osmansko Carstvo12.11.2017Tam metin bildiri, Basılı, Podgorica
17İsmail Fazıl Paşa’nın Az Bilinen Bir Eseri: Meşâhîr-i Askeriyemizden Bir SahîfeGÖLEN ZAFERII. International New Tendencies Congressin Ottoman Researches12.09.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Bakü
18TÜRKİYE’DEN MEKTUP VAR: “CANDAN VE CİĞERDEN PEK KIYMETLİ KIZIM”GÖLEN ZAFERII. International Symposium on Multidisciplinary Studies21.05.2017Özet bildiri, Elektronik, Rome
19Duyûn-ı Umumiye Bağlamında Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dakiYatırımlarıBABACAN HASAN,GÖLEN ZAFERII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)21.05.2017Özet bildiri, Elektronik, Roma
20A CONTRIBUTION TO OTTOMAN POPULATION STUDIES: POPULATION DATAREGARDING 1293-1295 TRABZON PROVINCEGÖLEN ZAFER2nd International Symposium on New Trends in Social and Liberal Siciences09.05.2017Özet bildiri, Elektronik, Barcelona
21“ALMANACH DE GOTHA” YILLIKLARINDA ABD’NİN YÜKSELİŞİ (1800-1850)GÖLEN ZAFERISMS16.04.2017Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Belgrad
22Babur Devlet Siyasetinde Kadınların RolüGÖLEN ZAFERV. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın25.12.2016Tam metin bildiri, Basılı, Samsun
23Abdullah Cevdet in Anlatımıyla Adana 1928GÖLEN ZAFERI Uluslararası Tarihte Adan ve Çukurova Sempozyumu25.12.2016Tam metin bildiri, Basılı, Adana
24Alamanach de Gotha Yıllıklarına Göre Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti nin Balkan TopraklarıGÖLEN ZAFERSosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler20.11.2016Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Milano
25MONITORING THE RISE OF USA THROUGH ALMANACH DE GOTHA YEAR BOOKS Almanach De Gotha Yıllıklarında ABD nin Yükselişini İzlemekGÖLEN ZAFERISMS20.10.2016Özet bildiri, Elektronik, Belgrad
26Atatürk Dönemi Samsun Şehir NüfusuGÖLEN ZAFERIV.Uluslararası Canik Sempozyumu03.04.2016Tam metin bildiri, Basılı, Samsun
27Karadağ ın Osmanlı Devleti İçindeki StatüsüGÖLEN ZAFEROsmanlı İmparatorluğu ve Karadağ Ülkelerarası İlişkiler Uluslararası Bilimsel Toplantı23.11.2015Özet bildiri, Basılı, Podgorica
28XIX Yüzyılda Boşnaklar ın Türk İslâm AlgılamasıGÖLEN ZAFERBalkanlar'da İslâm Medeniyeti Dördüncü Milletlerarası Kongre Tebliğleri11.10.2015Tam metin bildiri, Basılı, Üsküp
29XIX Yüzyıl Osmanlı Coğrafya ve Tarih Kitaplarında BurdurGÖLEN ZAFER1. Teke Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı13.09.2015Tam metin bildiri, Elektronik, Burdur
30Sicill i Osmanî Kayıtlarına Göre Canikli Devlet MemurlarıGÖLEN ZAFERGeçmişten Günümüze Samsun/Canik ve Değerleri10.05.2015Tam metin bildiri, Basılı, Samsun
31Sultan Abdülaziz Dönemi Bosna PolitikasıGÖLEN ZAFERSultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu21.12.2014Tam metin bildiri, Basılı, ANKARA
32Balkans From Past to PresentGÖLEN ZAFERSouth-East European Diplomacy 100 Years Since The Balkan WarsTam metin bildiri, , BÜKREŞ
33Tanzimat Döneminde Boşnakların Devletle İmtihanıGÖLEN ZAFER550 Yılın İzinde Bosna-Hersek'te Osmanlı Mirası Uluslararası Tarih SempozyumuTam metin bildiri, , İSTANBUL
34Karadağ Devleti nin Doğuşunda Büyük Güçlerin Rolü 1850 1875GÖLEN ZAFER100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana: Civilizacija ili okupacija – Šta su nam ostavili (“Osmanlının Balkanlardan çekilişinin 100’üncü Yıldönümü: Medeniyet mi? İşgal mi? Bize ne bıraktılar?”)Tam metin bildiri, , PODGORİCA
35Mehmet Akif Ersoy un Gençliğinde Balkanlarda Osmanlı CoğrafyasıGÖLEN ZAFERMehmet Akif Ersoy Balkanlar'da Kültür-Düşünce Hareketleri ve Yeniden Yapılanması SempozyumuTam metin bildiri, , NOVİPAZAR
36Osmanlı dan Cumhuriyet e Burdur NüfusuGÖLEN ZAFERKuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur SempozyumuTam metin bildiri, Basılı, BURDUR
37Tanzimat Dönemi Bosna Hersek İsyanlarının NedeniGÖLEN ZAFER2. İlkadım Sempozyumu:Osmanlıdan Günümüze Eşkıyalık, Terör ve Ayrılıkçı HareketlerTam metin bildiri, Basılı, SAMSUN
38Administrativna Struktura I Stanovnistvo Plava I Gusinja U XIX Vijeku XIX Yüzyılda Gusine ve Plav ın İdari Yapısı ve NüfusuGÖLEN ZAFERVakat Zuluma Plav-Gusinje 1912/13Tam metin bildiri, Basılı, PLAV-GUSİNJE
39Bağımsızlık Savaşı nın İlk Yıllarında Türk Medyasında Bosna SavaşıGÖLEN ZAFERBalkan Savaşı'nın 100. Yılında Uluslararası Balkan SempozyumuTam metin bildiri, Basılı, ISPARTA-BURDUR
40Mehmet Akif Ersoy da Birlik Beraberlik DüşüncesiGÖLEN ZAFERTürk Dünyasını İşıqlandıranlar Mehmet Akif Ersoy, Hüseyn Cavid Beynelxalq Konferans, Oturum BaşkanlığıTam metin bildiri, , Bakü
41Bahtiyar Vahapzade de Vatan Sevgisi ve TürkiyeGÖLEN ZAFERI Beynelxalq Behtiyar Vahabzade SimpoziumuTam metin bildiri, Basılı, Bakü
421927 Genel Nüfus SayımıGÖLEN ZAFERUluslararası Türkiye Cumhuriyeti SempozyumuTam metin bildiri, Basılı, Isparta
43Türkiye Polonya İlişkilerinin Kısa TarihiGÖLEN ZAFERBucak-Burdur-Krotoszyn- Polonya Arasında İşbirliği ve Kardeşlik KöprüsüDavetli konuşmacı, , BUCAK-BURDUR
44Atatürk Döneminde Merzifon ve Çevresinin NüfusuGÖLEN ZAFERGeçmişten Günümüze Merzifon SempozyumuTam metin bildiri, , MERZİFON
45MEHMET AKİF’İN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA BALKANLARGÖLEN ZAFER2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, , Tiran