Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoPredictors of Academic Self Efficacy: Intolerance of Uncertainty, Positive Beliefs about Worry and Academic Locus of ControlUZUN KIVANÇ, KARATAŞ ZEYNEPInternational Education Studies2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Journals Indexed in Eric
2 infoBeliren Yetişkinlerde Yalnızlık ile Yaşam Yönelimi Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkiler: Sürekli Kaygının Aracılık RolüÇELİKKALELİ ÖNER, KARATAŞ ZEYNEPJournal of Educational Sciences Research2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Doaj
3 infoDevelopment of Accountability Scale for School Counselor: Investigation of Psychometric PropertiesKARATAŞ ZEYNEP, YAVUZER YASEMİN, TAGAY ÖZLEMTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
4 infoŞÜKRAN MI DUYUYORUZ YOKSA MİNNETTAR MIYIZ?KARATAŞ ZEYNEP, UZUN KIVANÇMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
5 infoErgenler için Psikolojik Zihinlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıUZUN KIVANÇ, TAGAY ÖZLEM, KARATAŞ ZEYNEPMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
6Analysis of gender roles in primaryschool (1st to 4th grade) Turkish textbooksARSLAN ÖZER DERYA,KARATAŞ ZEYNEP,Ergün Özge RukenEurasian Journal of EducationalResearch2019Uluslararası, Hakemli, Basılı, ESCI
7Beliren Yetişkinlikte Saldırganlık: Kişisel ve Ailesel Risk FaktörleriKARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZANMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
8Yaratıcı drama temelli sınav kaygısı ile başetme çalışmasınınözel/üstün yetenekli öğrencilerin sınav kaygısına etkisi.KARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
9Beliren yetişkinlikte intihar olasılığı: stresle başetme, öfke ve cinsiyet açısından bir incelemeKARATAŞ ZEYNEP,ÇELİKKALELİ ÖNERMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2018Ulusal, Hakemli, , TR DİZİN
10Belirsizliğe tahammülsüzlüğün yordayıcısı olarak endişe ile ilgili olumlu ve olumsuz inançlarKARATAŞ ZEYNEP,Uzun KıvançKastamonu Education Journal2018Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
11ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN ZİHİN ENGELLİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN AKRANLARI TARAFINDAN SOSYAL KABULLERİNİN İNCELENMESİKARATAŞ ZEYNEP,Arslan ErdinçMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
12Hesap Verebilirlik Kavramı: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanına YansımalarıDutar Şükrü,KARATAŞ ZEYNEPEge Bilimsel Araştırmalar Dergisi2018Ulusal, Hakemli, , Endekste taranmıyor
13 infoIrrational Beliefs in Romantic Relationships as the Predictor of Aggression in Emerging AdulthoodGÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEPJournal of Education and Training Studies2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Journals Indexed in Eric
14 infoBeliren Yetişkinlikte İntihar Olasılığı: Stresle Başetme, Öfke ve Cinsiyet Açısından Bir İncelemeKARATAŞ ZEYNEP,ÇELİKKALELİ ÖNERMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
15Okul Psikolojik Danışmanlarının E-Rehberlik Modülü Kapsamında Rehberlik Hizmetlerinin Planlanmasına İlişkin GörüşleriTAGAY ÖZLEM, KARATAŞ ZEYNEPOkul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
16 infoValidity and reliability study of Turkish version of the Self Theory ScaleYAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,POLAT DEMİR BETÜLAnatolian Journal of Psychiatry2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
17Ergenlerin okula bağlanmalarının yordayıcıları olarak benlik saygısı, okul öfkesi ve yaşam doyumuSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEPEğitim ve Bilim2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SSCI
18Predictors of optimism in adolescents: self-esteem, subjective wellbeingTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,ŞAHİN BALTACI HÜLYANew Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences.2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Google Scholar, InfoBase Index, International Institute of Organized Research (I2OR) and Scientific Indexing Service (SIS
19Self-compassion and communication skills in predicting psychological help-seeking attitudes of psychological counsellor candidates.KARATAŞ ZEYNEP,ŞAHİN BALTACI HÜLYA,TAGAY ÖZLEMNew Trends and IssuesProceedings on Humanitiesand Social Sciences2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Google Scholar, InfoBase Index, International Institute of Organized Research (I2OR) and Scientific Indexing Service (SIS
20THE ROLE OF DEPRESSION AND PARENTS AND FRIENDS ATTACHMENT IN PREDICTIVE OF SECONDARY STUDENTS’ HOPE SCORESZeybekoğlu Ayşe,KARATAŞ ZEYNEPRoute Edicational and Social Science Journal2017Uluslararası, Hakemli, Basılı, Türk Eğitim İndeksi, Open Academik Journal
21School attachment and peer bullying as the predictors of early adolescents resilienceKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSGlobal Journal of Counseling and Guidance in Schools: Current Perspectives2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
22Resilience and life satisfaction as the predictors of general self efficacyTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSGlobal Journal of Counseling and Guidance in Schools: Current Perspectives2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
23Lise ve üniversite öğrencileri için kar ya saldırganlıkölçeği geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesiKARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİNMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2016Ulusal, Hakemli, Basılı, EBSCO
24Development of clasroom management anxiety scale of candidate teachers and analaysis of its psychometric propertiesÖNDER EMİNE,KARATAŞ ZEYNEPGlobal Journal of Psychology Research: New Trends and Issues2016Uluslararası, Hakemli, , EBSCO
25Developing classroom management anxiety scale and analysis of psychometric properties of the scaleKARATAŞ ZEYNEP,ÖNDER EMİNEGlobal Journal of Psychology Research: New Trends and Issues2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCOHOST
26Predicting hopelessness by coping styles depression and meaning in lifeSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMJournal of Human Sciences2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, DOAJ, EBSCO
27Adolescents life satisfaction risky behaviors and hopelessnessSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPInternational Journal on New Trends in Education and Their Implications2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, ERA
28Perceived social support depression and life satisfaction as the predictor of the resilience of secondary school students The case of BurdurŞAHİN BALTACI HÜLYA,KARATAŞ ZEYNEPEurasian Journal of Educational Research2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, Eric
29Analyzing the levels of depressive symptoms among secondary school students in Canada and TurkeyKARATAŞ ZEYNEP,Tremblay Richard ErnestCypriot Journal of Educational Sciences2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, ERA
30Lise öğrencileri ile öğretmenlerin riskli davranışlara ilişkin görüşleriSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİNMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2015Ulusal, Hakemli, Basılı, Ulakbim
31Öğretmenlerin sürekli durumluk kaygı ve bitişik eğik yazı kaygılarının incelenmesiKarataş Zeynep, Arslan Derya, Karataş M ErdalKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri2014Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
32Developing of individual instrument performance anxiety scale validity reliability studyDALKIRAN ESRA,ŞAHİN BALTACI HÜLYA,KARATAŞ ZEYNEP,Nacakçı ZekiInternational Journal of Assessment Tools in Education2014Uluslararası, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
33The university students life satisfactions Psychological helpseeking attitude and hopelessnessSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEPCypriot Journal of Educational Sciences2014Uluslararası, Hakemli, Basılı, ERA
34Yetişkin yılmazlık ölçeği Türk kültürüne uyarlanmasıSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEP,ÇAKIR MEHMET ALİMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2014Ulusal, Hakemli, Basılı, Ulakbim
35Problem çözme becerileri ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkide benlik saygısının aracı rolü Bir yapısal eşitlik modeli çalışmasıKARATAŞ ZEYNEPMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2014Ulusal, Hakemli, Basılı, Ulakbim
36Psikodrama uygulamasının üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş ve umutsuzlukları üzerindeki etkisiKARATAŞ ZEYNEPEğitim ve Bilim2014Uluslararası, Hakemli, , SSCI
37The Role of Peer Pressure Automatic Thoughts andSelf Esteem on Adolescents AggressionYavuzer Y, Karataş Z, Çivilidağ A, Gündoğdu, REJER2014Uluslararası, Hakemli, , SSCI
38Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü sınıf rehber öğretmeni öğrenci ve okul rehber öğretmeninin psikolojik danışman görüşlerinin incelenmesiKARATAŞ ZEYNEP,ŞAHİN BALTACI HÜLYAAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)2013Ulusal, Hakemli, Basılı, ULAKBİM
39Ergenlerin çatışma çözme davranışlarının incelenmesi Nicel ve nitel bir çalışmaYAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZANHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2013Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
40Ergenlerde otomatik düşünceler ile fiziksel saldırganlıkarasındaki ilişkide öfkenin aracı rolüYAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEPTürk Psikiyatri Dergisi,2013Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
41Ergenlerde benlik saygısı algılanan sosyal destek ve umutsuzluk üzerine bir yapısal eşitlik modeli çalışmasıSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEPKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri2012Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
42Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesiKARATAŞ ZEYNEPMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2012Ulusal, Hakemli, Basılı, ULAKBİM
43Eğitim fakültesi öğrencilerinin empatik becerileri ve benlik saygısı düzeylerinin incelenmesiKARATAŞ ZEYNEPMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2012Ulusal, Hakemli, Basılı, ULAKBİM
44Attachment styles as the predıctors of contact dısturbancesTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPInternational Journal on New Trends in Education and Their Implications2012Uluslararası, Hakemli, Basılı, ERA
45Self esteem locus of control and multidimensional perfectionism as the predictors of subjective well beingKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMInternational Education Studies2012Uluslararası, Hakemli, Basılı, ERA
46Karataş Z 2012 Kontrol odağının yordayıcıları olarak saldırganlık ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFADKARATAŞ ZEYNEPAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)2012Ulusal, Hakemli, Basılı, ULAKBİM
47Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesiKARATAŞ ZEYNEPKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi2011Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
48Okul pansiyonunda kalan ergenlerin kaygı düzeyleri ve problem çözme becerilerinin incelenmesiKARATAŞ ZEYNEPMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Basılı, ULAKBİM
49Eğitim fakültelerinde çalışan yardımcı doçentlerin sürekli kaygı ve iş doyum düzeylerinin incelenmesiYAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZANAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Basılı, ULAKBİM
50Self esteem and hopelessness and resiliency an exploratory study of adolescents in Turkey IKARATAŞ ZEYNEP,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSnternational Education Studies2011Uluslararası, Hakemli, Basılı, ERA
51Ergenlerin yılmazlık düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişkiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEPÇağdaş Eğitim Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Basılı, EBSCOHost Education
52Eğitim Fakültesi öğrencilerinin çatışma çözme Becerilerinin ve kaygı düzeylerinin incelenmesi 6 1 341 361GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEPJournal of New World Sciences Academy2011Uluslararası, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
53Bilişsel davranışçı teknikler kullanılarak uygulanan müdahale programının ergenlerin sürekli kaygı puanları üzerindeki etkisiKARATAŞ ZEYNEPÇağdaş Eğitim Dergisi2010Ulusal, Hakemli, Basılı, EBSCOHost
54Yaratıcı Drama Temelli Mesleki Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Puanlarına EtkisiKARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİNEğitim Bilimleri ve Uygulama2009Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCO
55Bilişsel Davranışçı Teknikler Kullanılarak Yapılan Öfke Yönetimi Programının Ergenlerin Saldırganlığını Azaltmadaki EtkisiKARATAŞ ZEYNEPPamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2009Ulusal, Hakemli, Elektronik, ULAKBİM
56Bilişsel Davranışsal Teknikler İle Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarının Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmadaki Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesiKARATAŞ ZEYNEP,GÖKÇAKAN AHMET ZAFERKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri2009Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
57Karataş Z Gökçakan Z 2009 Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamalarının Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmadaki Etkisinin İncelenmesiKARATAŞ ZEYNEP,GÖKÇAKAN AHMET ZAFERTürk Psikiyatri Dergisi2009Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
58Psikodrama İle Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Sürekli Kaygı Düzeylerine EtkisiKARATAŞ ZEYNEPÇağdaş Eğitim Dergisi2009Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOHost
59Saldırganlık Saldırganlığın Ergenler Üzerindeki EtkileriKARATAŞ ZEYNEPÇağdaş Eğitim Dergisi2009Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCHost
60Lise Öğrencilerinin Suçluluk ve Utanç Puanlarının Disiplin Cezası Alıp Almama ve Cinsiyetleri Açısından İncelenmesiKARATAŞ ZEYNEPMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2008Ulusal, Hakemli, Elektronik, ULAKBİM
61Öfke Yönetimi Programının Lise Öğrencilerinin Öfke Düzeylerini Azaltmadaki EtkisiKARATAŞ ZEYNEPKriz Dergisi2008Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
62Lise Öğrencilerinin Umutsuzluk Puanlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesiKARATAŞ ZEYNEPÇağdaş Eğitim Dergisi2008Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCHost
63Lise Öğrencilerinde Öfke ve SaldırganlıkKARATAŞ ZEYNEPÇukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2008Ulusal, Hakemli, Elektronik, ULAKBİM
64Anne baba saldırganlığı ile lise öğrencilerinin saldırganlığı arasındaki ilişkinin incelenmesiKARATAŞ ZEYNEPÇağdaş Eğitim Dergisi2005Ulusal, Hakemli, , EBSCO