Kitaplar

KİTAP ADI BÖLÜM ADI YAZARLAR YAYIN YERİ Yılı Açıklama
1Kişilik KuramlarıAaron Beck, Albert Ellis, Arnold Lazarus Bilişsel Davranışçı KuramlarKARATAŞ ZEYNEP,UZUN KIVANÇNobel2020Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
2Pandemi döneminde çocuk ve ergen psikolojisiCOVİD-19 pandemisi sürecinin LGS ve YKS sınavına hazırlık sürecinde olan çocuk ve ergenlerin psikolojilerine yansımalarının incelenmesiKARATAŞ ZEYNEPTürkiye Klinikleri2020Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
3Öfkenin Tutsağı OlmaKARATAŞ ZEYNEPPegem2020Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Tümü
4Bireyi Tanımada Test Dışı TekniklerKARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİNPegem2019Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Tümü
5Psikolojik testler ilkeler uygulama ve tanıtımRehabilitasyon psikolojik danışma alanı ve psikolojik testlerin kullanımıKARATAŞ ZEYNEPPegem2019Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
6Sosyal Beceri EğitimiSosyal Beceriye GirişKARATAŞ ZEYNEPPegem2019Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
7. Psikolojik testler ilkeler uygulama ve tanıtımPsikolojik değerlendirme ve testlerKARATAŞ ZEYNEPPegem2019Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
8Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları örnek uygulamalarla temel ve güncel kuramlarPsikolojik danışma, psikolojik danışmada etik ve çokkültürlülükKARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİNPEGEM2018Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
9Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları örnek uygulamalarla temel ve güncel kuramlarNeoanalitik kuramlarYAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEPPEGEM2018Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
10psikolojik danışma ve psikoterapi kuramlarıPsikolojik danışma, psikolojik danışmada etik ve çokkültürlülükKARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİNPegem Akademi2018Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
11Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları.Neoanalitik kuramlarYAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEPPegem2018Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
12Okul Temelli Önleyici Rehberlik EtkinlikleriTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPVize Yayıncılık2017Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Tümü
13Kişilik Kuramları Gerçek Yaşamdan Kişilik Analizi ÖrnekleriyleErich FrommTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPPegem AKADEMİ2017Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
14Okul Psikolojik Danışmanı El Kitabı Sorunlar ÇözümlerKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMVize2017Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Tümü
15DepressionInvestigating the relationship between depression, negative automatic thoughts, life satisfaction and symptom ınterpretation in Turkish young adults.YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEPIntech2017Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Uluslararası, Basılı+Elektronik, Bölüm(ler)
16Kişilik Kuramları Gerçek Yaşamdan Kişilik Analizi ÖrnekleriylePsikososyal Kuram: E.H.EriksonOĞUZ DURAN NAGİHANPegem Akademi2017Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı, Bölüm(ler)
17Eğitim Biliminde Yenilikler ve Nitelik ArayışıÜniversite öğrencilerinin genel özyetkinliğinin yordayıcısı olarakEndişenin sonuçları ve kontrol odağıKARATAŞ ZEYNEP,Uzun KıvançPegem2016Bilimsel Kitap, Ulusal, Elektronik, Bölüm(ler)
18Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi IYaşlıların İyi Oluşları, Yılmazlıkları ve Yaşlıları Geliştirici Faktörler.KARATAŞ ZEYNEPAnadolu Üniversitesi Yayınları2016Ders Kitabı, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
19Test Dışı TekniklerKARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİNNobel2016Ders Kitabı, Ulusal, Basılı, Tümü
20Eğitim PsikolojisiKişilik GelişimiKARATAŞ ZEYNEPNobel2016Ders Kitabı, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
21Okul psikolojik danışmanı el kitabı sorunlar çözümlerKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMVize yayıncılık2016Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Tümü
22Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları IVBilişsel davranışçı teknikler ile yapılan grupla psikolojik danışma uygulamalarının ergenlerde saldırganlığı azaltmadaki etkisinin incelenmesiKARATAŞ ZEYNEPPEGEM2015Ders Kitabı, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
23Psikolojik Danışma ve RehberlikTürkiye'de PDR hizmetlerinin bugünü ve geleceğiKARATAŞ ZEYNEPPegem2015Ders Kitabı, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
24Bireyi Tanımada Test Dışı TekniklerKARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİNNobel2015Ders Kitabı, Ulusal, Basılı, Tümü
25Psikolojik Danışma KuramlarıBirey Merkezli terapiKARATAŞ ZEYNEPLisans2014Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
26Eğitim PsikolojisiAhlaki (Törel) GelişimKARATAŞ ZEYNEPKarahan2013Ders Kitabı, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
27Eğitim PsikolojisiCinsel Gelişim ve EğitimKARATAŞ ZEYNEPKarahan2013Ders Kitabı, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
28Psikolojik Danışma ve Psikoterapi KuramlarıBireysel PsikolojiKARATAŞ ZEYNEPNobel2012Ders Kitabı, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)