Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinde Bilişsel Davranışsal Teknikler İle Yapılan Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Öğrencilerin Endişeleri Üzerindeki EtkisiKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi20.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
2ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ETKİLEŞİM KAYGISITAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPINES 201920.12.2019Tam metin bildiri, Basılı,
3Grupla Psikolojik Danışmada Sessizlik ve Kendini AçmaTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 201920.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
4Beliren Yetişkinlikte Yalnızlık, Benlik Teorisi ve Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki İlişkilerYAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN21.Uluslararası PDR Kongresi12.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
5ÖZEL/ÜSTÜN YETENEKLĠ ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYAL BECERĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMİnes 201922.10.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
6YALNIZLIK KAYGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMAArslan Olcan,KARATAŞ ZEYNEPİnes 201922.10.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
7TRUMAN SHOW FİLMİ’NİN VAROLUŞÇU TERAPİ’NİN TEMELKAVRAMLARINA GÖRE ANALİZİErbay Aybüke,KARATAŞ ZEYNEPİnes 201922.10.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
8LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİNALGILARININ İNCELENMESİArslan Olcan,KARATAŞ ZEYNEPİnes 201922.10.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
9Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkiden Beklenti Düzeylerinin İncelenmesiErsin Alakuş,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP20. Uluslararası PDR Kongresi Samsun01.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
10Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Öğrencilerinde İntihar Olasılığının Umutsuzluk ve Cinsiyet Açısından İncelenmesiKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM20. Uluslararası PDR Kongresi Samsun01.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
11“Dedemin İnsanlari” filminin bowen’in aile terapisi temelkavramlarina göre incelenmesi.Akyüz Aysu,Yeşilkılıç Busem,KARATAŞ ZEYNEPINES 201801.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
12“Yaşamak Güzel Şey” filminin logoterapi’nin temelkavramları açısından incelenmesi.Alakuş Ersin,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPINES 201801.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
13”Beyaz Melek” filminin duygu odakli terapi’nin temelkavramlarına göre incelenmesiYeşilkılıç Busem,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPINES 201801.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
14Gerçeklik terapisi kapsaminda ayla filminin incelenmesiYılmaz Burak,KARATAŞ ZEYNEPINES 201801.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
15Dedemin insnalari filminin gelişimsel psikolojik danişma veterapi ile iyilik hali açisindan incelenmesiArslan Olcan,KARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMINES201801.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
16Beliren yetişkinlerin yalnizlik ve yalnizlik korkusuüzerine nitel bir çalişma.Arslan Olcan,KARATAŞ ZEYNEPINES 201801.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
17Eşkiya filminin varoluşçu terapinin temel kavramlari açisindan değerlendirilmesi.Dutar Şükrü,KARATAŞ ZEYNEPINES 201801.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
18Okul Psikolojik Danışmanlarının 2017-2018 Öğretim Yılında İlk Kez Uygulanan Rehberlik Hizmetleri Planı Hazırlama Sürecine İlişkin GörüşleriTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP20. uluslararası PDR Kongresi01.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
19Beliren Yetişkinlikte Saldırganlığın Yordayıcıları Olarak Yetişkin Bağlanma Stilleri ve YalnızlıkYAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZANV th International Eurasian EducationalResearch Congress20.06.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Antalya
20Beliren yetişkinlikte saldırganlığın yordayıcıları olarak yetişkin bağlanma stilleri ve yalnızlıkYAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZANVth International Eurasion Educational Research Congress, Conference Proceedings15.06.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
21İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ALEKSİTİMİLERİNİN YORDAYICILARI OLARAK EMPATİKEĞİLİM VE DUYGUSAL ZEKÂKARATAŞ ZEYNEP,Bozvelioğlu HümeyraİNES 201722.12.2017Özet bildiri, Basılı,
22İlk yetişkinlik döneminde saldırganlıkKARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİNII. International Academic Reseacrh Congress27.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
23Beliren yetişkinlikte saldırganlığın yordayıcısı olarak romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlarGÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEPII. International Academic Reseacrh Congress27.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
24Beliren yetişkinlikte saldırganlığın yordayıcısı olarak romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar.GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEPII. Internatıonal Academıc Research Congress25.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
25İlk yetişkinlik döneminde saldırganlık.KARATAŞ ZEYNEP,GÜNDOĞDU REZZAN,YAVUZER YASEMİNII. Internatıonal Academıc Research Congress25.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
26Aggressiveness, Resilience as Predictors of Hope in Middle School StudentsŞAHİN BALTACI HÜLYA,KARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMICED 201710.07.2017Özet bildiri, ,
27Self-Compassion and Communication Skills in Predicting Psychological Help-Seeking Attitudes of Psychological Counselor CandidatesTAGAY ÖZLEM,ŞAHİN BALTACI HÜLYA,KARATAŞ ZEYNEP6th. International Conference on Education05.07.2017Özet bildiri, Elektronik,
28Predictors of Optimism in Adolescents: Self Esteem, Subjective Well-BeingKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM,ŞAHİN BALTACI HÜLYA6th International Conference on Education05.07.2017Özet bildiri, Elektronik,
29Effects of drama and test anxiety training workshop on special abilities adolescents’ test anxietyKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM,ŞAHİN BALTACI HÜLYA6th International Conference on Education05.07.2017Özet bildiri, Basılı, Zagrep
30Ortaokul Öğrencilerinin Umut Düzeyini Yordamada Ebeveyn-ArkadaĢa Bağlanma ve Depresyonun RolüKARATAŞ ZEYNEP,Zeybekoğlu AyşeASOS 201725.05.2017Özet bildiri, Elektronik,
316. ve 7. Sınıflarda KaynaĢtırılmıĢ Zihin Engelli Öğrencilerin Sosyal Kabullerinin ĠncelenmesiArslan Erdinç,KARATAŞ ZEYNEPASOS 201722.05.2017Özet bildiri, ,
32Akademik Özyeterliğin Yordayıcıları: Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Endişe İle İlgili Olumlu İnanç veAkademik Kontrol OdağıUzun Kıvanç,KARATAŞ ZEYNEPEJER 201715.05.2017Özet bildiri, ,
33Ortaokul öğrencilerinin yılmazlık ve umut düzeylerinin incelenmesiZeybekoğlu Ayşe,KARATAŞ ZEYNEPİNES-Side20.12.2016Tam metin bildiri, Elektronik,
34Üniversite öğrencilerinin ilişki inançları ile eş seçme stratejilerinin incelenmesiKARATAŞ ZEYNEP,Merve Zeynep ŞimşekİNES-SİDE20.12.2016Tam metin bildiri, Elektronik,
35İlkokul öğrencilerinde aleksitimi duygusal sağırlık ile sosyal anksiyete arasındaki ilişkiKARATAŞ ZEYNEP,Bozvelioğlu Havva HümeyraİNES-Side20.12.2016Tam metin bildiri, Elektronik,
36Okul rehber öğretmenlerinin okul psikolojik danışmanı Okulda en sık karşılaştığı sorunlarKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMİNTE-VİEN04.12.2016Tam metin bildiri, Elektronik,
37Formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının sınıf yönetme kaygılarının çeşitli değişkenlerce yordanmasıKARATAŞ ZEYNEP,ÖNDER EMİNEİNTE-VİEN04.12.2016Tam metin bildiri, Elektronik,
38Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları ve Bem in Androjen Kimliği Açısından 1 4 Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesiARSLAN DERYA,KARATAŞ ZEYNEP,Ergün Özge RukenEJER-Muğla15.06.2016Özet bildiri, Elektronik,
39Öğretmenlerin okulda karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileriKARATAŞ ZEYNEP,Peker Ramazan,ALTINTAŞ GÜLŞEN15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu10.04.2016Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
40İlkokul Ders ve Okuma Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Teması İle İlgili Çalışmaların İncelenmesiARSLAN DERYA,KARATAŞ ZEYNEP,Ergün Özge RukenUSOS 1510.04.2016Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
41Comparing the written work of two age groups at the first gradeSAĞ RAMAZAN,ARSLAN DERYA,KARATAŞ ZEYNEPProcedia25.07.2015Tam metin bildiri, Elektronik,
42Development of social skill rating scale for primary school students teacher form SSRS T and analyses of its psychometric propertiesKARATAŞ ZEYNEP,SAĞ RAMAZAN,ARSLAN DERYAProcedia25.07.2015Tam metin bildiri, Elektronik,
43Mirror of prospective teacher s mind metaphorsARSLAN DERYA,KARATAŞ ZEYNEPWICES25.07.2015Tam metin bildiri, Elektronik,
44Resilience and life satisfaction as the predictors of general self efficacyTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,BAYAR ÖZNUR,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSICED-201526.06.2015Özet bildiri, ,
45School attachment and peer bullying as the predictors of early adolescents resilienceKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSICED-201526.06.2015Özet bildiri, Basılı,
46Development of classroom management anxiety scale for candidae teachers and analysis of its psychometric propertiesÖNDER EMİNE,KARATAŞ ZEYNEPICED-201526.06.2015Özet bildiri, Elektronik,
47Birinci sınıf öğrencilerinin yazı becerileri ile görsel motor gelişimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesiARSLAN DERYA,KARATAŞ ZEYNEP,SAĞ RAMAZANEJER25.09.2014Özet bildiri, Elektronik, Roma
48ERGENLERİN OKULA BAĞLANMALARININ YORDAYICILARI OLARAK YAŞAM DOYUMU, BENLİK SAYGISI VE OKUL ÖFKESİSAVİ ÇAKAR FİRDEVS, KARATAŞ ZEYNEPICONTE24.04.2014Özet bildiri, Elektronik, Antalya
49An investigation of attachment styles of college students Procedia Social and Behavioral Sciences 47 745 750TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPWCES28.11.2012Tam metin bildiri, Basılı,
50Validity and reliability of resilience scale for early adolescentsŞAHİN BALTACI HÜLYA,KARATAŞ ZEYNEPProcediaTam metin bildiri, Elektronik,
51Cursive handwriting anxiety scale for teachers Procedia Social and Behavioral Sciences BarcelonaArslan. D, Karataş. ZWCES 2012Tam metin bildiri, Basılı,