Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1973
 • Kan Gurubu : A Rh (+)
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
 • Anabilim Dalı : Viroloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Atatürk İlk Okulu
 • Lise : Arpaçay Lisesi (1990)
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • (1996)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi
 • Doktora Dal : Veteriner Viroloji
 • (2003)
 • Doçenlik : Kafkas Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Veteriner Viroloji (2010)
 • Profesörlük : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Veteriner Viroloji (2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bilge Dağalp, S., Y. Yıldırım ve F. Alkan, “Buzağılarda Maternal BHV1 Antikorlarının Araştırılması”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48, 117-122 (2001). (2001)
2- Yıldırım, Y. ve İ. Burgu, “Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindeki Sığırlarda Mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 113-117 (Ayrı Basım) (2005). (2005)
3- Özgünlük, İ., Y. Yıldırım ve F. Alkan, “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamındaki Bölgede Halk Elinde Yetiştirilen Sığırlarda Bovine Leukemia Virus (BLV) Enfeksiyonunun Seroprevalansı”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 109-112 (Ayrı Basım) (2005). (2005)
4- Yıldırım, Y. “Suni Tohumlama ve Embriyo Transferinde Viral Hastalıkların Önemi”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 11, 179-184 (2005). (2005)
5- Tan, M. T., S. Gür, Y. Yildirim ve I. Özgünlük, “Seroprevalence of Bovine Rotavirus Infection in Aydin Province and Distribution of Specific Antibodies According to Age Groups”, Bornova Vet Kont Araşt Enst Derg, 29, 1-4 (2007). (2007)
6- Yildirim, Y., A. H. Kirmizigul ve E. Gokce, “Seroprevalence of Canine Adenovirus (CAV) Infection in Kars Dogs in Turkey”, YÜ Vet Fak Derg, 20, 37 – 39 (2009). (2009)
7- Yildirim, Y., V. Yılmaz, D. Muz ve T. Ç. Oğuzoğlu “Kars Yöresinde Küçük Aile İşletmelerindeki Koyunlarda Küçük Ruminant Lentivirus Varlığının Araştırılması”, EÜ Vet Fak Derg, 8, 27-31 (2011). (2011)
8- Özgünlük, İ., Y. Yildirim, S. Gür ve M. T. Tan “Aydın Yöresindeki sığırlarda Akabane Virus (AKAV) ve İbaraki Virus (IBAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, Harran Üniv Vet Fak Derg, 2(1), 36-41 (2013). (2013)
9- Yılmaz, V., Y. Yildirim, N. Coşkun, “Kars ilindeki koyunlarda Bluetongue Virus ve Rift Valley Fever Virus infeksiyonlarının serolojik araştırılması”, Van Vet J, 26(3), 119-122 (2015). (2015)
10- Kulaç, E., A.H. Kırmızıgül, Y. Yıldırım, “Rize Yöresindeki Sığırlarda Mavi dil Enfeksiyonunun Seroprevalansı” Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 11(2), 151-158 (2016). (2016)
11- Dinç E., Y. Yildirim, “Batı Nil Virus Enfeksiyonu”, Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 27(2), 139-148 (2016). (2016)
12- Küçük A, N. Sağ, C. Çakır, G. Acar, Y. Yıldırım, V.S. Ataseven, “Sağlıklı Görünüşlü ve Solunum Sistemi Problemli Barınak Kedilerinde Feline Herpesvirus Tip 1 (FeHV-1) Enfeksiyonu”, Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 14(1), 25-30, (2017). (2017)
13- Küçük A, Y. Yıldırım, “Balıkların Önemli Viral Hastalıkları” Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 28 (1), 13-22, (2017). (2017)
14- Yıldırım Y, F. Çoven, E. Uzlu, V. Yılmaz, E. Çoban, A. Çoban, Ç. H. Şekercioğlu, “Investigation of West Nile virus infection in brown bears (ursus arctos) in Turkey”, Eurasian J Vet Sci, 33(3), 190-194, (2017). (2017)
15- Kale M, Y. Yildirim, O. Avci, Ş. Şahinduran, S. Hasircioğlu, H.S. Saltik, N.S. Sevgisunar, “Burdur Yöresindeki Gastroenteritisli Köpeklerde Canine Parvovirus Enfeksiyonunun Virolojik Araştırılması”, Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg, 12(3), 315-319, (2017). (2017)
16- Özgünlük İ, Y. Yıldırım, “Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Sığırlarda Bovine Herpes Virus 1 (BHV 1) ve Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak Araştırılması”, Harran Üniv Vet Fak Derg, 6 (2), 152-157, (2017). (2017)
17- Atlı K. Y. Yıldırım, S. Hasırcıoğlu, O. Bulut, O. Avcı, “Buzağılarda İshale Neden Olan Başlıca Viral Etkenler”, Dergi Ayrıntı (Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi), 5(61), 70-74 (2018). (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Alkan, F., I. Burgu, S. Bilge Dağalp, Y. Yildirim, A. Gencay, B. Güngör, V. S. Ataseven ve Y. Akça, “The Seroprevalence of BHV-1 İnfection on Selected Dairy Cattle Herds in Turkey”, Revue Med Vet, 156, 166-169. (2005)
2- Ozkul, A., Y. Yildirim, D. Pinar, A. Akcali, V. Yilmaz ve D. Colak, “Serological Evidence of West Nile Virus (WNV) in Mammalian Species in Turkey”, Epidemiology and Infection, 134, 826-829 (2006). (2006)
3- Tan, M. T., M. T. Karaoğlu, N. Erol ve Y. Yildirim, “Serological and Virological Investigations of Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) Infection in Dairy Cattle Herds in Aydın Province”, Turk J Vet Anim Sci, 30, 299-304 (2006). (2006)
4- Tan, M.T., Y. Yildirim, N. Erol ve A.B. Güngör, “The Seroprevalance of Bovine Herpes Virus Type 1 (BHV-1) and Bovine Leukemia Virus (BLV) in Selected Dairy Cattle Herds in Aydın Province, Turkey”, Turk J Vet Anim Sci, 30, 353-357 (2006). (2006)
5- Kırmızıgül, A. H., Y. Yıldırım ve G. Gökçe, “Kars ve Ardahan Yöresindeki Atlarda Equine Viral Arteritis Enfeksiyonunun Seroprevalansının Belirlenmesi”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 13, 171-175 (2007). (2007)
6- Erol, N., S. Gür, Y. Yildirim ve M. T. Tan, “A Serological Investigation on Parainfluenza-3 (PI-3) and Bovine Adenovirus (BAV) Infections in Dairy Cow Enterprises in Aydın Province”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 13, 43-47 (2007). (2007)
7- Yıldırım, Y., V. Yılmaz, S. Otlu ve M. Şahin, “Kars Yöresindeki Kültür Irkı Sığırlarda Bovine Leukemia Virus (BLV) Enfeksiyonunun Seroprevalansı”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 14, 99-103 (2008). (2008)
8- Yildirim, Y., A. H. Kırmızıgül, M. T. Tan, E. Gökçe ve K. Irmak, “Seroprevalence of Equine Viral Arteritis in Donkeys in Kars District, Turkey”, J Anim Vet Adv, 7, 1110-1112 (2008). (2008)
9- Bilge-Dağalp, S., K. Can-Sahna, Y. Yildirim, T. Karaoglu, F. Alkan ve I. Burgu, “Effects of Bovine Leucosis Virus (BLV) İnfection on The Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) and Bovine Herpes Virus 1 (BHV1) Seroprevalences in Dairy Herds in Turkey”, Revue Med Vet, 159, 385-390 (2008). (2008)
10- Yildirim, Y., S. B. Dagalp, M. T. Tan and A. T. Kalaycioglu, “Seroprevalence of the Rotavirus and Corona Virus Infections in Cattle”, J Anim Vet Adv, 7, 1320-1323 (2008). (2008)
11- Ceylan, A., M. T. Tan, S. B. Dağalp, Y. Yildirim ve I. Serin, “Seroprevalence of IBR/IPV in Dairy Cows with Reproductive”, Indian Vet J, 86, 7-9 (2009). (2009)
12- Kırmızıgül, A. H., Y. Yildirim E. Gökçe ve V. S. Ataseven, “Serologic Evaluation of the Equine Infectious Anemia in Kars and Ardahan–Turkey”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 15, 77-80 (2009). (2009)
13- Yildirim, Y., V. Yılmaz ve A.R. Faraji Majarashin, “Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Sınır İllerinde Bulunan Sığırlarda Viral Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 15, 601-606 (2009). (2009)
14- Kırmızıgül, A. H., E. Gökçe, M. Sözmen, Y. Yildirim, E. Beytut, “İvermektin’in Sığır Deri Papillomatozisinde Tedavi Etkinliği”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 16, 627-631 (2010). (2010)
15- Yildirim, Y., V. Yılmaz, “Seroprevalence of bluetongue virus 4, 9 and 16 serotypes in cattle in various North-eastern provinces of Turkey” Revue Med Vet, 161, 372-375 (2010). (2010)
16- Yildirim, Y., V. Yilmaz, A. T. Kalaycioğlu, S. B. Dağalp, A. R. Faraji Majarashin, Ö. Çelebi, D. Akça, “An Investigation of A Possible Involvement of BVDV, BHV-1 and BHV-4rnInfections in Abortion of Dairy Cattle in Kars District of Turkey”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg,17, 879-883 (2011). (2011)
17- Dağalp, S.B., F. Aklan, E. Çalışkan, Y. Yildirim, T.C. Oğuzoğlu, K. Can Şahna, I. Burgu, ”The investigation of the herpesviruses (BoHV-1 and BoHV-4) on the occurrence of the reproductive disorders in dairy cattle herds, Turkey”, Revue Med Vet, 163, 206-211 (2012). (2012)
18- Yilmaz, V., Y.Yildirim, S.Otlu, “The Seroprevalence of Bluetongue Virus Infection in Cattle in the Kars District of Turkey”, Israel Journal of Veterinary Medicine, 67(4), 232-236 (2012). (2012)
19- Yildirim, Y., S. B. Dağalp, V. Yilmaz, A. R. Faraji Majarashin, “Molecular Characterization of Ovine Herpesvirus Type 2 (OvHV-2) In Turkey”, Acta Veterinaria Hungarica 60 (4), 521-527 (2012). (2012)
20- Karaoglu, M.T., I. Ozgunluk, Y. Yildirim, E. Güngör, T.C. Oguzoglu, S.B. Dagalp, A. Ozkul, F. Alkan, Y. Akca, I. Burgu, “Seroepidemiology of Bluetongue Virus Infection in Northeast and Southeast Anatolia, Turkey”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 59, 289-294 (2012). (2012)
21- Tan, M.T., Y. Yildirim, M. Sozmen, S.B. Dagalp, V. Yilmaz, A. H. Kırmızıgül, E. Gökçe, “A Histopathological, Immunohistochemical and Molecular Study of Cutaneous Bovine Papillomatosis”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 18(5), 739-744 (2012). (2012)
22- Gökçe G., A. H. Kırmızıgül, Y. Yildirim, E.E. Erkılıç, “ Kars Yöresindeki Sığırlarda Anaplasma marginale Seroprevalansı”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 19 (Suppl-A), A187-A190, doi: 10.9775/kvfd.2013.8748, (2013). (2013)
23- Ergunay K., F. Gunay, O. E. Kasap, K. Oter, S. Gargari, T. Karaoglu, S. Tezcan, M. Cabalar, Y. Yildirim, G. Emekdas, B. Alten, A. Ozkul, “Serological, Molecular and Entomological Surveillance Demonstrates Widespread Circulation of West Nile Virus in Turkey”, PLOS Neglected Tropical Diseases, 8(7), e3028, (2014). (2014)
24- Yilmaz V., Y. Yildirim, N. Coşkun,”Molecular and serological investigation of border disease virus infection in sheep in the Kars district of Turkey” Acta Vet Bruno, 83, 175–179, (doi:10.2754/avb201483030175), (2014) (2014)
25- Yildirim Y., G. Gökçe, A.H. Kırmızıgül, E.E. Erkılıç, V. Yılmaz, M.T. Tan, İ. Özgünlük, “Molecular and serological investigation of akabane virus infection in cattle”, Israel Journal of Veterinary Medicine, (2015). (2015)
26- Yildirim Y., V. Yılmaz, A.H. Kırmızıgül, “Equine herpesvirus type 1 (EHV-1) and 4 (EHV-4) infections in horses and donkeys in Northeastern Turkey”, Iranian Journal of Veterinary Research, (2015)
27- Yilmaz V., M.O. Timurkan, N. Coskun, Y. Yildirim, “Investigation of Rotavirus infection in sheep using serological and molecular techniques” Indian J. Anim. Res., 51 (3), 525-530 (2017). (2017)
28- Yildirim Y., V. Yılmaz, K. Yazici, C. Öziç, A. Ozkul, “Molecular and serological investigation of West Nile virus (WNV) infection in donkeys, horses and native geese in Turkey”, Revue Med. Vet., 169 (4-6), 87-92 (2018). (2018)
29- Kale M., H.S. Saltik, S. Hasircioglu, Y. Yildirim, S. Yavru, N. Mamak, K. Atli, rn“Treatment of Bovine papillomavirus-induced teat warts in a cow by using Podophyllin magistral formula and autologous vaccine applications together”, Indian J. Anim. Res., DOI: 10.18805/ijar.B-911, (2018)rn (2018)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Sökel S., Kale, M., Y. Yildirim, S. Hasırcıoğlu, H.S. Saltık, “Zika Virus Yeni Bir Pandemi mi?”, Dergi Ayrıntı (Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi), 36, 52-56 (2016). (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hasırcıoğlu S., M. Kale, H.S. Saltık, Y. Yıldırım, K. Atlı, “Atık Yapan Bir Sığıra Ait Serum Örneğinde Sitopatojenik Bovine Viral Diarrhea Virus Tip 1’in Tespit Edilmesi”, XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 61-62, Kapadokya/Nevşehir, 30 Ağustos-02 Eylül, 2016. (Oral presentations). (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Y. Yıldırım, V. Yılmaz ve A.R. Faraji Majarashin, “Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Sınır İllerinde Bulunan Sığırlarda Viral Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 216-217, Lefkoşa-KKTC, 5-7 Ekim, 2010. (2010)
2- Bilge Dağalp, S., Y. Yıldırım ve F. Alkan, “Buzağılarda Kolostral BHV1 Antikoru Düzeyinin Araştırılması”, I.Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 20-22 Ekim, Ankara, 1999. (1999)
3- Alkan, F., İ. Burgu, S. Bilge Dağalp, Y. Yıldırım, A. Gencay, B. Güngör, V.S. Ataseven ve Y. Akça, “Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde BHV1 Enfeksiyonunun Seroprevalansı”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 62-63, Elazığ, 14-16 Eylül, 2004. (2004)
4- Özgünlük, İ., S. Gür, Y. Yıldırım ve F. Aklan, “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamındaki Bölgede Halk Elinde Yetiştirilen Sığırlarda Bovine Leukemia Virus ve Adenovirus Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 60-61, Elazığ, 14-16 Eylül, 2004. (2004)
5- Özgünlük, İ., M. T. Tan, Y. Yıldırım ve S. Gür, “Aydın Yöresindeki Sığırlarda Mavidil Virus (BTV), Ibaraki Virus (IBAV) ve Akabane Virus (AKAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 238-239, Elazığ, 14-16 Eylül, 2004. (2004)
6- Erol, N., M. T. Tan, Y. Yıldırım ve S. Gür, “Aydın Yöresindeki Sığırcılık İşletmelerinde Parainfluenza-3 (PI-3) ve Sığır Adenovirus (BAV) İnfeksiyonları Üzerine Serolojik Araştırma”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 246-247, Elazığ, 14-16 Eylül, 2004. (2004)
7- Y. Yıldırım, V. Yılmaz, S. Otlu ve M. Şahin, “Kars Yöresindeki Kültür Irkı Sığırlarda Bovine Leukemia Virus Enfeksiyonunun Enzyme Linked Immunosorbent Assay ve Agar Jel İmmunodiffuzyon Testi ile Araştırılması”, VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 210-211, Van, 7-9 Ekim, 2008. (2008)
8- Y. Yıldırım, A.H. Kırmızıgül, M.T. Tan, E. Gökçe ve M. Şahin, “Kars ve Ardahan Yörelerinde Equine Viral Arteritis Enfeksiyonun Seroprevalansı”, VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 212-213, Van, 7-9 Ekim, 2008. (2008)
9- Y. Yıldırım, V. Yılmaz ve A.R. Faraji Majarashin, “Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Sınır İllerinde Bulunan Sığırlarda Viral Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 216-217, Lefkoşa-KKTC, 5-7 Ekim, 2010. (2010)
10- Tan M. T., Y. Yıldırım, M. Sözmen, S.B.Dağalp, V. Yılmaz, A.H. Kırmızıgül, E. Gökçe, “Sığırlarda Deri Papillomatozisi”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 256-257, Kuşadası-Aydın, 24-27 Eylül, 2012. (2012)
11- Yılmaz, V., Y. Yıldırım, S. Otlu, “Kars Yöresindeki Küçük Aile İşletmelerindeki Sığırlarda Bluetongue Virus (BTV) Enfeksiyonunun seroprevalansı”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 254-255, Kuşadası-Aydın, 24-27 Eylül, 2012. (2012)
12- Yıldırım Y., G. Gökçe, A.H. Kırmızıgül, E.E. Erkılıç, V. Yılmaz, M.T. Tan, İ. Özgünlük, “Sığırlarda Akabane Virus Enfeksiyonunun Serolojik ve Moleküler Araştırılması”, XI. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 146-147, Kemer-Antalya, 21-24 Ekim, 2014. (2014)
13- Yılmaz V., Y. Yıldırım, N. Coşkun, “Kars Yöresindeki Koyunlarda Border Disease Virus (BVD) Enfeksiyonunun Moleküler ve Serolojik Araştırılması”, XI. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 148-149, Kemer-Antalya, 21-24 Ekim, 2014. (2014)
14- Yıldırım Y., V. Yılmaz, A.H. Kırmızıgül, “At ve Eşeklerde At Herpesvirus 1 (EHV-1) ve 4 (EHV-4) Enfeksiyonlarının Seroepidemiyolojisi”, XI. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 150-151, Kemer-Antalya, 21-24 Ekim, 2014. (2014)
15- Kulaç E., A.H. Kırmızıgül, Y. Yıldırım, “Rize Yöresindeki Sığırlarda Mavi Dil Enfeksiyonunun Seroprevalansı”, 11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 94-95, Samsun, 21-24 Mayıs,2015. (2015)
16- . Kale M., S. Hasırcıoğlu, H.S. Saltık, Y. Yıldırım, “Bir İnekte Bovine Papilloma Virus (BPV) Kaynaklı Meme Ucu Siğillerinin Podofilin® Majistral Formül Ve Otolog Aşı Uygulamalarının Birlikte Kullanımı İle Tedavisi”, XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 175-176, Kapadokya/Nevşehir, 30 Ağustos-02 Eylül, 2016. (2016)
17- Kale, M., Y. Yıldırım, O. Avcı, Ş. Şahinduran, S. Hasırcıoğlu, H.S. Saltık, N.S. Sevgisunar, “Burdur Yöresindeki Köpeklerde Canine Parvovirus Enfeksiyonunun Virolojik Araştırılması”, XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 265-266, Kapadokya/Nevşehir, 30 Ağustos-02 Eylül, 2016. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yidirim Y. ve Yılmaz V. “Kars Yöresindeki Kültür Irkı Sığırlarda Bovine Leucemia Virus (BLV) Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması”, Erzağ Teminatının Esas Menbeleri: Hayvandarlığ ve Bitkicilik, 31 Ekim, Nahçivan, Azerbaycan, 2009. (2009)
2- Kırmızıgül A. H., Gökçe E., Sözmen M. ve Y. Yildirim, “İvermektinin Sığır Deri Papillomatozisinde Tedavi Etkinliği”, Erzağ Teminatının Esas Menbeleri: Hayvandarlığ ve Bitkicilik, 31 Ekim, Nahçivan, Azerbaycan, 2009. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Can-Şahna, K., E. Canooğlu, S.Bilge Dağalp, Y. Yildirim ve T. Bekyürek, “Reproductive Status as A Determinant Factor on Immunization Via Inactive IBR Marker Vaccine”, The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 16-19 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2004. (2004)
2- Yildirim Y. ve Yılmaz V, “The seroprevalence of bluetongue virus (BTV) serotypes 4, 9 and 16 infections in cattle in Some Northeastern Anatolia Provinces of Turkey”, 3rd Annual Meeting EPİZONE “Crossing Borders”, 12-15 Mayıs, Antalya, Türkiye, 2009. (2009)
3- Karaoğlu T., Özgünlük İ., Yıldırım Y., Güngör E., Oğuzoğlu T.Ç., Dağalp S.B., Özkul A., Alkan F., Akça Y., Burgu İ. “Seroepidemiology of bluetongue virus infection in northeast and southeast Anatolia, Turkey.” IX. International congress of veterinary Virology. 4-7 September, Madrid-Spain, 2012. (2012)
4- Karaoğlu T., Özgünlük İ., Yıldırım Y., Güngör E., Oğuzoğlu T.Ç., Dağalp S.B., Özkul A., Alkan F., Akça Y., Burgu İ. “Seroepidemiology of bluetongue virus infection in northeast and southeast Anatolia, Turkey.” 5th European Congress of Virology. 11-14 September, Lyon-France, 2013. (2013)
5- Celebi O., Gulmez A., Yildirim Y., Tazegul E., Erkılıc E.E. ve Otlu S, “Investigation of Antibodies to Francisella Tularensis by Microagglutination Test in Cats and Dogs”, International Symposium on Francisella Tularensis and Tularemia, 19-22 Haziran, Ürgüp-Nevşehir, Türkiye, 2013. (2013)
6- Yildirim Y., Dagalp S.B., Yılmaz V., Majarashın A.R.F., Coskun N., “Molecular Characterization of Ovine Herpesvirus Type 2 (OvHV-2) In Turkey”, International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 2014, 31-Ekim - 3 Kasım, Viyana-Avusturya, 2014. (2014)
7- Yildirim Y., V. Yılmaz, K. Yazıcı, S. Otlu, “Molecular and Serological Investigation of West Nile Virus (WNV) Infection in Some Mammalian and Poultry Species”, DIGEST International VETistanbul Group Congress, 474, 7-9 April, Saint-Ptersburg, Russia, 2015, (Oral presentations). (2015)
8- Hasırcıoğlu S., H.S. Saltık, M. Kale, Y. Yildirim, K. Atlı, “Detection and Genetic Characterization of Peste Des Petits Ruminants Virus (PPRV) in Abortion Cases Occurred in a Vaccinated Saanen Goat Farm”, 3rd International VETistanbul Group Congress 2016, 253, 17-20 May, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2016, (Oral presentations). (2016)
9- Kale M, Sencan R, Yavru S, Ak A, Mamak N, Hasıcıoğlu S, Kocamuftuoglu M, Yıldırım Y, Saltık HS, “The Pomade for Treatment of Bovine Papilomavirus-Induced Warts in Teats”, ICVVAVD 2018: 20th International Conference on Veterinary Virology and Animal Viral Diseases, 3337, Jun 25-26, Paris, France 2018. (CERTIFICATE OF BEST PRESENTATION AWARD) (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Çelebi Ö., Y. Yildirim, F. Çöven, A. Çoban, V. Yilmaz, E. Uzlu, “Investigation of West Nile Virus Infection in Brown Bears (Ursus arctos) in Kars province in Turkey”, DIGEST International VETistanbul Group Congress, 553, 7-9 April, Saint-Ptersburg, Russia, 2015. (2015)
2- Yilmaz V., Y. Yildirim, N. Coskun, S. Otlu, “Serological investigation of bluetongue virus and rift valley fever virus infections in sheep in the Kars district of Turkey”, DIGEST International VETistanbul Group Congress, 745, 7-9 April, Saint-Petersburg, Russia, 2015. (2015)
3- Yilmaz V., Y. Yildirim, D. Akça, “Detection of Bovine Viral Diarrhoea Virus infection in aborting cattle in a dairy cattle herd”, DIGEST International VETistanbul Group Congress, 747, 7-9 April, Saint-Petersburg, Russia, 2015. (2015)
4- Yilmaz V., N. Coşkun, F. Doğan, Y. Yildirim, S. Bilge Dağalp, T.C. Oğuzoğlu, M. Şahin, “Investigation of Some Viral Agents in Aborted Ruminant Fetuses”, International Congress on Applied Biological Sciences, 16-20 September, Skopje-Republic of Macedonia, 2015. (2015)
5- Yildirim Y., C. Öziç, V. Yılmaz, M. Kale, S. Hasircioğlu, A. Özkul, “The Molecular Characterization of West Nile Virus (WNV) in Donkeysin Igdir Province in Turkey”, 3rd International VETistanbul Group Congress 2016, 156, 17-20 May, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2016. (2016)
6- Hasırcıoğlu S., H.S. Saltık, M. Kale, Y. Yildirim, K. Atlı, “Detection and Identification of Canine Distemper Virus (CDV) by The Immunofluorescence (IF) and Real-Time RT PCR Methods in Ocular Swab and Blood Samples of Dogs”, 3rd International VETistanbul Group Congress 2016, 321, 17-20 May, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2016. (2016)
7- Yavru S., M. Kale, H.S. Saltik, N. Mamak, Y. Yildirim, S. Hasircioglu, “The Serological Investigation of Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) in Calves Showing Symptoms of Respiratory Tract Infection in a Cattle Farm”, 33rd World Veterinary Congress 2017, 968, 27-31 August, Incheon Songdo Convensia, Korea, 2017. (2017)
8- Dinç E, Yıldırım Y, “Serological Investigation of West Nile Virus (WNV) Infection in Cats and Dogs in The Burdur District” 2nd International Congress of Veterinary Microbiology 2018, 19, October 16-19, Antalya, Turkey 2018. (2018)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- 1- Animal and Veterinary Sciences (AVS) (Süre : 2018 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (Süre : 2015 Yıl)
2- Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi (TÜBİTAK) (Süre : 2016 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (2015 Yıl)
2- TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (2014 Yıl)
3- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2014 Yıl)
4- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
5- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)
6- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)
7- Pakistan Journal of Zoology (Pakistan J. Zool.) (2015 Yıl)
8- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
9- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
10- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
11- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
12- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
13- Journal of Public Health and Epidemiology (JPHE) (2011 Yıl)
14- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
15- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2010 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Eurasian Journal of Veterinary Sciences (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi (2015 Yıl)
2- Van Veterinary Journal (2015 Yıl)
3- HARRAN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF VETERINARY MEDICINE (2015 Yıl)
4- Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi (2015 Yıl)
5- Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences (2014 Yıl)
6- Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences (2014 Yıl)
7- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
8- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
9- HARRAN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF VETERINARY MEDICINE (2011 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Eda DİNÇ (2018). Yüksek Lisans Tezi. Danışman; Prof. Dr. Yakup YILDIRIM (2018) (2018)
Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- Prof. Dr. Mehmet KALE, Eczacı Teknikeri Ramazan ŞENCAN, Prof. Dr. Sibel YAVRU, Eczacı Ahmet AK, Doç. Dr. Nuri MAMAK, Dr. Öğr. Üyesi Sibel HASIRCIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Mesih KOCA MÜFTÜOĞLU, Prof. Dr. Yakup YILDIRIM, Arş. Gör. Hasbi Sait SALTIK (2018). The pomade for treatment of Bovine Papillomavirus-induced warts in teats. 20th International Research Conference (ICVVAVD 2018). 25-26 June, p. 3337, Paris, France. (Best Presentation Award). (2018) (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Viroloji, Genel Viroloji, Özel Viroloji - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Veteriner Fakültesi - Klinik Öncesi Bilimler - Viroloji

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0 248 213 2051
Email yyildirim(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
17 + 5 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.