Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Farklı Boyutlardaki Köpeklerde Derin Ağrı Eşiğinin Basınç Algometre Cihazı ile Değerlendirilmesi ve KarşılaştırılmasıYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı2023Devam Ediyor
2Kedilerde Torakolumbar Vertebral Kırık ve Luksasyonların Poliaksial Vida/Rod Sistemi ile StabilizasyonuDoktoraBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı2023Devam Ediyor
3Köpeklerin uzun kemik kırıklarında operasyon öncesi ve sonrası sinirsel iletimlerindeki değişimlerin araştırılmasıYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
4Köpeklerde epidural olarak uygulanan bupivakain morfin kombinasyonunun bolus, aralıklı bolus ve sürekli infüzyonunun etkilerinin karşılaştırılmasıYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
5V-gel® supraglottik solunum yolu cihazı kullanılan kedilerde düşük ve yüksek akım izofluran anestezisinin karşılaştırılmasıYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
6Köpeklerde anestezi derinliğinin elektriksel uyarımla elde edilen göz kırpma refleksiyle ilişkisinin araştırılmasıYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
7V-GEL® supraglottik solunum yolu cihazı ile kaflı endotraheal tüpün kedilerde orta kulak basıncına etkilerinin karşılaştırılmasıYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
8Neonatal septik artritisli buzağılarda etiyolojinin araştırılmasıYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2012Tamamlandı