Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Rüzgâr enerji potansiyelinin istatistiksel yöntemler ve genetik algoritmayla hesaplanmasıDoktoraBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
2Konut satın alma probleminin AHP temelli ve gri ilişkisel analiz yöntemi ile değerlendirilmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
3Bursiyer seçim süreci için bir karar destek sistemiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
4Afet sonrası kullanılacak geçici iskân alanlarının seçimi: Burdur-Isparta örneğiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı