Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoEffect of Calving Season, Calving Year and Lactation Number on the Milk Yield Traits in Holstein Cows Raising in ŞanlıurfaMUNDAN DURHASAN,ZONTURLU ABUZER KAFAR,ÖZTÜRK YAHYA,AKKUŞ TUĞRA,KAÇAR CİHANTurkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Global Impact Factor (GIF) ,Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),Google (Scholar ),
2 infoEffect of Non-Genetic Factors on The Reproductive Performance and Milk Yield Characteristics of Hair GoatsBOLACALI MEMİŞ,ÖZTÜRK YAHYA,YILMAZ ORHAN,KÜÇÜK MÜRSEL,KARSLI MEHMET AKİFKocatepe Veterinary Journal2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
3Hamdani ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama GücüALAŞAHAN SEMA,ÖZTÜRK YAHYAyüyüzüncü yıl üniversitesi veteriner fakilesi dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Basılı, Journal EBSCOhost, CAB Abstract, COSMOS IF, TÜBİTAK-ULAKBİM (TR-DİZİN), Türkiye Atıf Dizini ve Google Scholar
4 infoCriteria and Scoring Method for Evaluation of Dairy Cattle Enterprises in Terms of Biosecurity and Animal Welfare ConditionsMUNDAN DURHASAN,ÖZTÜRK YAHYAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, sağlık bilimleri
5 infoTürkiye’de pet hayvan sahiplerinin sosyo-demografik yapıları ve pet hayvancılığına bakışları Alanya-Mardin örneğiERTEN ÖMER,ÖZTÜRK YAHYA,YILMAZ ORHANMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, CAB Abstract, DOAJ, CiteFactor, Google Scholar, Science Library Index, International Institute of Organized Research, Researchbib, SciLit, SJIFactor, Sobiad ve COSMOS IF
6Effect of non-genetic factors on milk yields traits in Simmental cows raised subtropical climate conditionBOLACALI MEMİŞ,ÖZTÜRK YAHYAArq. Bras. Med. Vet. Zootec2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
7 infoEffects of Traditional System and Intensive Fattening on the Fattening Performance, Slaughtering and Carcass Characteristics in the Akkaraman YearlingMİS ADEM,ÖZTÜRK YAHYAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Türkiye Atıf Dizini, Science Library Index
8Effect of Immunocastration Vaccine Administration At Different Doses on Performance of Feedlot Holstein BullsÖZTÜRK YAHYA,BOLACALI MEMİŞKocatepe Vet J2018Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
9EFFECT OF NON-GENETIC FACTORS ON REPRODUCTIVE TRAITS IN SIMMENTAL COWS REARED IN SUBTROPICAL CLIMATE CONDITIONBOLACALI MEMİŞ,ÖZTÜRK YAHYAThe Journal of Animal Plant Sciences,2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
10Investigation of Some Morphological Traits of Boer x Hair F1 Crossbred and Pure Hair Goat Kids Raised in SemiIntensiveConditionsBOLACALI MEMİŞ,ÖZTÜRK YAHYA,YILMAZ ORHAN,KÜÇÜK MÜRSEL,KARSLI MEHMET AKİFinternational journal morphology2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
11 infoEffect of genotype and non-genetic factors on growth traits and survival rates in Turkish indigenous Hair goats and their first cross with Boer bucksBOLACALI MEMİŞ,ÖZTÜRK YAHYA,YILMAZ ORHAN,KÜÇÜK MÜRSEL,KARSLI MEHMET AKİFIndian Journal of Animal Research2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
12 infoYarı Entansif Şartlarda Yetiştirilen Morkaraman ve Kıvırcık x Morkaraman (F1) Kuzularda Büyüme, Kesim ve Karkas Özelliklerinin AraştırılmasıÖZTÜRK YAHYA,KÜÇÜK MÜRSEL,KARSLI MEHMET AKİFKafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi2012Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
13Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması I Hamdani Koyunların Çeşitli Verim ÖzellikleriÖZTÜRK YAHYA,ODABAŞIOĞLU FUATyüzüncü yıl ünv. vet. fak dergisi2011Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
14 infoArpa Yerine Buğday Kepeği ile Hazırlanmış Şeker Pancarı Posası Silajı Kullanımının Toklularda Besi Performansı, Karkas Kalitesi ve Maliyet Üzerine EtkileriÖZTÜRK YAHYA,KARSLI MEHMET AKİF,ALDEMİR REŞİT,bolat duranKafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi2011Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
15Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması II Hamdani Kuzularda Büyüme Yaşama Gücü Besi PerformansıÖZTÜRK YAHYA,ODABAŞIOĞLU FUATyüzüncü yıl üniversitesi veteriner fakültesi dergisi2011Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
16İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü ile Büyüme Performanslarının AraştırılmasıYILMAZ ORHAN,ÖZTÜRK YAHYA,KÜÇÜK MÜRSELUludag Univ. J. Fac. Vet. Med2007Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
17Van Yöresinde Yetiştirilen Atlarda Fenotipik ÖzelliklerBAYRAM DAVUT,ÖZTÜRK YAHYA,KÜÇÜK MÜRSELyüzüncü yıl ünv. vet. fak. dergisi2005Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
18Production Traits in Coloured Mohair GoatsKÜÇÜK MÜRSEL,YILMAZ ORHAN,ARSLAN MİKAİL,ÖZTÜRK YAHYAind. vet journal2003Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
19Yarı Entansif Şartlarda Hamdani Karagül ve Morkaraman Koyunlarının Süt Verimi Özelliklerinin KarşılaştırılmasıKÜÇÜK MÜRSEL,ÖZTÜRK YAHYA,BAYRAM DAVUTyüzüncü yıl ünv. vet. fak. dergisi2000Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
20Akkaraman, Corriedale X Akkaraman, Hampshire Down X Akkaraman, Dorset Down X Akkaraman (F1 ) Kuzularının Besi Ve Karkas Özellikleri The Fattening and Carcass Characteristics of Akkaraman, Corriedale x Akkaraman, Hampshire Down x Akkaraman Dorset Down x Akkaraman (Fi) LambsODABAŞIOĞLU FUAT,ÖZTÜRK YAHYA,KÜÇÜK MÜRSELFırat Üniuersitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)1997Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
21Akkaraman, Dorset Down x Akkaramari (F1) ve Dorset Down x Hamdani (Fi1 Kuzularının Yaşama Gücü ile Büyüme Özelliklerinin AraştırılmasıODABAŞIOĞLU FUAT,ÖZTÜRK YAHYA,BAYRAM DAVUTyüzüncü üniversitesi veteriner fakültesi1996Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
22Akkaraman Hampshire Down x Akkaraman F1 Corriedale x Akkaraman F1 kuzularda yasama gücü ve Büyüme özelliklerinin arastırılmasıODABAŞIOĞLU FUAT,ÖZTÜRK YAHYA,ARSLAN MİKAİLyüzüncü yıl ünv. sağlık bilimleri enstitüsü dergisi1995Uluslararası, Hakemli, Basılı, DRJI, I2OR-6263, IJIFACTOR, ESJI, WCOSJ, Root Indexing, ResearchBib, Index Copernicu, Google Scholar