Kitaplar

KİTAP ADI BÖLÜM ADI YAZARLAR YAYIN YERİ Yılı Açıklama
1RUMİNANTLARDA REPRODÜKTİF YÖNDEN METABOLİK HASTALIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİİneklerde Hipokalsemi ve Fertilite İlişkisiTAŞAL İBRAHİM, MUSABEŞEOĞLU YAVUZTürkiye klinikleri veteriner bilimleri (online)2023Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı+Elektronik, Bölüm(ler)
2Güncel Veteriner Hekimliği Çalışmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulamalar-IIÇiftlik Hayvanlarında AbortusMUSABEŞEOĞLU YAVUZ, KIYICI REYDA, AKKAN HASAN ALTAN, TAŞAL İBRAHİM, KARACA MEHMETLivre de Lyon2023Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı+Elektronik, Bölüm(ler)
3Veteriner Hekimliği: Modern Analiz, Bulgu ve AraştırmalarSÜT SIĞIRCILIĞINDA ALTLIK YÖNETİMİ VE HAYVAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİMUSABEŞEOĞLU YAVUZ, KIYICI REYDA, TAŞAL İBRAHİM, KARACA MEHMETLivre de Lyon2023Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı+Elektronik, Bölüm(ler)
4Veteriner Hekimlikte Güncel DeğerlendirmelerKüçük Ruminantlarda Bazı İz Elementlerin Fertilite Üzerine EtkileriMUSABEŞEOĞLU YAVUZ, TAŞAL İBRAHİMLivre de Lyon2022Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı+Elektronik, Bölüm(ler)
5Veteriner Hekimlikte Güncel GelişmelerSütçü İnek Sürülerinde Mastitisin YönetimiMUSABEŞEOĞLU YAVUZLivre de Lyon2022Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı+Elektronik, Bölüm(ler)