Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1986
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Anotomi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Orta Okul : İstiklal İ.Ö.O. (1999)
 • Lise : Ortaköy Lisesi (2002)
 • Lisans : Selçuk Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • (2007)
 • Doktora : Kafkas Üniversitesi
 • Doktora Dal : Anatomi
 • (2013)
ÖZGEÇMİŞ

Dr. Yasin Demiraslan 1986 yılında Ortaköy'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lisans eğitimini 2002-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde, Doktora eğitimini 2009-2013 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı'nda aldı. 2008-2013 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde araştırma görevlisi, 2013-2014 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2014 yılı itibariyle ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na öğretim üyesi olarak atandı. Dr. Yasin Demiraslan halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

Radyolojik Anatomi

Myologia - Kas Bilimi

Biyomekanik

Morfometri

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Akbulut Y, Demiraslan Y, Gürbüz İ, Aslan K: Yeni Zelanda Tavşanı (Oryctolagus cuniculus L.)’nda Cinsiyet Faktörünün Mandibula Morfometrisine Etkisi. Fırat Üni. Sağlık Bil. Derg. 2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-018. (2014)
2- Demiraslan Y ve Aslan K. Farklı koyun ırkı kalplerinin chordae tendineae ve musculi papillares’i üzerine makroanatomik ve morfometrik bir araştırma. Dicle Üniversitesi Veteriner Fak. Derg. (2014-Kabul edildi.) (2015)
3- Demiraslan Y, Gülbaz F, Dayan MO, Özcan S, Akbulut Y.Morphometric Analysis of the Mandible of Tuj and Morkaraman Sheep.J. Vet. Anat. Vol 7 No 2, (2014) 75 - 86 (2014)
4- Demiraslan Y, Gürbüz İ, Aslan K, Akbulut Y, The stereological and morphometrical analysis of metapodium in Tuj and Morkaraman sheep. International Journal of Veterinary and Animal Sciences, 1:1: 12-23.rn (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Demiraslan Y, Aslan K, Gürbüz İ, Dayan MO: Macroanatomical investigations on the intrahepatic ramification of the portal vein in the native donkeys. Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 1, 001-004. (2014)
2- Demiraslan Y, Aslan K, Gürbüz İ: Merkeplerde (Equus Asinus) Vena portae'nın Oluşumu Üzerinde Makroanatomik Bir Araştırma. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg. 11(2) 95-98, 2014. (2014)
3- Demiraslan Y, Gürbüz İ, Aslan K. Merkepte (Equus Asinus) Ossicula auditus Üzerinde Makroanatomik ve Morfometrik Bir Çalışma. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. (2014-Kabul Edildi). (2014)
4- Dayan MO, Demiraslan Y, Akbulut Y, Duymuş M, Akosman M. The Morphometric Values of the Native Duck and Gooses' Heads: A Computed Tomography Study. Animal and Veterinary Sciences2014; 2(6): 175-178. (2014)
5- Demiraslan Y, Tufan T, Sarı M, Akbulut Y, Dayan MO, Kükürt A. The Effect of Clinoptilolite on Long Bone Morphometry in Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica). Animal and Veterinary Sciences 2014; 2(6): 179-183 (2014)
6- Demiraslan Y, Özcan S. Yerli Merkeplerde (Equus Asinus) Regio cruris ve Pedis'i Çevreleyen Kasların Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri. Eurasian Journal of Veterinary Sciences,31:1, 01-07, 2015. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Duymuş M, Demiraslan Y, Akbulut Y, Orman G, Aslan K, Özcan S. The Statistical Analysis of Some Volumetric Measurements in the Japanese Quails’ Head with Different Feather Color: A Computed Tomography Study. Kafkas Univ Vet Fak Derg., Sayfa: 681-686. 2013. (2013)
2- Akbulut Y, Demiraslan Y, Aslan K, Gürbüz İ, Koral Taşçı S: The Coronary Arteries and Myocardial Bridges in Zavot-Breed Cattle. Kafkas Univ Vet Fak Derg 20 (2): 287-293, 2014 (2014)
3- Demiraslan Y, Akbulut Y, Deprem T, Karadağ Sarı E, Aslan K. Morphological and morphometrical characteristics of therninterdigital gland in Kivircik sheepTurk J Vet Anim Sci (2014) 38: 485-489. (2014)
4- Demiraslan Y, Aykut M, Özgel Ö. Macroanatomical characteristics of plexus brachialis and its branches in martens, Turk J Vet Anim Sci 2015 (Kabul edildi) (2015)
5- Akbulut Y., Demiraslan Y, Aslan K. Coban A.: The Macroanatomy of the Sacral Plexus and its nerves in Eurasian Eagle owls (Bubo bubo). Anat. Histol. Embryol. 2015 (Kabul edildi) (2015)
6- Demiraslan Y,Gürbüz İ, Dayan MO, Akbulut Y, Aslan K, Özcan S, Özdemir D. Structural and Functional Properties of the Distal Muscles of Front and Hind Legs of Malakan Horses (Equus Caballus). Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg.DOI: 10.9775/kvfd.2015.13782, 2015 (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Demiraslan Y ve Özcan S. Atlarda Ön ve Arka Bacakların Denge Mekanizması. Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg. 2014; 9(1):55‐62 (2014)
2- Demiraslan Y, Gürbüz İ, Karaman M, Özen H. Malakan Bir Atta Sağ Abdominal Kriptorşidizm. Atatürk Üni.Vet. Bil. Derg. (Kabul Edildi) (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Demiraslan Y, Aslan K, Gürbüz İ, Özen H; Simental Bir Buzağıda Görülen Çoklu Konjenital Anomaliler. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 20 (4): 629-632, 2014. (2014)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Aykut M, Demiraslan Y: Kuşlar Hakkında İlginç Bilgiler, Ayrıntı, 27: 49-55, 2015. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Demiraslan Y ve Aslan K. Farklı koyun ırkı kalplerinin chordae tendineae ve musculi papillares’i üzerine makroanatomik ve morfometrik bir araştırma. VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 25-28 Haziran 2013, İstanbul. (Sözlü Bildiri). (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Demiraslan Y, Aslan K, Gürbüz İ. Merkeplerde (Equus asinus) vena portae'nın oluşumu üzerine makroanatomik bir araştırma. VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 25-28 Haziran 2013, İstanbul. (Poster Bildiri). (2013)
2- Demiraslan Y, Aslan K, Gürbüz İ Merkeplerde vena portae'nın karaciğer içerisindeki dağılımı üzerine makroanatomik araştırmalar. VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 25-28 Haziran 2013, İstanbul. (Poster Bildiri). (2013)
3- Demiraslan Y, Aslan K, Gürbüz İ, Özen H. Bir Simental buzağıda görülen çoklu kongenital anomaliler. VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 25-28 Haziran 2013, İstanbul. (Poster Bildiri). (2013)
4- Akbulut Y, Demiraslan Y, Aslan K, Gürbüz İ. Zavot ırkı sığırlarda koroner arterler ve kalp kası köprüleri üzerine makroanatomik bir araştırma. VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 25-28 Haziran 2013, İstanbul. (Poster Bildiri). (2013)
5- Gürbüz İ, Demiraslan Y, Aslan K. “Cinsiyete göre Yeni Zelanda tavşanı kafatasının morfometrik analizi. VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 25-28 Haziran 2013, İstanbul. (Poster Bildiri). (2013)
6- Gülbaz F, Akbulut Y, Demiraslan Y, Özcan S. Tuj ve Morkaraman koyunu mandibula’sının morfometrik analizi. VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 25-28 Haziran 2013, İstanbul. (Poster Bildiri). (2013)
7- Akbulut Y, Demiraslan Y, Gürbüz İ, Aslan K: Yeni Zelanda Tavşanında Cinsiyet Faktörünün Mandibula Morfometrisine Etkisi. III. Laboratuar Hayvanları Bilimi Kongresi, 26-28 Eylül 2013, Kayseri. (2013)
8- Demiraslan Y, Akbulut Y, Deprem T, Karadağ Sarı E, Aslan K: Kıvırcık Koyununda Glandula interdigitalis'in Morfolojik ve Morfometrik Özellikleri. XII. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi 27-30 Mayıs 2014, Ankara (Poster Bildiri). (2014)
9- Demiraslan Y, Gürbüz İ, Karaman M, Özen H. Malakan Bir Atta Sağ Abdominal Kriptorşidizm. VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,rn08-10 Eylül 2014, Kars. (2014)
Doktora Tezi
1- Yerli Merkeplerde (Equus Asinus) Crus ve Regio Pedis’i Çevreleyen Kasların Fonksiyonel ve Yapısal Özellikleri (2013)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Veteriner Anatomi Derneği (0)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- International Journal of Animal and Veterinary Sciences (Süre : 1 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Malakan Atlarında Ön ve Arka Bacağın Distal'indeki Kasların Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri (2015)
2- Tuj ve Morkaraman Metapodium'larının Morfometrik ve Stereolojik İncelenmesi (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Yerli Merkeplerde Regio cruris ve Pedis'i Çevreleyen Kasların Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248 213 2162
Email ydemiraslan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / İstiklal Yerleşkesi / 15030 / Merkez / Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.