Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1974
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : Doğum ve Jinekoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Cumhuriyel İlköğretim Okulu BURDUR
 • Lisans : YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : VETERİNER HEKİM (1996)
 • Doktora : Ankara Üniv.
 • Doktora Dal : Doğum ve Jinekoloji
 • (2004-04-30 14:47:58)
 • Doçenlik : MAEÜ
 • Doçenlik Dal : Doğum, Jinekolojive Suni Tohumlama (2010-04-22 09:20:26)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Sağlık Bilimleri Veteriner Doğum ve Jinekoloji (7.9.2015)
ÖZGEÇMİŞ

26/11/1974  Doğum yeri Beyşehir/KONYA

1980-1985 İlkokul Burdur

1985-1988 Ortaokul Burdur

1988-1991 Lise Burdur

1991-1996 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

1997 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi

2000-2004 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora

2004- 2007 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Dr. Araştırma Görevlisi.

2007-2010 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent.

2010-2015 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Doçent.

2015- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Profesör.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Alan, M., Taşal, İ., Konuş, R., Şendağ, S., Çetin, Y. (1997). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji anabilim Dalı kliniğine gelen olguların genel bir analizi. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 8(1-2): 107-112. (1997)
2- Taşal, İ., Gülyüz, F., Karaca, F., Alan, M., Dede, S., Çetin, Y. (1998). Kistik ovaryumlu inkelerde kan progesteron ve östrojen seviyeleri ile plazma beta-karoten ilişkisi. Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg. 4(1-2): 17-20 (1998)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Alan, M., Taşal, İ., Çetin, Y., Saban, E., Uyar, A. (2000). İneklerde postpartum ovaryum aktivitesinin kan progesteron ölçümleriyle ve klinik olarak izlenmesi. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 11(2): 60-64. (2000)
2- Taşal, İ., Alan, M., Saban, E., Çetin, Y. (2001). Koyunlarda doğumun misoprostol ile uyarılması. Hayvancılık Araştırma Dergisi 11(1): 16-19. (2001)
3- Küplülü, Ş., Çetin, Y., Macun, H.C., Taşdemir, U. (2002). Akkaraman ırkı koyunlarda transrektal ve transabdominal ultrasonografi yöntemi ile erken gebelik tanı sınırlarının belirlenmesi. Lalahan Hayv. Araşt. Enst. Derg. 42(1): 25-33. (2002)
4- Baştan, A., Güngör, Ö., Çetin, Y. (2003). Köpeklerde pyometranın klinik yönden incelenmesi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 50: 33-37. (2003)
5- Beceriklisoy H.B., Ay S.S., Zonturlu A.K., Çetin Y., Kaçar C., Handler J., Aslan S. (2006). Reprodüktif açıdan sorunlu kısraklarda aşım sezonu başlangıcında uterus yıkamaları ve hormon kullanımının siklus aktivitesi ve fertilite parametreleri üzerindeki etkisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53, 169–173. (2006)
6- Cedden F., İ. Daşkıran Y. Çetin, M. Bingöl, A.Ö. Demir, A. Yılmaz, T. Aygün (2007). Immunizing Norduz Goats Against Inhibin. Biotechology in Animal Husbandry, 23: 133-140. (2007)
7- Çetin, Y., Baştan, A. (2004). Sığır oositlerinin dondurulması ve saklanması. Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi 75(2): 44-47 (2004)
8- Gungor, O., Çetin, Y. (2006). Neonatal buzağılarda hipotermi. Veteriner Hekimler Dernegi Dergisi 77(3): 20-24. (2006)
9- Taşal İ., İ. Yörük ve Y. Çetin, “Keçilerde Gebelik Sürecinde Retinol, α-Tokoferol ve Vitamin D3 Konsantrasyonlarının Araştırılması,” Y.Y.Ü. Vet Fak. Derg., 18, 25-28 (2007). (2007)
10- Karaca T., Yörük M., Uslu S., Uslu B.A., Çetin Y. “Preimplantasyon Sürecindeki Keçilerin Dişi Genital Kanal Organlarında Plazma Hücresi ve Alfa Naftil Asetat Esteraz Pozitif Lenfositlerin Dağılımı” YYÜ Vet Fak Derg., 20 (2), 1 – 5 (2009). (2009)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Baştan A., Çetin Y., Güngör Ö., Başaran D. (2003). Köpeklerde seksüel siklus dönemleri, gebelik ve pyometrada endometrial sitoloji bulguları. Turk J Vet Anim Sci, 27: 893-897. (2003)
2- Baştan A., Güngör Ö., Çetin Y., Salmanoğlu B. (2003). Köpeklerde ovaryum üzerindeki fonksiyonel yapılar ile β-karoten ve A-vitamini arasındaki ilişkinin araştırılması. Turk J Vet Anim Sci., 27: 923-927. (2003)
3- Cetin Y., Bastan A. (2006). Cryopreservation of immature bovine oocytes by vitrification in straws. Anim. Reprod. Sci. 92: 29–36. (2006)
4- Cetin Y., Uslu B.A., Gungor O., and Sendag S. (2007). Induction of oestrus with norgestomet in acyclic post-pubertal Holstein heifers. Bull Vet Inst Pulawy 51, 247-251. (2007)
5- Sendag S., Cetin Y., Alan M., Hadeler K.G. and Niemann H. (2008). Effects of eCG and FSH on ovarian response, recovery rate and number and quality of oocytes obtained by ovum pick-up in Holstein cows. Animal Reproduction Science, 106 (1-2), 208-214. (2008)
6- Y. Cetin, M. Kocamuftuoglu, N. Ozyurtlu, I. Kucukaslan, S. Sendag, A. Wehrend. Effect of flunixin meglumine or prostaglandin E2 treatment 15 days after breeding on fertility in Saanen does. Theriogenology 81, 424–427 (2014). (2014)
7- Özmen Ö., Gelen T., Aydoğan A., Haligür M., Çetin Y. A case of vaginal xanthom a in a cow; First report. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61, 313-317 (2014).rn (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Eşki F., S. Şendağ, Y. Çetin ve M. Alan, “Bir inekte yabancı cisme bağlı (tavuk teleği) tam meme başı stenozisi,” YYÜ Vet Fak Derg., 18, 101-104 (2007). (2007)
2- Agaoglu AR, Kocamuftuoglu M, Cetin Y, Celik MT. Uterine prolapse in a Pointer bitch. Eurasian J Vet Sci, 28, 3, 182-184 (2012). (2012)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Alan, M., Çetin, Y., Sendağ, S., Eşki, F. (2007). True vaginal prolapse in a bitch. Animal Reproduction Science, 100: 411-414. (2007)
2- Sendag, S., Cetin, Y., Alan, M., Ilhan F., Eski, F and Wehrend, A (2008). Cervical leiomyoma in a dairy cow during pregnancy. Animal Reproduction Science, 103: 355–359. (2008)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Baştan, A., Güngör, Ö., Çetin, Y. (2003). Bir köpekte yalancı erkek hermafrodizm olgusu. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 50: 245. (2003)
2- Eşki F., Şendağ S., Çetin Y., Alan M. (2007). Bir inekte yabancı cisme bağlı (tavuk teleği) tam meme başı stenozisi. YYÜ Vet Fak Derg. 18(1): 101-104. (2007)
3- Çetin, Y., Baştan, A. (2001). Sığır embriyolarının klasik ve vitrifikasyon tekniği ile dondurulması. Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg., 7(1-2): 160-165. (2001)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Baştan, A., Çetin, Y., Güngör, Ö., Başaran, D. (2003). Köpeklerde endometrial sitoloji. II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 10-13 Nisan, Bursa. (2003)
2- Baştan, A., Güngör, Ö., Çetin, Y. (2003). Köpeklerde pyometranın klinik özellikleri. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 10-13 Nisan, Bursa. (2003)
3- Beceriklisoy, H.B., Ay, S.S., Zonturlu, A.K., Çetin, Y., Kaçar, C., Handler, J., Aslan, S. (2004). Reproduktif açıdan sorunlu kısraklarda aşım sezonu başlangıcında hormon kullanımının siklus aktivitesi üzerine etkisi. II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, 3–6 Haziran, Nevşehir. (2004)
4- Çetin, Y., Baştan, A. (2006). İmmatür sığır oositlerinin vitrifikasyon tekniği ile dondurulması. II. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 2-5 Kasım, Belek-Antalya. (2006)
5- Macun, H.C., Çetin, Y., Beceriklisoy, H., Aslan, S. (2006). Köpeklerde istenmeyen gebeliklerin alfaprostol, cabergolin ve misoprostol ile sonlandırılması. II. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 2–5 Kasım, Belek-Antalya. (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Alan M., Taşal İ., Konuş R., Çetin Y. (1999). 1992-1999 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji kliniğine gelen olguların genel analizi. I. Ulusal BUIATRI Kongresi 20-22 Ekim 1999, Ankara. (1999)
2- Taşal, İ., Alan, M., Saban, E., Çetin, Y. (2003). Koyunlarda doğumun misoprostol ile uyarılması. I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Konya. (2003)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Aslan, S., Zonturlu, A., Kaçar, C., Fındık, M., Çetin, Y., Kocamüftüoğlu, M. (2002). Ovarian findings in pregnant and non-pregnant Akkaraman ewes. 35. Annual Meeting on Physiology and Pathology of Reproduction, 27. Veterinary-Human Medical Communal Meeting. 14-15 Şubat, Leipzig, Avusturya. (2002)
2- Cedden, F., İ. Daşkıran, Y. Çetin, M. Bingöl, A.Ö. Demir, A. Yılmaz, T. Aygün, (2007). Immunizing Norduz Goats Against Inhibin. 2nd International Congress on Animal Husbandry. New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Farming, 03-05 October 2007, Sopot, Zemun Serbia. (2007)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Sendag S., Cetin Y., Lottner S., Failing K., Wehrend A. (2008). Vergleich verschiedener Enzymaktivitäten im Stuten und Fohlenplasma bei unterschiedlichen Reaktionstem¬peraturen. 16. Jahrestagungder FG „Innere Medizin und klinische Labordiagnostik" der DVG 2./3.Februar 2008 in Gießen, Germany. (2008)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2236
Email ycetin(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.