Dersler

Ders Adı Seviye Ders Saati Akademik Yıl Açıklama
1Büyük Hayvan Solunum Sistemi Patolojisi (Bahar)Doktora32021-2022
2Küçük Hayvan Solunum Sistemi Patolojisi (Bahar)Doktora32021-2022
3Uzmanlık Alan Dersi (Bahar)Doktora82021-2022
4Mantariyel Patoloji (Bahar)Doktora22021-2022
5Danışmanlık (Bahar)Doktora12021-2022
6Solunum Sistemi Patolojisi (Bahar)Yüksek Lisans42021-2022
7Danışmanlık (Bahar)Yüksek Lisans12021-2022
8Uzmanlık Alan Dersi (Bahar)Yüksek Lisans82021-2022
9Hücre Büyüme Bozuklukarı, İmmunpatoloji, Anomaliler (Bahar)Yüksek Lisans42021-2022
10Hastalık Bilimi ve Hücresel Düzeyde Hastalıklar (Bahar)Yüksek Lisans22021-2022
11Deri Hastalıkları Patolojisi (Bahar)Yüksek Lisans42021-2022
12Kardiovasküler Sistem Patolojisi (Bahar)Yüksek Lisans22021-2022
13Viral Hastalıklar Patolojisi (Bahar)Yüksek Lisans22021-2022
14Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi (Bahar)Yüksek Lisans22021-2022
15Mantar Hastalıkları Patolojisi (Bahar)Yüksek Lisans22021-2022
16Yangı, İyileşme ve Onarım (Bahar)Yüksek Lisans22021-2022
17Küçük Hayvan Solunum Sistemi Patolojisi (Güz)Doktora32021-2022
18Büyük Hayvan Solunum Sistemi Patolojisi (Güz)Doktora32021-2022
19Uzmanlık Alan Dersi (Güz)Doktora82021-2022
20Danışmanlık (Güz)Doktora12021-2022
21Solunum Sistemi Patolojisi (Güz)Yüksek Lisans42021-2022
22Uzmanlık Alan Dersi (Güz)Yüksek Lisans82021-2022
23Danışmanlık (Güz)Yüksek Lisans12021-2022
24Yangı, İyileşme ve Onarım (Güz)Yüksek Lisans22021-2022
25Özel Patoloji 2 (Yaz)Lisans52021-2022
26Özel Patoloji 2 (Bahar)Lisans52021-2022
27Sitopatolojik Teşhis (Güz)Lisans12021-2022
28Özel Patoloji 1 (Güz)Lisans52021-2022
29Onkoloji (Yaz)Lisans22020-2021
30Genel Patoloji (Yaz)Lisans32020-2021
31Özel Patoloji 2 (Yaz)Lisans52020-2021
32Onkoloji (Bahar)Lisans22020-2021
33Sitopatolojik Teşhis (Güz)Lisans12020-2021
34Tanısal Patoloji (Güz)Lisans32020-2021
35Büyük Hayvan Sinir Sistemi Patolojisi (Bahar)Doktora32020-2021
36Küçük Hayvan Sinir Sistemi Patolojisi (Bahar)Doktora32020-2021
37Meme Patolojisi (Bahar)Doktora32020-2021
38Sitopatolojik Teşhis (Bahar)Doktora32020-2021
39Danışmanlık (Bahar)Doktora12020-2021
40Uzmanlık Alan Dersi (Bahar)Doktora82020-2021
41Küçük Hayvan Deri Hastalıkları Patolojisi (Bahar)Doktora32020-2021
42Büyük Hayvan Deri Hastalıkları Patolojisi (Bahar)Doktora32020-2021
43Yangısal Cevap, Bileşenleri ve İyileşme (Bahar)Doktora32020-2021
44Danışmanlık (Bahar)Yüksek Lisans12020-2021
45Uzmanlık Alan Dersi (Bahar)Yüksek Lisans82020-2021
46Danışmanlık (Güz)Doktora12020-2021
47Sitopatolojik Teşhis (Güz)Doktora32020-2021
48Yangısal Cevap, Bileşenleri ve İyileşmeDoktora32020-2021
49Uzmanlık Alan Dersi (Güz)Doktora82020-2021
50Üriner Sistem Patolojisi (Güz)Yüksek Lisans42020-2021
51Hastalık Bilimi ve Hücresel Düzeyde Hastalıklar (Güz)Yüksek Lisans22020-2021
52Uzmanlık Alan Dersi (Güz)Yüksek Lisans82020-2021
53Tanısal Patoloji (Yaz)Lisans32019-2020
54Onkoloji (Yaz)Lisans22019-2020
55Genel Patoloji (Yaz)Lisans32019-2020
56Özel Patoloji 2 (Yaz)Lisans52019-2020
57Özel Patoloji 1 (Yaz)Lisans52019-2020
58Özel Patoloji 2 (Bahar)Lisans52019-2020
59Sitopatolojik teşhis (Güz)Lisans12019-2020
60Tanısal Patoloji (Güz)Lisans32019-2020
61Tanısal Patoloji (Yaz)Lisans32018-2019
62Özel Patoloji-1 (Yaz)Lisans52018-2019
63ONKOLOJİ (Bahar)Lisans22018-2019
64Özel Patoloji 1 (Güz)Lisans52018-2019
65ONKOLOJİ (Bahar)Lisans22017-2018
66NEKROPSİ VE DEMONSTRASYON (Güz)Lisans32017-2018
67Nekropsi ve Demonstrasyon (Yaz)Lisans32017-2018
68Özel Patoloji 1 (Yaz)Lisans52017-2018