Dr. Öğr. Üyesi

Ülkü GÜRKAN

İletişim Bilgileri

ulkugurkan(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2132781

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih