Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı ÖrneğiGEZER TİMUR OSMAN1. Meslek Eğitimi Kongresi01.08.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
2Türkiye’xxde Sağlık Haberciliği EğitimiGEZER TİMUR OSMAN1. Meslek Eğitimi Kongresi01.08.2018Tam metin bildiri, Elektronik, İstanbul