Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Yeni Zelanda tavşanında (oryctolagus cuniculus) penetran keratoplasti sonrası trombositten zengin plazma, otolog serum ve göbek kordonu serumunun kornea iyileşmesi üzerine etkileriDoktoraBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
2Köpeklerde uzun kemik kırıklarının titanyum elastik çivi (TEÇ) ile sağaltımıYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
3Sevofloran genel anestezisindeki köpeklerde Propofol ve Tiyopental indüksiyonunun hematolojik, biyokimyasal ve kardiyovasküler etkilerinin araştırılmasıYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
4Köpeklerde tibia kırıklarının minimal invaziv plak osteosentez (MİPO) ile sağaltımıYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2016Tamamlandı
5Köpeklerin arka ekstremite operasyonlarında bupivakain-morfin kombinasyonuyla tek segment kombine spinal-epidural anestezinin kullanılabilirliğinin araştırılmasıYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2013Tamamlandı