Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1KÖPEKLERDE TİBİA KIRIKLARININ MİNİMAL İNVAZİV PLAK OSTEOSENTEZ MİPO İLE SAĞALTIMIYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı8,000 TÜRK LİRASIYürütücü
2Hızlı prototiplendirme yöntemi ile evcil hayvanlar için medikal ortez ve protez üretimiSanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİTamamlandıYürütücü
3İneklerde Abomasum Deplasmanı Operasyonlarında Ksilazin lidokain veyaDeksmedetomidin lidokain Karışımları ile Gerçekleştirilen Epidural AnestezininKlinik Etkinliklerinin KarşılaştırılmasıBAPTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
4Kedilerin Apendiküler Kemik Kırıklarının Tedavisinde Unılock SisteminKullanımı ve Sonuçlarının DeğerlendirilmesiBAPTamamlandı15,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
5Köpeklerin Arka Ekstremite Operasyonlarında Bupivakain Morfin Kombinasyonuyla Tek Segment Kombine Spinal Epidural Anestezinin Kullanılabilirliğinin AraştırılmasıDİĞERTamamlandı2,000 TÜRK LİRASIProje Koordinatörü
6Sığırlarda yabancı cisim hastalıklarının tanısında radyografik ve ultrasonografik bulguların karşılaştırmalı değerlendirilmesiTÜBİTAK PROJESİTamamlandıAraştırmacı
7Köpeklerde diz eklemi lezyonlarının tanısında artrografi ve artroskopi uygulamalarıTÜBİTAK PROJESİTamamlandıAraştırmacı
8Spor atlarında şekillenen eklem hastalıklarının klinik ve radyografik tanısı üzerine çalışmalarDİĞERTamamlandıAraştırmacı
9Burdur Yöresi Koyunlarında Görülen Ayak Hastalıklarının Klinik ve Radyolojik Olarak DeğerlendirilmesiDİĞERTamamlandıAraştırmacı
10Sığırlarda Abomasumun Sağa ve Sola Deplasmanları ile Abomasal Volvulus Olgularında Klinik Ultrasonografik Laboratuar ve Laparoskopik Bulguların Tanı ve Prognoz Yönünden DeğerlendirilmesiDİĞERTamamlandı30,000 TÜRK LİRASIProje Koordinatörü