Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Treatment of tibial fractures with minimally invazive plate osteosynthesis MIPO in dogsYALIZ NAZİFE DİĞDEM,TEMİZSOYLU MUSTAFA DOĞA3 rd international vetistanbul group congress 201617.05.2016Özet bildiri, Basılı,
2Kedilerin Apendiküler Kemik Kırıklarının Tedavisinde Unılock Sistemin Kullanımı ve Sonuçlarının DeğerlendirilmesiŞengöz Şirin Ö, Yiğitarslan K, Şirin S, Temizsoylu MD, Avki S13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 113-114 Sarıkamış–KARSÖzet bildiri, ,
3İneklerde Abomasum Deplasmanı Operasyonlarında Ksilazin lidokain veya Deksmedetomidin lidokain Karışımları ile Gerçekleştirilen Epidural Anestezinin Klinik Etkinliklerinin KarşılaştırılmasıŞirin S, Yiğitarslan K, Şengöz Şirin Ö, Temizsoylu MD, Avki S13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi 207-208, Sarıkamış – KARSPoster, ,
4Köpeklerin Arka Ekstremite Operasyonlarında Bupivakain Morfin Kombinasyonuyla Tek Segment Kombine Spinal Epidural Anestezinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ön Çalışma SonuçlarıÇelik MT, Temizsoylu MD, Şirin S13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 231-232, Sarıkamış – KARSPoster, ,
5Abomasum Deplasmanlı İneklerde Clostridium botilinum Toksinleri Olgu Kontrol ÇalışmasıAvki S, Türütoğlu H, Alp R, Temizsoylu MD, Yiğitarslan KXI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 16-17, Kuşadası-AYDINÖzet bildiri, ,
6Abomasum Deplasmanlı İneklerde Klinik Laboratuvar ve Laparoskopik Bulguların Prognoz Yönünden DeğerlendirilmesiTemizsoylu MD, Avki S, Yiğitarslan KXI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 18-19, Kuşadası- AYDINÖzet bildiri, ,
7İneklerde sola abomasum deplasmanının laparoskopik olarak Toggle pin ile sağaltımıTemizsoylu MD, Avki S, Yiğitarslan KX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, İstanbulÖzet bildiri, ,
8Atlarda yarış kondisyonunun değerlendirilmesiTemizsoylu MD, Aklan ZUlusal Atçılık Sempoyumu, 73-75, AnkaraÖzet bildiri, ,
9Kedilerin Distal Humerus Kırıklarında Uygulanan Farklı Osteosentez Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Retrospektif ÇalışmaTemizsoylu MD, Kaya Ü, Sağlam MIX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 233-234 Side-AntalyaPoster, ,
10Spor Atlarında Şekillenen Eklem Hastalıklarının Klinik ve Radyolojik Tanısı Üzerine ÇalışmalarAlkan Z, Bumin A, Temizsoylu D, Ozturk S, Kibar MIX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 2-3 Side-AntalyaÖzet bildiri, ,
11Abomasum Deplasmanlı İneklerde Serum Tömör Nekrosis Faktör Alfa Aktivitesi Anti Sitokin Tedavisi Düşünülmeli miAvki S, Şimşek A, Türütoğlu H, İleri-Büyükoğlu T, Yiğitarslan K, Temizsoylu MDIX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 76-77 Side-AntalyaÖzet bildiri, ,
12Köpeklerin üriner sistem hastalıklarında radyografik ve ultrasonografik bulguların değerlendirilmesiTemizsoylu MD, Bumin A, Kaya M, Alkan ZIX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 38-39, Side-AntalyaÖzet bildiri, ,
13Yarış atlarında topallığa neden olan ekstremite lezyonlarının değerlendirilmesiAlkan Z, Bumin A, Temizsoylu D, Öztürk S, Kanay BII. Ulusal Atçılık Sepozyumu, 62, NevşehirÖzet bildiri, ,
14Atlarda biceps kası ve tendosu nun ultrasonografik değerlenidrmesiTemizsoylu MD, Samsar EII. Ulusal Atçılık Sepozyumu, 66, NevşehirÖzet bildiri, ,
15Bir kedide kronik bilateral frontal sinusitis ve operatif sağaltımıTemizsoylu MD, Gökçe PII. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 164, BursaÖzet bildiri, ,
16İki köpekte ileri evrede multisentrik non hodgkin s lenfomaKurtdede A, Güzel M, Özkanlar Y, Safalı M, Arpacı F, Temizsoylu DIV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, KonyaÖzet bildiri, ,
17Bir kedide maddi kayıplı proksimal üretral yaralanmada pediküllü jejunal greftin uretra yerine kullanılmasıÖzgencil E, Beşaltı Ö, Özak A, Temizsoylu MD7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 133, BursaPoster, ,
18Bir köpekte polikistik böbrek hastalığıBumin A, Temizsoylu MD, Pekkaya S, Noyan D7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 127, Bursa,Poster, ,
19Köpeklerde çapraz bağ lezyonlarının klinik radyografik ve artroskopik tanısı ve sağaltımıBumin A, Kaya Ü, Temizsoylu MD, Kibar M, Alkan Z, Sağlam M7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 101, BursaÖzet bildiri, ,
20Köpeklerde sindirim sistemi hastalıklarının radyolojik değerlendirilmesiBumin A, Öztürk S, Kibar M, Temizsoylu MD7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 61, BursaÖzet bildiri, ,
21Sığırlarda retikulum hastalıklarının tanısında klinik laboratuvar ve ultrasonografik bulguların değerlendirilmesiTemizsoylu MD, Öztürk S, Pekkaya S, Kibar M, Bumin A7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 13, BursaÖzet bildiri, ,
22Buzağılarda enfeksiyoz artritis olgularının klinik radyografik ve artroskopik değerlendirilmesiBumin A, Temizsoylu MD, Kibar M, Alkan Z7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 3, BursaÖzet bildiri, ,
23Kedi ve köpeklerde üriner sistem hastalıklarının klinik laboratuvar radyolojik ve ultrasonografik değerlendirilmesiBumin A, Temizsoylu MD, Pekkaya S, Yasa Duru SI. Ulusal küçük hayvan hekimliği kongresi, BursaÖzet bildiri, Basılı,
24Bir Kedide Multible Pelvis Kırığının Mini Titanyum Plak Uygulaması İle Operatif SağaltımıKaya Ü, Yazıcı A, Temizsoylu MDI. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 6-9 Eylül, BursaPoster, ,
25Köpeklerde E coli ile oluşturulan deneysel pyelonefritisKurtdede A, Börkü MK, Alkan Z, Kutsal O, Bumin A, Pekkaya S, Temizsoylu MD, Özkök SIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kongresi, 26-27, KastamonuÖzet bildiri, ,
26Köpeklerde Omuz Ekleminde Ultrasonografik ve Artrografik Bulguların DeğerlendirilmesiBumin A, Özok A, Öztürk S, Temizsoylu MD, Alkan Z6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 77-79, ElazığÖzet bildiri, ,
27Atlarda Karpal Eklemin Artroskopik AnatomisiBumin A, Temizsoylu MD, Alkan Z6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 14-15, ElazığÖzet bildiri, ,
28Kedi ve Köpeklerde FistülografiBumin A, Temizsoylu MD, Sarıerler M, Ersöz B6. Ulusal Veteriner Cerrai Kongresi, 181-182, ElazığÖzet bildiri, ,
29Köpeklerde idrar kesesi taşlarının radyografik ve ultrasonografik tanısıBumin A, Temizsoylu MD, Kibar M6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 172-174, ElazığÖzet bildiri, ,
30Köpeklerde diz eklemi lezyonlarının tanısında artrografi ve artroskopi uygulamalarıAlkan Z, Bumin A, Temizsoylu MD, Sarıerler M6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 11-13, ElazığÖzet bildiri, ,
31Pleural effüzyon ve radyografik tanısıTemizsoylu MD, Bumin A, Sarıerler M6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 1-3, ElazığÖzet bildiri, ,
32Bir atta tarsal eklemde şekillenen yonga kırığının artroskopik sağaltımıAlkan Z, Bumin A, Özdemir T, Karabacak A, Temizsoylu MDSpor Atı Cerrahisi Sempozyumu, Bursa,Poster, ,
33Clinical and radiographical evaluation of various osteosynthesis techniques in distal humeral fractures of cats and dogs A retrospective study in 81 casesKaya Ü, Sağlam M, Temizsoylu MD, Çetinkaya MAInternational Scientific Conference. Stara ZagoraÖzet bildiri, ,
34The clinical radiographic and arthroscopical diagnosis of stifle joint lesions review of 25 dogsBumin A, Kaya Ü, Kaya M, Temizsoylu D, Kibar M, Alkan Z, Sağlam MScientific conference with international participation. June 2-3 Stara ZagoraÖzet bildiri, ,
35Penile Urethral Diverticulum in a KidTemizsoylu MD, Avki SThe 12th Congress of Mediterranen Federation for Health and Production of Ruminants, İstanbulPoster, ,
36Yumuşak dokulardaki yabancı cisimlerin ultrasonografi ile belirlenmesi in vitro çalışmaAydın Ü, Temizsoylu D, Yıldırım D1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, S. Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi IspartaPoster, ,
37Complete Inferior Ankyloglossia Persistent Lingual Frenulum in Three Relative DogsTemizsoylu D, Avki SScientific Proceedings 36th Annual International Veterinary Congress-The Voorjaarsdagen, AmsterdamÖzet bildiri, ,
38The Clinical Studies on the Treatment of Pelvic Fractures of Cats and Small Breed Dogs with Mini Titanium Plates and ScrewsKaya Ü, Temizsoylu MD, Candaş A24th World Small Animal Veterinary Congress, WSAVA, Lyon-FranceÖzet bildiri, Basılı,
39Evaluation of ultrasonographic and arthrographic findings of canine shoulder jointBumin A, Özok A, Temizsoylu MD, Öztürk S, Alkan Z24th World Small Animal Veterinary Congress, WSAVA, Lyon-FranceÖzet bildiri, Basılı,
40Arthroscopic anatomy of carpal joint of horsesBumin A, Temizsoylu MD, Alkan Z24th World Small Animal Veterinary Congress, WSAVA, Lyon-FranceÖzet bildiri, Basılı,