Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1974
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : Cerrahi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Birlik Mensucat İlköğretim Okulu (1984)
 • Orta Okul : Aydınlıkevler Ortaokulu (1987)
 • Lise : Kayseri Lisesi (1990)
 • Lisans : Ankara Ünversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner Fakültesi (1995)
 • Doktora : Ankara Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Cerrahi Veteriner
 • (2001-01-30 15:26:46)
 • Doçenlik : MAE
 • Doçenlik Dal : Cerrahi (2006-03-13 10:30:51)
 • Profesörlük : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
 • (2011-09-26 10:53:59)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bumin, A., Alkan, Z., Temizsoylu, M.D., Sarıerler, M. “Köpek ve kedilerde pozitif kontrast celiografi (Peritoneografi)”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 4, 19-22 (1998). (1998)
2- Kaya, Ü., Temizsoylu, D., Candaş, A. “The Clinical Studies on the Treatment of Pelvic Fractures of Cats and Small Breed Dogs with Mini Titanium Plates and Screws”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46, 199-205 (1999). (1999)
3- Bumin, A., Temizsoylu, D., Alkan, Z. “Atlarda karpal eklemin artroskopik anatomisi”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46, 331-336 (1999). (1999)
4- Temizsoylu, D., Bumin, A. “Kedi ve köpeklerde pleural effüzyon ve radyografik tanısı”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46, 313-319 (1999). (1999)
5- Bumin, A., Temizsoylu, M.D. “Kedi ve köpeklerde fistülografi (Sinografi)”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 6, 56-59 (2000). (2000)
6- Bumin, A., Temizsoylu, D. “Köpeklerde idrar kesesi taşlarının radyografik ve ultrasonografik tanısı ve şirurjikal sağaltımı”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47, 213-221 (2000). (2000)
7- Kaya, Ü., Sağlam, M., Temizsoylu, D. “Kedi ve köpeklerde distal humerus kırıklarının sağaltımı üzerine klinik çalışmalar” Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47, 115-124 (2000). (2000)
8- Bumin, A., Temizsoylu, D., Kibar, M., Alkan, Z. “İrinli artritisli buzağılarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48, 183-187 (2001). (2001)
9- Bumin, A., Öztürk, S., Kibar, M., Temizsoylu, D., Alkan, Z. “Köpeklerde sindirim kanalı hastalıklarının radyografik değerlendirmesi”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48, 189-194 (2001). (2001)
10- Avki, S., Temizsoylu, D., Yiğitarslan, K. “Burdur Yöresi Koyunlarda ayak Hastalıklarının Dağılımı ve Çevresel Faktörler Yönünden Değrelendirilmesi”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 10, 5-12 (2004). (2004)
11- Avki, S., Şimşek, A., Türütoğlu, H., İleri-Büyükoğlu, T., Yiğitarslan, K., Temizsoylu, M.D. “Tumor necrosis factor- Activity in Dairy Cows with Abomasal Displacement: The potential for Anti-Cytokine Therapy”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 10, 28-32 (2004). (2004)
12- Aydın, Ü., Temizsoylu, D., Yıldırım, D. “Yumuşak dokulardaki yabancı cisimlerin ultrasonografi ile belirlenmesi: in vitro çalışma”, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 25, 41-47 (2004) (2004)
13- Temizsoylu, M.D. “Atlarda biceps brachii kası ve tendosunun ultrasonografik değerlendirmesi” Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52, 77-83 (2005) (2005)
14- Temizsoylu, M.D., Avki, S., Yiğitarslan, K. “Abomasum deplasmanlı ineklerde klinik, ultrasonografik ve laparoskopik bulguların karşılaştırılması”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 11, (2005). (2005)
15- Temizsoylu, M.D., Bumin, A., Kaya, M., Alkan, Z. “Radiographic and ultrasonographic evaluation of the upper urinary tract diseases in dogs: 22 cases”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 53, 5-13 (2006). (2006)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Alkan, Z., Bumin, A., Temizsoylu. D., Sarıerler, M. “Köpeklerde diz eklemi lezyonlarının direkt radyografik, artrografik ve artroskopik tanısı üzerine klinik ve deneysel uygulamaların karşılaştırılması” Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25, 57-64 (2001). (2001)
2- Bumin, A., Kaya, Ü., Temizsoylu, D., Kibar, M., Alkan, Z., M, Sağlam. "The clinical, radiographical and arthroscopical diagnosis of canial cruciate ligament lesions and surgical therapy" Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26, 397-401 (2002). (2002)
3- Temizsoylu, M.D., Bumin, A., Alkan, Z. “Kedi ve köpeklerde pulmoner yapı değişiklerinin radyografik değerlendirilmesi” Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, 213-222 (2003). (2003)
4- Temizsoylu, M.D., Bumin, A., Ozturk, S. “The ultrasonographic evaluation of the shoulder joint disease in the canine” Indian Veterinary Journal, 80, 659-662 (2003). (2003)
5- Avki, S., Türütoğlu, H., Alp, R., Yiğitarslan, K., Temizsoylu, MD. “Determination of Clostridium Botulinum Toxins in Dairy Cows with Abomasal Displacement” Kafkas Univ Vet Fak Derg,15 (5), 791-794 (2009). (2009)
6- Temizsoylu, M.D., Avki, S., Yiğitarslan, K. “İneklerde Sola Abomasum Deplasmanının Laparoskopik Cerrahi ile Sağaltımı” Kafkas Univ Vet Fak Derg,16 (2), 217-224 (2010). (2010)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Kaya, Ü., Yazıcı, A., Temizsoylu, M.D. “Bir Kedide Multible Pelvis Kırığının Mini Titanyum Plak Uygulaması İle Operatif Sağaltımı”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48, 18-20 (2000). (2000)
2- Kurtdede, A., Güzel, M., Özkanlar, Y., Safalı, M., Arpacı, F., Temizsoylu, D. “İki köpekte ileri evrede multisentrik non-hodgkin’s lenfoma”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 7, 73-77 (2001). (2001)
3- Temizsoylu, M.D. “İki atta m. biceps brachii tendosunda ‘core lezyon’ un ultrasonografik değerlendirilmesi” Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52, 119-121 (2005) (2005)
4- Temizsoylu, M.D., Gökçe, P. “Bir kedide kronik bilateral frontal sinuzutis ve operatif sağaltımı”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52, 189-191 (2005). (2005)
5- Temizsoylu, M.D. “Penile urethral diverticulum in a kid”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52, 185-187 (2005). (2005)
6- Avki, S., Türütoğlu, H., Temizsoylu, M.D. Yiğitarslan, K., “Bir köpekte streptococcal şok sendromu: Streptococcus canis- Et yiyen bakteri”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 14, 24-26 (2008). (2008)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Aydın, Y., Temizsoylu, D., Vural, S.A., Toplu, N. “Diffuse mesentetic lipodistrophy (massive fat necrosis) in a cat” Aust Vet J, 80, 346-348 (2002). (2002)
2- Temizsoylu, M.D., Avki, S. “Complete ventral ankyloglossia in three releated dogs”. J Am Vet Med Assoc, 223, 1443-1445 (2003). (2003)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kurtdede, A., Börkü, M.K., Alkan, Z., Kutsal, O., Bumin, A., Pekkaya, S., Temizsoylu, M.D., Özkök, S. “Köpeklerde E. coli ile oluşturulan deneysel pyelonefritis”, III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kongresi, 26-27, Kastamonu, 1999. (1999)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Temizsoylu, M.D., Bumin, A., Sarıerler, M. “Pleural effüzyon ve radyografik tanısı”, 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 1-3, Elazığ, 1998. (1998)
2- Alkan, Z., Bumin, A., Temizsoylu, M.D., Sarıerler, M. “Köpeklerde diz eklemi lezyonlarının tanısında artrografi ve artroskopi uygulamaları”, 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 11-13, Elazığ, 1998. (1998)
3- Bumin, A., Temizsoylu, M.D., Kibar, M. “Köpeklerde idrar kesesi taşlarının radyografik ve ultrasonografik tanısı” 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 172-174, Elazığ, 1998. (1998)
4- Bumin, A., Temizsoylu, M.D., Alkan, Z. “Atlarda Karpal Eklemin Artroskopik Anatomisi”, 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 14-15, Elazığ, 1998. (1998)
5- Bumin, A., Özok, A., Öztürk, S., Temizsoylu, M.D., Alkan, Z. “Köpeklerde Omuz Ekleminde Ultrasonografik ve Artrografik Bulguların Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 77-79, Elazığ, 1998. (1998)
6- Bumin, A., Temizsoylu, M.D., Pekkaya, S., Yasa Duru, S. “Kedi ve köpeklerde üriner sistem hastalıklarının klinik, laboratuvar, radyolojik ve ultrasonografik değerlendirilmesi”, I. Ulusal küçük hayvan hekimliği kongresi, Bursa, 2000. (2000)
7- Bumin, A., Temizsoylu, M.D., Kibar, M., Alkan, Z. “Buzağılarda enfeksiyoz artritis olgularının klinik, radyografik ve artroskopik değerlendirilmesi”, 7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 3, Bursa, 2000. (2000)
8- Temizsoylu, M.D., Öztürk, S., Pekkaya, S., Kibar, M., Bumin, A. “Sığırlarda retikulum hastalıklarının tanısında klinik, laboratuvar ve ultrasonografik bulguların değerlendirilmesi”, 7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 13, Bursa, 2000. (2000)
9- Bumin, A., Öztürk, S., Kibar, M., Temizsoylu, M.D. “Köpeklerde sindirim sistemi hastalıklarının radyolojik değerlendirilmesi”, 7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 61, Bursa, 2000. (2000)
10- Bumin, A., Kaya, Ü., Temizsoylu, M.D., Kibar, M., Alkan, Z., Sağlam, M. “Köpeklerde çapraz bağ lezyonlarının klinik radyografik ve artroskopik tanısı ve sağaltımı”, 7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 101, Bursa, 2000. (2000)
11- Kurtdede, A., Güzel, M., Özkanlar, Y., Safalı, M., Arpacı, F., Temizsoylu, D. “İki köpekte ileri evrede multisentrik non-hodgkin’ s lenfoma.” IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Konya. (2001). (2001)
12- Temizsoylu, M.D., Gökçe, P. “Bir kedide kronik bilateral frontal sinusitis ve operatif sağaltımı”, II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 10-13 Nisan, 164, Bursa, 2003 . (2003)
13- Temizsoylu, M.D., Samsar, E. “Atlarda biceps kası ve tendosu’nun ultrasonografik değerlenidrmesi” II. Ulusal Atçılık Sepozyumu, 66, 3-6 Haziran Nevşehir, 2004. (2004)
14- Alkan, Z., Bumin, A., Temizsoylu, D., Öztürk, S., Kanay, B. “Yarış atlarında topallığa neden olan ekstremite lezyonlarının değerlendirilmesi” II. Ulusal Atçılık Sepozyumu, 62, 3-6 Haziran Nevşehir, 2004. (2004)
15- Temizsoylu, M.D., Bumin, A., Kaya, M., Alkan, Z. “Köpeklerin üriner sistem hastalıklarında radyografik ve ultrasonografik bulguların değerlendirilmesi” IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 22-25 Eylül Side-Antalya, 38-39, 2004. (2004)
16- Avki S., Şimşek, A., Türütoğlu, H., İleri-Büyükoğlu, T., Yiğitarslan, K., Temizsoylu, MD. “Abomasum Deplasmanlı İneklerde Serum Tömör Nekrosis Faktör-Alfa Aktivitesi: Anti-Sitokin Tedavisi Düşünülmeli mi'” IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 22-25 Eylül Side-Antalya, 76-77, 2004. (2004)
17- Alkan Z., Bumin A., Temizsoylu D., Ozturk, S., Kibar, M. “Spor Atlarında Şekillenen Eklem Hastalıklarının Klinik ve Radyolojik Tanısı Üzerine Çalışmalar” IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 22-25 Eylül Side-Antalya, 2-3, 2004. (2004)
18- Temizsoylu, M.D., Aklan Z. “Atlarda yarış kondisyonunun değerlendirilmesi”, Ulusal Atçılık Sempoyumu, 18-20 Eylül Ankara, 73-75, 2005. (2005)
19- Temizsoylu, M.D., Avki, S., Yiğitarslan K. “İneklerde sola abomasum deplasmanının laparoskopik olarak Toggle pin ile sağaltımı”, X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım, İstanbul, 2006. (2006)
20- Temizsoylu, M.D., Avki, S., Yiğitarslan K. “Abomasum Deplasmanlı İneklerde Klinik, Laboratuvar ve Laparoskopik Bulguların Prognoz Yönünden Değerlendirilmesi”, XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 18-19, 26-29 Haziran, Kuşadası, 2008. (2008)
21- Avki S., Türütoğlu H., Alp R., Temizsoylu, MD., Yiğitarslan K. “Abomasum Deplasmanlı İneklerde Clostridium botilinum Toksinleri: Olgu Kontrol Çalışması”, XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 16-17, 26-29 Haziran, Kuşadası, 2008. (2008)
22- Şengöz Şirin, Ö., Yiğitarslan, K., Şirin, S., Temizsoylu, MD., Avki S. “Kedilerin Apendiküler Kemik Kırıklarının Tedavisinde Unılock® Sistemin Kullanımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi” 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz Sarıkamış – KARS, 113-114, 2012. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Alkan, Z., Bumin, A., Özdemir,T., Karabacak, A., Temizsoylu, M.D. “Bir atta tarsal eklemde şekillenen yonga kırığının artroskopik sağaltımı”, Spor Atı Cerrahisi Sempozyumu, 140-141, Bursa, 1997. (1997)
2- Bumin, A., Temizsoylu, M.D., Sarıerler, M. Ersöz, B. “Kedi ve Köpeklerde Fistülografi”, 6. Ulusal Veteriner Cerrai Kongresi, 181-182, Elazığ, 1998. (1998)
3- Kaya, Ü., Yazıcı, A., Temizsoylu, M.D. “Bir Kedide Multible Pelvis Kırığının Mini Titanyum Plak Uygulaması İle Operatif Sağaltımı”, I. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 6-9 Eylül, Bursa, 2000. (2000)
4- Bumin, A., Temizsoylu, M.D., Pekkaya, S., Noyan, D. “Bir köpekte polikistik böbrek hastalığı. 7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 127, Bursa, 2000. (2000)
5- Özgencil, E., Beşaltı, Ö., Özak, A., Temizsoylu, M.D. Bir kedide maddi kayıplı proksimal üretral yaralanmada pediküllü jejunal greftin uretra yerine kullanılması 7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 133, Bursa, 2000. (2000)
6- Temizsoylu, M.D., Kaya, Ü., Sağlam, M. “Kedilerin Distal Humerus Kırıklarında Uygulanan Farklı Osteosentez Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma” IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 22-25 Eylül Side-Antalya, 233-234, 2004. (2004)
7- Çelik, MT., Temizsoylu, MD., Şirin, S. “Köpeklerin Arka Ekstremite Operasyonlarında Bupivakain-Morfin Kombinasyonuyla Tek Segment Kombine Spinal-Epidural Anestezinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Ön Çalışma Sonuçları” 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz Sarıkamış – KARS, 231-232, 2012. (2012)
8- Şirin, S., Yiğitarslan, K., Şengöz Şirin, Ö., Temizsoylu, MD., Avki S. “İneklerde Abomasum Deplasmanı Operasyonlarında Ksilazin-lidokain veya Deksmedetomidin-lidokain Karışımları ile Gerçekleştirilen Epidural Anestezinin Klinik Etkinliklerinin Karşılaştırılması” 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz Sarıkamış – KARS, 207-208, 2012. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bumin, A., Özok, A., Temizsoylu, M.D., Öztürk, S., Alkan, Z. “Evaluation of ultrasonographic and arthrographic findings of canine shoulder joint”, 24th World Small Animal Veterinary Congress, WSAVA, 23-26 Sept. Lyon-France, 1999. (1999)
2- Bumin, A., Temizsoylu, M.D., Alkan, Z. “Arthroscopic anatomy of carpal joint of horses”, 24th World Small Animal Veterinary Congress, WSAVA, 23-26 Sept. Lyon-France, 1999. (1999)
3- Kaya, Ü., Temizsoylu, M.D., Candaş, A.“The Clinical Studies on the Treatment of Pelvic Fractures of Cats and Small Breed Dogs with Mini Titanium Plates and Screws” 24th World Small Animal Veterinary Congress, WSAVA, 23-26 Sept. Lyon-France, 1999. (1999)
4- Temizsoylu, D., Avki, S. “Complete Inferior Ankyloglossia (Persistent Lingual Frenulum) in Three Relative Dogs,” Scientific Proceedings 36th Annual International Veterinary Congress-The Voorjaarsdagen, Amsterdam, 277, MC&RI BV (ISBN: 90-393-3331-9), Den Haag, Netherlands, 2003. (2003)
5- Bumin, A., Kaya, Ü., Kaya, M:, Temizsoylu, D., Kibar, M., Alkan, Z., Sağlam, M. “The clinical, radiographic, and arthroscopical diagnosis of stifle joint lesions: review of 25 dogs”. Scientificconference with international participation. 277-281, June2-3 Stara Zagora,, 2005. (2005)
6- Aydın, Ü., Temizsoylu, D., Yıldırım, D. “Yumuşak dokulardaki yabancı cisimlerin ultrasonografi ile belirlenmesi: in vitro çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, 28-30 Mayıs, S. Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi, 2004. (2004)
7- Kaya, Ü., Sağlam M., Temizsoylu, M.D., Çetinkaya, M.A. “Clinical and radiographical evaluation of various osteosynthesis techniques in distal humeral fractures of cats and dogs: A retrospective study in 81 cases”. International Scientific Conference.4th-5thJuneStara Zagora,41-46, 2009. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Temizsoylu, M.D., Avki, S. “Penile Urethral Diverticulum in a Kid” The 12th Congress of Mediterranen Federation for Health and Production of Ruminants, 16-19 Eylül İstanbul, 90, 2004. (2004)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Veteriner Cerrahi Derneği (1998)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 01/01/2009 - 01/12/2009 tarihleri arasında Dergi hakemliği.rn Makale kodu:VET-0904-30rn Makale adı: Bronchial Vegetal Foreign Bodies Localization in 26 Dogs- A Retrospective Analysis.rn (2009 Yıl)
2- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 01/01/20012 - 01/12/2012 tarihleri arasında Dergi hakemliği.rn Makale kodu: VET-1202-32rn Makale adı: Evaluation of different surgical techniques for the management of bovine obstructive urolithiasis.rn (2012 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2008,5, 73-79.rnMakale adı: Kangal Irkı Köpeklerde Doğmasal Kalp Hastalıklarında Doppler Ekokardiyografik Muayene Bulguları.rn (2008 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yıl:2007)
2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2007)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Cerrahi Anabilim Dalı (Yıl:2003)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Sığırlarda Abomasumun Sağa ve Sola Deplasmanları ile Abomasal Volvulus Olgularında Klinik, Ultrasonografik, Laboratuar ve Laparoskopik Bulguların Tanı ve Prognoz Yönünden Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2003.01.0108.004, Proje yürütücüsü, 2005 (2005)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Köpeklerde diz eklemi lezyonlarının tanısında artrografi ve artroskopi uygulamaları, TÜBİTAK projesi, VHAG-1324-ADP, Yardımcı araştırıcı, 1997. (1997)
2- Spor atlarında şekillenen eklem hastalıklarının klinik ve radyografik tanısı üzerine çalışmalar, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 97-10-00-06, Yardımcı araştırıcı, 1999. (1999)
3- Burdur Yöresi Koyunlarında Görülen Ayak Hastalıklarının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje no: 2000.01.0122.12, Yardımcı araştırıcı, 2002. (2002)
4- Sığırlarda yabancı cisim hastalıklarının tanısında radyografik ve ultrasonografik bulguların karşılaştırmalı değerlendirilmesi, DPT Projesi, 1998 K 120 700, Yardımcı araştırıcı, 2003. (2003)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- “Complete ventral ankyloglossia in three releated dogs” konulu çalışma ile Veteriner Cerrahi Derneğinin 2004 yılı “En başarılı genç araştırmacı ödülü” (2004). (2004)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2103
Email temizsoylu(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, İstiklal Yerleşkesi, 15030-Burdur.


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.