Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Sola Abomazum Deplasmanlı İneklerin Operasyon Öncesi ve Sonrası Serumlarında Lipit Mobilizasyonu ve Oksidatif Stres Parametrelerinin AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam Ediyor8,000 TÜRK LİRASIYürütücü
2Sola Abomasum Deplasmanlı Sığırlarda Operasyon Öncesi ve Sonrası Serum Apolipoproteinlerinin Karbonhidrat Kompozisyonlarının AraştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı59 TÜRK LİRASIYürütücü
3Göller bölgesindeki inek sütlerinin yağ asidi kompozisyonu üzerine beslenme ve mevsimin etkisi 16 TUBİTAK 2209 Universite ögrencileri Yurt Içi Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı A Basvuru 2012 1TÜBİTAK PROJESİTamamlandı1,000 TÜRK LİRASIDanışman
4Gebelik Toksemisi Bulguları Gösteren Bir Saanen Keçi Sürüsünde Gebelik Toksemisi ile İlgili Bazı Parametreler ile Akut Faz Protein Düzeylerinin Değerlendirilmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP Proje No 0117 NAP 10 Yardımcı araştırıcı BAPTamamlandı10 TÜRK LİRASIAraştırmacı
5Pamuk Tohumu Küspesi İçeren Etlik Piliç Yemlerine Demir Sülfat ve Kalsiyum Hidroksit İlavesinin Bazı Verim ve Kan Parametrelerine Etkisi Proje No 2001 0108 003 Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir Yardımcı araştırıcıBAPTamamlandı30 TÜRK LİRASIAraştırmacı
6Değişik Protein Ekstraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Balık Türlerinin Elektroforetik Ayırımı Dondurarak Saklama ve Isı İşleminin Kas Proteinlerine Etkisinin İncelenmesi Proje No FÜNAF 169 BAPTamamlandı400 TÜRK LİRASIAraştırmacı
7Lipoproteinlerin Total Apolipoproteinlerinin Karbohidrat Kompozisyonlarının Karşılaştırılması Proje No VHAG 1036 TÜBİTAKTÜBİTAK PROJESİTamamlandı268 TÜRK LİRASIAraştırmacı
8Çeşitli Evcil Hayvan Türlerinin Serum Lipoproteinlerinin Farklı Presipitasyon Metotları ile Separasyonları Proje No FÜNAF 262 DİĞERTamamlandı396 TÜRK LİRASIAraştırmacı
9Deneysel Akut Pankreatit Modelinde Tümör Nekrozis Faktör Alfa İnhibisyonunun Bakteriyel Translokasyon üzerine Etkileri Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2008TPF008 BAPTamamlandı12 TÜRK LİRASIAraştırmacı
10Ayçiçek Yağı Yerine Tavuk Çevirme Yağının Yumurta Tavuğu ve Bıldırcın Rasyonlarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP Proje No 0021 NAP 08 BAPTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
11Nepeta Cadmea Boıss İle Nepeta Sulfurıflora P H Davıs Türlerinin Ratlarda Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP Proje No 0043 NAP 08 BAPTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIProje Koordinatörü
12Basillus Subtilis den Alkalen Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Schiff Bazlarının Etkisinin İncelenmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP Proje No 0080 NAP 09 BAPTamamlandı10 TÜRK LİRASIProje Koordinatörü
13Ketozisli Sığırların Serum Lipoprotein Kompozisyonlarındaki Değişikliklerin Elektroforetik Değerlendirilmesi Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Antalya Proje No 2003 01 0108 007 BAPTamamlandı30 TÜRK LİRASIProje Koordinatörü
14Erkek Tavşanlarda Subakut Endosulfan Toksikasyonu ve C Vitamininin Düzeltici Etkisi Proje No 2004 01 0108 001 BAPTamamlandı15 TÜRK LİRASIAraştırmacı
15İnsan Serum Şilomikron ve VLDL Apolipoproteinlerinde Bazı Terminal Karbohidrat Zincirlerinin Araştırılması Proje No SBAG 1769 TÜBİTAKTÜBİTAK PROJESİTamamlandı220 TÜRK LİRASIAraştırmacı
16 Bütün Pamuk Tohumunun Süt İneklerinde Kullanımı Valilik destekli proje DİĞERTamamlandı10,000 Araştırmacı
17Süt İneği Rasyonlarına Katılan Aspir Tanesinin Carthamus tinctorius Süt Verimi Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi Valilik destekli proje DİĞERTamamlandı10 TÜRK LİRASIAraştırmacı
18Laktasyon Dönemindeki Klinik ve Subklinik Ketozisli İneklerin Tedavisinden Önce ve Tedaviden Sonraki Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Değerlerinin İncelenmesi ve Değişik İlaçlarla tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması Proje No 2003 01 0108 005BAPTamamlandı30 TÜRK LİRASIAraştırmacı