Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Yumurtlayan Japon Bıldırcın Coturnix coturnix japonica karma yemlerine tavuk çevirme yağı ve ayçekirdeği yağı ilavesinin kan ve karaciğer oksidan antioksidan denge ve karaciğer fonksiyon testleri üzerine etkileriBÜYÜKOĞLU TÜLAY,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi28.05.2015Poster, Basılı,
2Abomasum deplasmanlı sığırlarda klinik biyokimyasal ve laparoskopik bulgular içinde prognostik değeri olan var mıdırBÜYÜKOĞLU TÜLAY14. Ulusal Veteriner Cerrahi KongresiPoster, ,
3Beslenmeye ve Mevsime Bağlı Olarak Göller Bölgesindeki İnek Sütlerinin Yağda Çözünen Vitamin Kompozisyonundaki Değişikliklerin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi HPLC Metodu ile DeğerlendirilmesiBÜYÜKOĞLU TÜLAYXVI. Uluslar Arası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Araştırma KongresiPoster, ,
4Göller Bölgesindeki İnek Sütlerinin Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Beslenme ve Mevsimin EtkisiBÜYÜKOĞLU TÜLAYXVI. Uluslar Arası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Araştırma Kongresi,Poster, ,
5Influence of Safflower Seed in Laying Quail Diets on Egg Weight Egg Production Egg Quality Cholesterol of Egg Yolk and Blood SerumBÜYÜKOĞLU TÜLAY17th European Society of Veterinary and Comparative Nutrition CongressPoster, ,
6Comparative Effects of Chicken Oil on The Performance and Some Biochemical Parameters of Serum and Egg yolk of Laying HensBÜYÜKOĞLU TÜLAY17th European Society of Veterinary and Comparative Nutrition CongressSözlü Bildiri, ,
7The effects of using chicken grill oil instead of the sunflower oil on performance blood parameters cholesterol and fatty acid composition of egg yolk in laying japanase quail Coturnix coturnix japonicaKarakas Oguz F, Oguz MN, Buyukoglu TXI. Wellmann International Scientific Conference “Sciences for rural areas” Hodmezövasarhely. HungaryPoster, Basılı,
8Kombucha ve Sağlık Üzerine Etkilerİleri Büyükoglu T, Şahinduran Ş, Sezer K, Güldür T5. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 6-8 Eylül 2011, AydınPoster, ,
9Ketozisli İneklerde Serum Lipoprotein Profilindeki Değişikliklerin Dekstran Sülfat MgCl2 Presipitasyon Metodu ile Belirlenmesiİleri Büyükoğlu T, Şahinduran Ş, Sezer K, Güldür TIII. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi ( Uluslar arası Katılımlı). 21–23 Haziran 2007, KonyaPoster, ,
10Süt ineği rasyonlarına katılan aspir tanesinin süt verimi bazı rumen ve kan parametreleri üzerine etkisiOguz MN, Karakas Oguz F, Büyükoglu TIII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi 7–10 Eylül, Adana. (poster)Poster, ,
11Bütün pamuk tohumunun süt ineklerinde farklı oranlarda kullanımının süt verimi süt yağı ile bazı rumen ve kan parametreleri üzerine etkileriBÜYÜKOĞLU TÜLAYIII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi 7-10 Eylül, Adana. (poster)Poster, ,
12Hipertansiyon Hastalarının Kanında GSH Px G6PD Arginaz Aktiviteleri ile Bazı Biyokimyasal Parametrelerdeki DeğişimlerYımaz S, Ozan Temizer S, bahçecioğlu Hİ, Erişir M, İleri TYaşlanmaya Biyokimyasal Yaklaşım Uluslar arası Sempozyum, 6–7 Kasım 1998, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Etlik, Ankara.Poster, ,
13Koksidiozlu Kuzularda Plazma Askorbik Asit DüzeyleriŞahinduran Ş, Sezer K, İleri Büyükoğlu T, Yukarı BA, Albay MKII. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 9–11 Eylül, Elazığ, Fırat Üniv. Vet. Fak.Poster, ,
14İnsan ve Bazı Evcil Hayvan Türlerinin Serum beta pre beta Lipoproteinlerinin Dekstran Sülfat MnCl2 ve Sodyum Fosfotungstat MgCl2 Presipitasyon Metotları ile Karşılaştırmalı İzolasyonlarıİleri Büyükoğlu T, Güldür TII. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 9–11 Eylül, Elazığ, Fırat Üniv. Vet. Fak.Poster, ,
15İnsan ve Bazı Evcil Hayvan Türlerinin Serum Pre Lipoproteinlerinin Heparin MnCl2 Presipitasyon Metodu ile Karşılaştırmalı İzolasyonlarıİleri Büyükoğlu T, Güldür TI. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Ankara 21–22 Haziran, A.Ü. Veteriner Fakültesi.Poster, ,
16Gebe ve Doğum Yapan Bazı Koyun Türlerinin Kan ve Tükürüklerinde Arginaz Üre ve Östrojen DüzeyleriOzan S, Halifeoğlu İ, Yaralıoğlu S, İleri TErciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 27–30 Mayıs 1997Poster, ,
17The Effects of the Extracts Obtained from the Nepeta cilicia Boiss on the Antioxidant EnzymesÖzbek S, Özdemir F, Özmen İ, Konak Ş, İleriBuyukoglu T, Özçelik H3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP ChannelsPoster, ,
18The Effects of Extacts Obtained from Nepeta italica L Species on the Antioxidant EnzymesÖzbek S, Özdemir F, Konak Ş, Özmen İ, İleriBuyukoglu T, Genç H3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels.Poster, ,
19Ameliorating Effect of Ascorbic Acid on Subacute Endosulfan Toxicity in Male New Zealand White RabbitsHatipoglu FS, Ozmen O, Ata A, İleri Buyukoglu T, sahinduran S, Mor F, YıldızGulay O, Gulay MSADSA-CSAS-ASAS 2009 JAM Joint annual Meeting Montreal, Quebec, Canada, July 12-16Özet bildiri, ,
20The effects of using L Carnithine and vitamin C electrolyte premix in laying quail rations containing safflower seed on perfonmance egg yolk cholesterol egg weight and some serum parameters in summer seasonOguz MN, Karakas Oguz F, Buyukoglu T12th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition. September 25–27, Vienna, AustriaÖzet bildiri, ,
21Effects of using dietary black seed Nigella sativa L on egg production egg quality and some blood serum parameters of quails Coturnix coturnix japonicaKarakas Oguz F, Oguz MN, Buyukoglu T12 th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition. September 25–27, Vienna, Austria.Özet bildiri, ,
22Dyslipoproteinemias and Their Clinical Importance in Several Species of Domestic Animalsİleri Büyükoğlu T, Güldür TXII. Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry, 22–25 May 2006, İstanbulPoster, ,
23The Effects of Safflower Seed Carthamus Tinctorius Supplementation of Dairy Cow Diets on Milk Production Some Milk Rumen and Blood ParametersOguz MN, Karakas Oguz F, Buyukoglu TProceedings ESVCN 2004. 8 th Internatonal Conference of Europan Society of Veterinary & Comperative Nutrition. September 23–25, Budapest, Hungary.Özet bildiri, ,
24Effects of Varyıing Levels of Whole Cottonseed on Blood Milk and Rumen Parameters of Dairy CowsKarakas Oguz F, Oguz MN, Buyukoglu T, Sahinduran SProceedings ESVCN 2004. 8 th Internatonal Conference of Europan Society of Veterinary & Comperative Nutrition. September 23–25, Budapest, Hungary.Özet bildiri, ,
25İnsan Serum Lipoproteinlerinin Vertikal Agaroz Jel Elektroforezi İle Ayırımıİleri T. Güldür TThe First International Biociences Days. April 20-24, Sirene Hotel, Antalya, Turkey.Poster, ,
26İnsan Serum Şilomikron ve VLDL Apolipoproteinlerinde Bazı Terminal Karbohidrat Zincirlerinin AraştırılmasıGüldür T, İleri TThe First International Biociences Days. April 20-24, Sirene Hotel, Antalya, Turkey.Poster, ,