Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1971
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Biyokimya
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Almanca
 • İlk Okul : Elazığ Dumlupınar ilkokulu (1982)
 • Orta Okul : Elazığ Mezre Ortaokulu (1985)
 • Lise : Elazığ Mehmet Akif Ersoy Lisesi (1988)
 • Lisans : Fırat Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim (1993)
 • Y.Lisans : Fırat Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Veteriner Fakültesi (1993)
 • Doktora : Fırat Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Biyokimya
 • (2000-10-11 10:41:37)
 • Doçenlik : MAE
 • Doçenlik Dal : Veteriner Temel Bilimleri (Biyokimya) (2011-01-05 17:02:13)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Veteriner Biyokimya (14.03. 2016)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

 

1.  Adı Soyadı                                    :  Tülay (İLERİ) BÜYÜKOĞLU

2.  Doğum Tarihi                              :  22 Eylül 1971

3.  Unvanı                                           :  Profesör

4.  Öğrenim Durumu :  

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Fırat Üniversitesi

1993

Y. Lisans

Veteriner Fakültesi

Fırat Üniversitesi

1993

Doktora

Veteriner Biyokimya

Fırat Üniversitesi

2000

 

5. Akademik Unvanlar        

Araştırma Görevlisi    Veteriner Fakültesi     Fırat Üniversitesi                    1994-2000

Dr.Öğretim Görevlisi Veteriner Fakültesi     Akdeniz Üniversitesi             2002-2004

Yardımcı Doçent        Veteriner Fakültesi     Akdeniz Üniversitesi             2004-2006

Yardımcı Doçent        Veteriner Fakültesi     Mehmet Akif Ersoy Üni.       2006-2011

Doçent                                   Veteriner Fakültesi     Mehmet Akif Ersoy Üni.       2011-                       

 Doçent unvanını aldığı tarih: 2011

 Profesör ünvanını aldığı tarih: 2016

İLGİ ALANLARI

Hayvan Lipoproteinleri

Evcil hayvan lipoproteinlerinin presipitasyonla izolasyonu, elektroforez ve western blot

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- AVKİ S, ŞİMŞEK A, TÜRÜTOĞLU H, İLERİ-BÜYÜKOĞLU T, YİĞİTARSLAN K, TEMİZSOYLU M.D. (2004). Serum Tumor Necrosis Factor-alfa Activity in Dairy Cows With Abomasal Displacement : The Potential for Anti-Cytokine Therapy. Veteriner Cerrahi Dergisi, 10(1-2), 28-32. (2004)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- GÜLDÜR Tayfun, İLERİ Tülay (1996). " İnsan ve Keçi Serumundaki Lipoproteinlerin Fosfotungstik Asit/MgCl2 Presipitasyon Metodu ile Separasyonunun Karşılaştırılması." F.Ü. Sağlık Bil.Derg.10 (2), 175-182. (1996)
2- TÜRKÖZ Yusuf, ARSLAN Ali, GÖNÜLALAN Zafer, İLERİ Tülay (2000). "Değişik Protein Ekstraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Balık Türlerinin Elektroforetik Ayırımı, Dondurarak Saklama ve Isı İşleminin Kas Proteinlerine Etkisinin İncelenmesi" F.Ü.Sağlık Bil. Dergisi, 14 (1), 31-38. (2000)
3- İLERİ Tülay, GÜLDÜR Tayfun ( 2002). " İnsan ve Çeşitli Hayvan Türlerinin Vertikal Agaroz Jel Elektroforez ile Separasyonları" F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(2), 137-143. (2002)
4- İLERİ Tülay, GÜLDÜR Tayfun (2003). " İnsan ve Bazı Evcil Hayvan Türlerinin Serum beta + Pre-beta Lipoproteinlerinin Heparin/MnCl2 Presipitasyon Metodu ile Karşılaştırmalı İzolasyonları". " F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(1), 27-33. (2003)
5- Ozbek Yazıcı S, Ozdemir F, Ozmen I, Ileri Büyükoglu T, Konak Ş, Özçelik H, Genç H (2012). Effects of Extracts Obtained from Nepeta italica L. and Nepeta cilicia Boiss. Apud Bentham on Antioxidant Enzymes. Hacettepe J. Biol. & Chem., 40 (2), 149–154. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- OZAN TEMİZER Sema, YARALIOĞLU Sema, İLERİ Tülay, HALİFEOĞLU İhsan ( 1999). " Akkaraman ve İvesi Koyunlarında, Gebelikte ve Doğumdan Sonra Eritrosit, Tükürük ve Serum Arginaz Aktiviteleri ile Serum Üre ve Östrojen Düzeyleri" Tr.J. of Veterinary and Animal Sciences.23, 345-350. (1999)
2- GÜLDÜR Tayfun, OZAN Sema, İLERİ Tülay (1999). "Lipoproteinlerin Total Apolipoproteinlerinin Karbohidrat Kompozisyonlarının Karşılaştırılması" Tr.J. of Veterinary and Animal Sciences. 23, Ek Sayı 4, 777-784. (1999)
3- İLERİ Tülay, GÜLDÜR Tayfun (2002). " İnsan ve Bazı Evcil Hayvan Türlerinin Serum beta + pre-beta Lipoproteinlerinin Dekstran Sülfat / MnCl2 ve Sodyum Fosfotungstat / MgCl2 Presipitasyon Metotları ile Karşılaştırmalı İzolasyonları". Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences (TÜBİTAK), 26, 729-740. (2002)
4- OGUZ-KARAKAS F, OGUZ M.N, BUYUKOGLU Tülay (2004). " Effect of calcium and iron supplementation on blood parameters of broiler fed diet with gossypol. Indian Journal of Animal Sciences, 74 (11):1164-1165. (2004)
5- İLERİ-BÜYÜKOĞLU T, GÜLDÜR T (2005). " Dyslipoproteinemias and Their Clinical Importance in Several Species of Domestic Animals." JAVMA, 227(11) : 1746-1751. (2005)
6- OGUZ-KARAKAS F, OGUZ M.N, BUYUKOGLU Tülay, Sahinduran S. (2006). " Effects of Varying Levels of Whole Cottonseed on Blood, Milk and Rumen Parameters of Dairy Cows." Asian-Aust.J.Anim.Sci., 19,6:852-856. (2006)
7- ŞAHİNDURAN Ş, SEZER K, BÜYÜKOĞLU T, YUKARI B.A., ALBAY M.K. (2006). " Plasma Ascorbic Acid Levels in Lambs with Coccidiosis". Turk J Vet Anim Sci. 30,2: 219-221. (2006)
8- SAHİNDURAN Ş, BUYUKOGLU T, GULAY M.Ş, TAŞCI F. (2007). Increased Water Hardness and Magnesium Levels May Increase Occurrence of Urolithiasis in Cows from the Burdur Region (Turkey). Veterinary Research Communications, 31: 665-671 (2007)
9- İLERİ-BÜYÜKOĞLU T, ŞAHİNDURAN Ş, SEZER K, GÜLDÜR T. (2009). Evaluation of changes in serum lipoprotein and apolipoprotein patterns in cows with ketosis. AJVR, 70: 563-570. (2009)
10- YILMAZ M, TOPSAKAL S, HEREK O, OZMEN O, SAHINDURAN S, BUYUKOGLU T, YONETCI N. (2009). Effects of etanercept on sodium taurocholate-induced acute pancreatitis in rats. Transl Res, 154,5: 241-249. (2009)
11- SAHİNDURAN S, SEZER K, BUYUKOGLU T, ALBAY M.K, KARAKURUM M.C. (2010) Evaluation of Some Haematological and Biochemical Parameters Before and After Treatment in Cows with Ketosis and Comparison of Different Treatment Methods. JAVA, 9,2: 266-271. (2010)
12- OGUZ-KARAKAS F, OGUZ M.N, BUYUKOGLU T, SAHİNDOKUYUCU F (2010) Effects of L-Carnitine and Vitamin C-Electrolyte Premix Supplementation to Diet Containing Safflower Seed on Performance, Egg Quality and Some Serum Parameters in Quails under Summer Condition. JAVA, 9,8: 1212-1215. (2010)
13- YILMAZ M, TEKEKOGLU S, HEREK O, OZMEN O, SAHINDURAN S, BUYUKOGLU T (2010). Ameliorative Effect of Adalimumab on Experimentally Induced Acute Pancreatitis in Rats. Pancreas, 39, 8: 1238-1242. (2010)
14- Oguz-Karakas F, Oguz M.N, Buyukoglu T (2012). The Effects of Using Chicken Drippings oil Instead of The Sunflower Oil on Performance, Blood Parameters, Cholesterol and Fatty Acid Composition of Egg Yolk in Laying Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18,6: 945-950. (2012)
15- Oguz M. N., Karakas Oguz F, Ileri Buyukoglu T (2014). Effect of different concentrations of dietary safflower seed on milk yield and some rumen and blood parameters at the end stage of lactation in dairy cows. R. Bras. Zootec., 43(4):207-211. (2014)
16- Albay M.K., Karakurum M.C., Sahinduran S., Sezer K., Yildiz R., Buyukoglu T (2014). Selected serum biochemical parameters and acute phase protein levels in a herd of Saanen goats showing signs of pregnancy toxaemia. Veterinarni Medicina, 59, (7): 336–342. (2014)
17- Büyükoğlu T, Karakas - Oguz F, Oguz M. N (2014) Yumurtlayan Japon Bıldırcın Karma Yemlerine Tavuk Çevirme Yağı ve Ayçekirdeği Yağı İlavesinin Kan ve Karaciğer Oksidan/Antioksidan Denge ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine Etkileri. Turk J Biochem., 39(4): doi: 10.5505/tjb.2014.81894 (2014)
18- Güldür T, İleri T, Yılmaz R (2000). “ Investigation of Various Terminal Carbohydrate Structures in Apolipoproteins of Human Serum Chylomicron and VLDL. Tr.J.Med.Sci. 30, 459–464. (2000)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- OZAN Sema, HALİFEOĞLU İhsan, YARALIOĞLU Sema, İLERİ Tülay ( 1997). "Gebe ve Doğum Yapan Bazı Koyun Türlerinin Kan ve Tükürüklerinde; Arginaz, Üre ve Östrojen Düzeyleri". Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1997, Kayseri.Sayfa 31. (1997)
2- YILMAZ Seval, OZAN TEMİZER Sema, BAHÇECİOĞLU H. İbrahim, ERİŞİR Mine, İLERİ Tülay ( 1998). " Hipertansiyon Hastalarının Kanında GSH-Px, G6PD, Arginaz Aktiviteleri ile Bazı Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişimler." Yaşlanmaya Biyokimyasal Yaklaşım Uluslar arası Sempozyum, 6-7 Kasım 1998, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Etlik, Ankara. (1998)
3- İLERİ (BÜYÜKOĞLU) Tülay, GÜLDÜR Tayfun (2002). "İnsan ve Bazı Evcil Hayvan Türlerinin Serum beta + Pre-beta Lipoproteinlerinin Heparin/MnCl2 Presipitasyon Metodu ile Karşılaştırmalı İzolasyonları" I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,Ankara 21-22 Haziran, A.Ü. Veteriner Fakültesi. (2002)
4- İLERİ BÜYÜKOĞLU T, GÜLDÜR T. (2004). "İnsan ve Bazı Evcil Hayvan Türlerinin Serum  + pre- Lipoproteinlerinin Dekstran Sülfat / MnCl2 ve Sodyum Fosfotungstat / MgCl2 Presipitasyon Metotları ile Karşılaştırmalı İzolasyonları". II.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 9-11 Eylül, Elazığ, Fırat Üniv.Vet. Fak. (2004)
5- ŞAHİNDURAN Ş, SEZER K, İLERİ BÜYÜKOĞLU T, YUKARI B.A, ALBAY M.K. (2004). " Koksidiozlu Kuzularda Plazma Askorbik Asit Düzeyleri". II.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 9-11 Eylül, Elazığ, Fırat Üniv.Vet. Fak. (2004)
6- AVKİ S, ŞİMŞEK A, TÜRÜTOĞLU H, İLERİ-BÜYÜKOĞLU T, YİĞİTARSLAN K, TEMİZSOYLU M.D. (2004). " Serum Tumor Necrosis Factor- Activity in Dairy Cows With Abomasal Displacement : The Potential for Anti-Cytokine Therapy" IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi.22-25 Eylül, Manavgat, Antalya. (2004)
7- KARAKAŞ OĞUZ, F., OĞUZ, M.N., BÜYÜKOĞLU Tülay., Şahinduran, Ş. (2005) Bütün pamuk tohumunun süt ineklerinde farklı oranlarda kullanımının süt verimi, süt yağı ile bazı rumen ve kan parametreleri üzerine etkileri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi 7-10 Eylül, Adana. (poster) (2005)
8- OĞUZ, M.N., KARAKAŞ OĞUZ, F., BÜYÜKOĞLU, Tülay. (2005) Süt ineği rasyonlarına katılan aspir tanesinin süt verimi, bazı rumen ve kan parametreleri üzerine etkisi. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi 7-10 Eylül, Adana. (poster) (2005)
9- İLERİ BÜYÜKOĞLU T, ŞAHİNDURAN Ş, SEZER K, GÜLDÜR T (2007). Ketozisli İneklerde Serum Lipoprotein Profilindeki Değişikliklerin Dekstran Sülfat/MgCl2 Presipitasyon Metodu ile Belirlenmesi.III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi ( Uluslar arası Katılımlı).21-23 Haziran 2007, Konya (Poster). (2007)
10- İLERİ-BÜYÜKOĞLU T, TAŞÇI F, ŞAHİNDOKUYUCU F (2011). Kombucha ve Sağlık Üzerine Etkileri. 5. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 6-8 Eylül 2011, Aydın (Poster). (2011)
11- Temizsoylu M. D., Avki S, Yiğitarslan K, İleri-Büyükoğlu T . (2014) Abomasum deplasmanlı sığırlarda klinik, biyokimyasal ve laparoskopik bulgular içinde prognostik değeri olan var mıdır? 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya (Poster). (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karakas Oguz F., Oguz M. N., Buyukoglu T., (2012). The effects of using chicken grill oil instead of the sunflower oil on performance, blood parameters, cholesterol and fatty acid composition of egg yolk in laying japanase quail (Coturnix coturnix japonica). XI. Wellmann International Scientific Conference “Sciences for rural areas” Hodmezövasarhely. Hungary. 10th May (Poster). Tam metin: Review on Agriculture and Rural Development, Vol.1, ISSN 2063-4803. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- GÜLDÜR Tayfun, İLERİ Tülay (1999). " İnsan Serum Şilomikron ve VLDL Apolipoproteinlerinde Bazı Terminal Karbohidrat Zincirlerinin Araştırılması" The First International Biociences Days. April 20-24, Sirene Hotel, Antalya, Turkey.Sayfa OP 23. (1999)
2- İLERİ Tülay, GÜLDÜR Tayfun ( 1999). " İnsan Serum Lipoproteinlerinin Vertikal Agaroz Jel Elektroforezi İle Ayırımı" The First International Biociences Days. April 20-24, Sirene Hotel, Antalya, Turkey.Sayfa P 315. (1999)
3- KARAKAS OGUZ F, OGUZ M.N, BUYUKOGLU T, SAHİNDURAN S. (2004). "Effects of Varyıing Levels of Whole Cottonseed on Blood, Milk and Rumen Parameters of Dairy Cows." Proceedings ESVCN 2004. 8 th Internatonal Conference of Europan Society of Veterinary & Comperative Nutrition. September 23-25, Budapest, Hungary. (2004)
4- OGUZ M.N, KARAKAS OGUZ F, BUYUKOGLU T. (2004). " The Effects of Safflower Seed ( Carthamus Tinctorius) Supplementation of Dairy Cow Diets on Milk Production, Some Milk, Rumen and Blood Parameters." Proceedings ESVCN 2004. 8 th Internatonal Conference of Europan Society of Veterinary & Comperative Nutrition. September 23-25, Budapest, Hungary. (2004)
5- İLERİ-BÜYÜKOĞLU, Güldür T. ( 2006). "Dyslipoproteinemias and Their Clinical Importance in Several Species of Domestic Animals. XII. Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry, 22-25 May 2006, İstanbul (poster). (2006)
6- KARAKAŞ OĞUZ F., OĞUZ N., BUYUKOĞLU T. (2008). Effects of Using Dietary Black Seed (Nigella sativa L.) on Egg Production, Egg Quality and Some Blood Serum parameters of Quails (Coturnix coturnix japonica). 12th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition.September 25-27, Vienna, Austria. (2008)
7- OĞUZ N., KARAKAŞ OĞUZ F., BUYUKOĞLU T., ŞAHİNDOKUYUCU F. (2008). The Effects of Using L-Carnithine and Vitamin C Electrolyte Premix in Laying Quail Rations Containing Safflower Seed on Perfonmance, Egg Yolk Cholesterol, Egg Weight and Some Serum Parameters in Summer Season. 12th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition.September 25-27, Vienna, Austria. (2008)
8- HATIPOGLU F. S. , OZMEN O., ATA A., ILERI-BUYUKOGLU T., SAHINDURAN S., MOR F. , YILDIZ-GULAY O., AND GULAY M. S. (2009).Ameliorating Effect of Ascorbic Acid on Subacute Endosulfan Toxicity in Male New Zealand White Rabbits. ADSA-CSAS-ASAS 2009 JAM Joint annual Meeting Montreal, Quebec, Canada, July 12-16. J. Anim. Sci. Vol. 87, E-Suppl. 2/J. Dairy Sci. Vol. 92, E-Suppl. 1. (2009)
9- ÖZBEK S., ÖZDEMİR F., KONAK Ş., ÖZMEN İ., İLERİ-BÜYÜKOĞLU T., GENÇ H. (2010). The Effects of Extacts Obtained from Nepeta italica L. Species on the Antioxidant Enzymes. 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. Cell Membranes and Free Radical Research Vol. 2, No.1, Isparta, Türkiye, June,2010, p.71.Poster 89. (2010)
10- ÖZBEK S., ÖZDEMİR F., ÖZMEN İ., KONAK Ş., İLERİ- BÜYÜKOĞLU T., ÖZÇELİK H.(2010). The Effects of the Extracts Obtained from the Nepeta cilicia Boiss on the Antioxidant Enzymes. 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels.rnCell Membranes and Free Radical Research. Vol. 2, No. 1, Isparta, Türkiye, June 2010, p.72, Poster 90.rn (2010)
11- Oğuz N.M., Karakaş-Oğuz F., Büyükoğlu T. (2013). Comparative Effects of Chicken Oil on The Performance and Some Biochemical Parameters of Serum and Egg yolk of Laying Hens. 17th European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress, 19-21 September, 2013, Ghent, Belgium, p. 65, (Oral presentation) (2013)
12- Karakaş-Oğuz F., Oğuz N.M., Büyükoğlu T. (2013). Influence of Safflower Seed in Laying Quail Diets on Egg Weight, Egg Production, Egg Quality, Cholesterol of Egg Yolk and Blood Serum. 17th European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress, 19-21 September, 2013, Ghent, Belgium, p. 107, (Poster) (2013)
13- Büyükoğlu T., Uyguralp İ.C. (2014). Göller Bölgesindeki İnek Sütlerinin Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Beslenme ve Mevsimin Etkisi. XVI. Uluslar Arası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Araştırma Kongresi, 8-10 Mayıs, İstanbul, Türkiye, Sayfa 128-129 (Poster). (2014)
14- Çiftçi A., Tuncer E., Büyükoğlu T., Seçilmiş-Canbay H. (2014). Beslenmeye ve Mevsime Bağlı Olarak Göller Bölgesindeki İnek Sütlerinin Yağda Çözünen Vitamin Kompozisyonundaki Değişikliklerin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) Metodu ile Değerlendirilmesi. XVI. Uluslar Arası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Araştırma Kongresi, 8-10 Mayıs, İstanbul, Türkiye, Sayfa 110-111 (Poster). (2014)
Doktora Tezi
1- Çeşitli Evcil Hayvan Türlerinin Serum Lipoproteinlerinin Farklı Presipitasyon Metotları ile Separasyonları.” Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ-2000. Danışman: Doç.Dr. Tayfun GÜLDÜR (0)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

tülay

kapak fotoğrafı

10:55:25 24.12.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2153
Email tbuyukoglu(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 5 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.