Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARIYLA SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı3,500 TÜRK LİRASIAraştırmacı
2Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları, Akademik Özyeterlikleri Ve Yaşam Boyu Öğrenme EğilimleriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam Ediyor6,000 TÜRK LİRASIYürütücü
3Ortaokul Öğretmenlerinin İşe Bağlılık Algılarıyla Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı3,500 TÜRK LİRASIYürütücü
4Öğretmen Adaylarının Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ile Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı1,347 TÜRK LİRASIYürütücü
5Öğretmen adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algılarıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam EdiyorAraştırmacı
6Program Geliştirmede İhtiyaç Belirleme Eğilimi Envanterinin Geliştirilmesi ve Eğitim Programları Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin İhtiyaç Belirleme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı6,000 TÜRK LİRASIYürütücü
7Öğretmen Adaylarının Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinlik Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı1,250 TÜRK LİRASIYürütücü
8Öğretmen adaylarının özel alan yeterlilikleri ile öğrenme stili arasındaki ilişkinin incelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı2,755 TÜRK LİRASIYürütücü