Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoInvestigation of Teacher Candidates’ 21st Century Learner Skills via PAMSAKBAY TUNCER,SIVACI SADIK YÜKSEL,AKBAY LOKMANİlköğretim Online (elektronik)2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
2Üniversite Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlikleri, Akademik Motivasyonları ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkiSIVACI SADIK YÜKSEL, ÇÖPLÜ FIRATAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
3SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİYE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE GEOMETRİK AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN İNCELENMESİSIVACI SADIK YÜKSEL, KUZU OKAN, Bostancı Ülkü YeterMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
4 infoOrtaokul Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımı ve Risklerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA,SIVACI SADIK YÜKSELThe Journal of International Educational Sciences-İNES2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, citefactor
5 infoThe Effect of Emotional Intelligence on In-Class LeaderTeaching and In-Class Effective Communication Skills: A StructuralEquation Modeling Study1GÜLBAHAR BAHADIR,SIVACI SADIK YÜKSELInternational Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET)2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, INDEX COPERNICUS, SOBIAD
6 infoÖğretmen eğitiminde film: Öğretmen adaylarının ‘Her Çocuk Özeldir’ filmini değerlendirmesiSIVACI SADIK YÜKSELKIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ2018Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
7 infoPreservice teachers' attitudes and metaphor perceptions towards mathematicsKUZU OKAN,KUZU YASEMİN,SIVACI SADIK YÜKSELCukurova University Faculty of Education Journal2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ISI/Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
8 infoÜniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin ikili karşılaştırmasıKUZU YASEMİN,SIVACI SADIK YÜKSEL,KUZU OKANAtatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Elektronik, SOBİAD, Türk Eğitim Indeksi
9ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜEĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARISIVACI SADIK YÜKSEL,GÜLBAHAR BAHADIR,ÇÖPLÜ FIRATTurkish Studies2018Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
10 infoÖğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik AlgılarıArasındaki İlişkinin İncelenmesiGÜLBAHAR BAHADIR,SIVACI SADIK YÜKSELYÜZÜNCÜ YIL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ2018Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
11 infoÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARIYLA MİZAH TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİSIVACI SADIK YÜKSEL,GÜLBAHAR BAHADIRUŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ2018Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, DRJI
12 infoTürkiye’de Üniversite Yerleştirmelerinde Kontenjan Krizi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ve Fen Bilgisi ÖğretmenliğiKILINÇ MUSTAFA,SIVACI SADIK YÜKSEL,ÇÖPLÜ FIRATMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
13 infoStudy of need determination tendency of associates on program development.SIVACI SADIK YÜKSELJournal of Current Researches on Educational Studies2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
14 infoProgram Geliştirmede İhtiyaç Belirleme Eğilimleri Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıSIVACI SADIK YÜKSELInternational Journal Of Eurasia Social Sciences2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
15 infoSınıf Öğretmen Adaylarının Matematik Alan Bilgisi Yeterlikleri ile Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma.SIVACI SADIK YÜKSELInternational Journal Of Eurasia Social Sciences2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
16 infoStructural Model Development: Branches, Attitudes and Self-Effıcacy of Pedagogical Formation Program Pre-Service TeachersSIVACI SADIK YÜKSELJournal of Education and Learning2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Journals Indexed in Eric
17 infoÖğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterlikleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.KÖROĞLU MUSTAFA,SIVACI SADIK YÜKSELKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)2017Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
18 infoThe relationship between reflective thinking tendencies and social problem solving abilities of pre-service teachers.SIVACI SADIK YÜKSELJournal of Education and Training Studies2017Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Journals Indexed in Eric
19 infoBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ölçeğinin GeliştirilmesiSIVACI SADIK YÜKSEL,KUZU YASEMİNAhi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, DRJI
20 infoSınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri İle Zekâ Alan Profilleri Arasındaki İlişkiSIVACI SADIK YÜKSELMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN