Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Öğretmen adaylarının 21. YY. Öğrenen becerilerinin tanılanması ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile ilişkisinin incelenmesiAKBAY TUNCER,SIVACI SADIK YÜKSEL,AKBAY LOKMANThe 5th TURKCESS Education and Social Science Congress27.06.2019Özet bildiri, Basılı,
2Investigation of teacher candidates’ 21st century skills via PAMSAKBAY TUNCER,SIVACI SADIK YÜKSEL,AKBAY LOKMANThe 5th TURKCESS Education and Social Science Congress27.06.2019Özet bildiri, Basılı,
3Dijital Oyun Bağımlılığı ile Teknoloji Okuryazarlığı Arasındaki İlişkiKUZU OKAN,SIVACI SADIK YÜKSEL1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress (IMDAC)31.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik, DENİZLİ
4Ortaöğretim Matematik Dersi 2013-2018 Öğretim Programlarına Genel BakışARSLAN ÇİĞDEM,SIVACI SADIK YÜKSEL,YAVUZ GÜNEŞ6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi31.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Kars
5Görev yapmakta olan öğretmenlerin ilk yıl deneyimleri, hizmet öncesi yeterlilikleri hakkındaki yeterlilik ve mesleki adanmışlıklarına ilişkin algılarıSARACALOĞLU ASUMAN SEDA,Örer Hidayet,SIVACI SADIK YÜKSEL6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi31.12.2018Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
6Ortaöğretim Matematik dersi 2013-2018 öğretim programlarına genel bakışARSLAN ÇİĞDEM,SIVACI SADIK YÜKSEL,YAVUZ GÜNEŞ6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi31.12.2018Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
7ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ ALGILARIYLA SINIFİÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİ ALGILARI ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİGÜLBAHAR BAHADIR,SIVACI SADIK YÜKSELINCSOS 201823.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Targovişte
8DUYGUSAL ZEKÂNIN ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK VESINIF İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR YAPISALEŞİTLİK MODELLEME ÇALIŞMASIGÜLBAHAR BAHADIR,SIVACI SADIK YÜKSELÇUKUROVAULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ19.12.2018Özet bildiri, Basılı, ADANA
9Ortaokul Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Algılarıyla Sınıf İçi Etkili İletişim BecerileriAlgıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiSIVACI SADIK YÜKSEL,GÜLBAHAR BAHADIRIV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim veSosyal Bilimler Sempozyumu03.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
10Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin İlk Yıl Deneyimleri, Hizmetöncesi Yeterlikleri Hakkındaki Yeterlilik ve Mesleki Adanmışlıklarına İlişkin AlgılarıSARACALOĞLU ASUMAN SEDA,ÖRER HİDAYET,SIVACI SADIK YÜKSELUluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi14.10.2018Özet bildiri, Elektronik, KARS
11Üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonları,akademik özyeterlikleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleriSIVACI SADIK YÜKSEL,ÇÖPLÜ FIRATUluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansı17.07.2018Özet bildiri, Elektronik, Girne
12Öğretmen Adaylarının Bağımsız Çalışabilme Ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği İleLisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1SIVACI SADIK YÜKSEL,GÜLBAHAR BAHADIR,ÇÖPLÜ FIRATlV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPO2YUMU (TURKCESS 2018)05.07.2018Özet bildiri, Basılı,
13Öğretmen adaylarının bağımsızçalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği ile lisansüstü eğitime yönelik tutumları arasındakiilişkinin incelenmesi.SIVACI SADIK YÜKSEL,GÜLBAHAR BAHADIR,ÇÖPLÜ FIRATIV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu30.06.2018Özet bildiri, Basılı, Bakü
14Ortaokul öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleriyle sınıf içi etkili iletişim becerileri algıları arasındaki ilişkinin incelenmesiGÜLBAHAR BAHADIR,SIVACI SADIK YÜKSELIV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu30.06.2018Özet bildiri, Basılı, Bakü
15Okul psikolojik danışmanı olmak:günümüzde eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleriKILINÇ MUSTAFA,SIVACI SADIK YÜKSEL,ÇÖPLÜ FIRATIII. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018)01.06.2018Özet bildiri, Basılı, Alanya
16Üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonları ileyaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesiSIVACI SADIK YÜKSEL,KILINÇ MUSTAFA,ÇÖPLÜ FIRATÜniversite öğrencilerinin akademik motivasyonları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi01.06.2018Özet bildiri, Basılı, Alanya
17Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güncel Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik GörüşleriKILINÇ MUSTAFA,SIVACI SADIK YÜKSEL,ATEŞ HÜSEYİNII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi05.05.2018Özet bildiri, ,
18Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güncel Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik GörüşleriSIVACI SADIK YÜKSEL,KILINÇ MUSTAFA,ATEŞ HÜSEYİNII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi05.05.2018Özet bildiri, Basılı,
19Öğretmen Adaylarının Akademik Özyeterlik Düzeyleri ile Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiPOLAT ÜMİT,SIVACI SADIK YÜKSEL,ÇÖPLÜ FIRAT27th International Conference onEducational Sciences22.04.2018Özet bildiri, Basılı, Antalya
20ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİ ALGILARIYLA SINIF İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİGÜLBAHAR BAHADIR,SIVACI SADIK YÜKSEL6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ01.04.2018Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
21Öğretmen Adaylarının Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ile Zaman Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiSIVACI SADIK YÜKSEL,CESUR Sonay5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI – 2017)29.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
22TÜRKİYE’ DE ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİNDE KONTENJAN KRİZİ: BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİKILINÇ MUSTAFA,SIVACI SADIK YÜKSEL,ÇÖPLÜ FIRAT5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI – 2017)29.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
23Ortaokul Öğretmenlerinin İşe Bağlılık Algılarıyla Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiGÜLBAHAR BAHADIR,SIVACI SADIK YÜKSELXIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences29.12.2017Özet bildiri, ,
24Öğretmen Adaylarının Araştırmaya ve Lisansüstü Eğitime Yönelik TutumlarıSIVACI SADIK YÜKSEL,GÜLBAHAR BAHADIR,ÇÖPLÜ FIRATV. International Curriculum and Instruction Congress29.12.2017Özet bildiri, Basılı,
25Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ve Sınıf Yönetimi Yeterliliklerine İlişkin AlgılarıGÜLBAHAR BAHADIR,SIVACI SADIK YÜKSELI. International Symposium on Social Sciences and Educational Research, ISCER 201729.12.2017Özet bildiri, ,
26Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlikleri ve Mizah TarzlarıSIVACI SADIK YÜKSEL,GÜLBAHAR BAHADIRI. International Symposium on Social Sciences and Educational Research, ISCER 201729.12.2017Özet bildiri, ,
27Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin İkili KarşılaştırmasıKUZU YASEMİN,SIVACI SADIK YÜKSEL,KUZU OKAN,YAĞMUR GÖKHAN UĞUR1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER)05.11.2017Özet bildiri, Elektronik, ANTALYA
28İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Oran ve Orantı Konusunda Soru Hazırlama BecerileriKUZU OKAN,SIVACI SADIK YÜKSEL,KUZU YASEMİN1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER)05.11.2017Özet bildiri, Elektronik, ANTALYA
29Matematik Öğretmen Adaylarının Alan ve Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutum ve MetaforlarıKUZU OKAN,KUZU YASEMİN,SIVACI SADIK YÜKSELIV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER)14.05.2017Özet bildiri, Elektronik, DENİZLİ
30Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin ‘Her Çocuk Özeldir’ Filmini Eğitim Programının Temel Ögeleri ve Öğretmenlik Mesleği Açısından DeğerlendirmesiSIVACI SADIK YÜKSEL,ÇÖPLÜ FIRAT,AKDOĞAN DİLANIV International Eurasian Educational Research Congress14.05.2017Özet bildiri, Elektronik,
31Study Of Need Determination Tendency Of Associates On Program DevelopmentSIVACI SADIK YÜKSEL, 6. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education14.05.2017Özet bildiri, Elektronik,
32Prospective Teachers’ Evaluations About The Film “3 Idiots” In Terms Of Basic Elements Of Curriculum And Teaching ProfessionSIVACI SADIK YÜKSEL,ÇÖPLÜ FIRAT,AKDOĞAN DİLAN6. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education14.05.2017Özet bildiri, Elektronik,
33Öğretmen Adaylarının bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği ile girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesiSIVACI SADIK YÜKSEL,KUZU YASEMİN,AKDOĞAN DİLAN26 th International Conference on Educational Sciences23.04.2017Özet bildiri, Elektronik,
34Teacher Candidates’ Attitudes and Views Towards Content Knowledge and Teaching Profession Knowledge CoursesKUZU OKAN,SIVACI SADIK YÜKSEL,KUZU YASEMİN26th International Conference on Educational Sciences (ICES)23.04.2017Özet bildiri, Elektronik, ANTALYA
35Türkiye de Lisansüstü Eğitim Lisansüstü Eğitime İlişkin ÖğretimÜyelerinin Görüşlerinin İncelenmesiSARACALOĞLU ASUMAN SEDA,SIVACI SADIK YÜKSEL,ALTAY BETÜL,Çöplü Fırat4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi16.12.2016Tam metin bildiri, Elektronik,
36Aday Öğretmenlerde Mesleki Tutumun Mesleğe İlişkin Metaforik Algıya EtkisiSIVACI SADIK YÜKSEL,KUZU OKAN,KUZU YASEMİN4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi16.12.2016Tam metin bildiri, Elektronik,
37Öğretmen Adaylarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde DeğerlendirilmesiYağmur Gökhan Uğur,SIVACI SADIK YÜKSEL4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi16.12.2016Tam metin bildiri, Elektronik,
38Pedagojik formasyon öğrencilerinin baskın olduğu zeka alan profilleri ile branşları arasındaki ilişkinin incelenmesiSIVACI SADIK YÜKSEL,PEKTAŞ SAMİ,Akdoğan Dilan,Yağmur Gökhan Uğur,Çöplü Fırat3. International Eurasian Educational Research Congress15.11.2016Tam metin bildiri, Elektronik, Muğla
39Matematiğe yönelik tutumlar ile matematik kavramına ilişkin sahip olunan metaforlar arasındaki ilişkiKUZU OKAN,KUZU YASEMİN,SIVACI SADIK YÜKSEL3. International Eurasian Educational Research Congress15.11.2016Tam metin bildiri, Elektronik, Muğla
40Kamu Personeli Seçme Sınavı üzerine Bir Araştırma Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖrneğiSIVACI SADIK YÜKSEL,PEKTAŞ SAMİ1. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ13.05.2010Tam metin bildiri, Basılı, Balıkesir
41Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Alan ve Meslek Bilgisi Yeterlikleri İle Matematik Dersine Yönelik TutumlarıSIVACI SADIK YÜKSELVI. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU27.04.2007Tam metin bildiri, Basılı, Eskişehir
42İlköğretimde Çoklu Zeka Kuramının UygulanmasıDEMİREL ÖZCAN,AKINOĞLU ORHAN,ACAT MEHMET BAHADDİN,Avanoğlu Yunus,ÜNVER GÜLSEN,Özkan Betül,SAYAN HAMİYET,SIVACI SADIK YÜKSEL,ŞAHİNEL SEMİH,BÜMEN NİLAYVII. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ09.09.1998Tam metin bildiri, Basılı, KONYA
43ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK KAVRAMINA YÖNELİK METAFOR ALGILARIKUZU OKAN,KUZU YASEMİN,SIVACI SADIK YÜKSEL12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİÖzet bildiri, , Trabzon
44Program Geliştirmede İhtiyaç Belirleme Eğilimi Envanterinin GeliştirilmesiSIVACI SADIK YÜKSEL8. International Congress of Educational ResearchÖzet bildiri, , Çanakkale
45Problem Çözme Becerisi Ve Eleştirel Düşünme Eğilimi Arasındaki İlişkiKUZU YASEMİN,SIVACI SADIK YÜKSEL3.Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim KongresiÖzet bildiri, ,
46Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterlilikleri İle Öğrenme Stili Arasındaki İlişkinin İncelenmesiKöroğlu Mustafa,SIVACI SADIK YÜKSEL3.Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim KongresiÖzet bildiri, , Gaziantep
47Relationship between the attitudes of the students of pedagogical formation training certificate program towards teaching profession and their self- efficacySIVACI SADIK YÜKSELThe Thrid İnternational Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher EducationÖzet bildiri, ,
48Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Baskın Olduğu Zeka Alan Profilleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiSIVACI SADIK YÜKSEL18. AMSE- AMCE- WAER CongressÖzet bildiri, ,
49Öğretmen adaylarının bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinlik düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesiSIVACI SADIK YÜKSEL,KUZU YASEMİN3. International Eurasian Educational Research CongressÖzet bildiri, ,
50Investigation of teacher candidates reflective thinking tendencies and levels of problem solvingSIVACI SADIK YÜKSELThe Thrid İnternational Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher EducationÖzet bildiri, , Adana
51The pedagogical formatıon study certıfıcate programme students relatıonshıp between the general profıcıencıes of teaching profession and critical thınking tendencySIVACI SADIK YÜKSEL,KUZU YASEMİNInternatıonal conference on New Horizons In EducationÖzet bildiri, , Paris
52Türkiye de Lisansüstü Eğitim Lisansüstü Eğitime İlişkin ÖğretimÜyelerinin Görüşlerinin İncelenmesiSIVACI SADIK YÜKSEL,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,ALTAY BETÜL,Fırat Çöplü4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim KongresiÖzet bildiri, , Antalya