Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Endosülfan'ın Beyin, Böbrek ve Karaciğer Dokusu Üzerindeki Histopatolojik Etkilerine Karşı Vitamin C'nin Koruyucu EtkileriÖZGÜL Nurhuda, YAKUT SEDA, YÜKSEL HAYATİ, TARAKÇI GENÇER BERRİNInternational Khazar Scientific Researches Conference-IV15.03.2023Tam metin bildiri, Basılı, Bakü
2INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SILYMARIN AND VITAMIN C ON KIDNEY DAMAGE AND AQUAPORIN-2 DOWNREGULATION IN LITHIUM INDUCED NEPHROGENIC DIABETES INSIPIDUS IN MALE RATSYAKUT SEDA, TARAKÇI GENÇER BERRİN, YALÇIN MEHMET HANİFİ, AYDIN SÜLEYMAN, YÜKSEL HAYATİ5th National and 1st International Congress of Histology and Embryology15.06.2022Özet bildiri, Elektronik,
3SIÇANLARDA PAKLİTAKSELİN NEDEN OLDUĞU HEPATOKSİSİTE VE NEFROTOKSİSİTE ÜZERİNE SİLİMARİN'İN TERAPÖTİK ETKİLERİ ATCALI TUĞÇE, YAKUT SEDA, ÇAĞLAYAN CÜNEYT, ULUCAN AYKUT, KARA ADEMISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT30.12.2021Özet bildiri, Elektronik, Bingöl
4Üriner Sistem AquaporinleriYAKUT SEDA,BAYRAKDAR ALİ2. International Health Science and Life Congress19.06.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
5Immunohistochemically And Serologically Investigation On Hepatoprotective And Serum Amyloid A Levels Effect Of Astaxanthin On Formaldehyde Induced Liver Toxication In RatsULUCAN AYKUT,YÜKSEL HAYATİ,YAKUT SEDA,ŞAHİN EMRE,DÖRTBUDAK MUHAMMET BAHAEDDİN1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS29.05.2018Özet bildiri, Basılı+Elektronik, BURDUR
6Kınalı kekliklerde (Alectoris chukar) ışık renginin performans, ince bağırsak histomorfometrik özellikleri ve bazı kan parametrelerine etkisiŞİMŞEK ÜLKÜ GÜLCİHAN,ÇİFTÇİ MEHMET,YAMAN MİNE,ÖZÇELİK MEHTAP,BAYKALIR YASİN,KIZILASLAN ANIL,BAYRAKDAR ALİ,CAMBAY ZAFER,YAKUT SEDA,ERİŞİR ZEKİVII. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi22.05.2018Özet bildiri, Elektronik, Hatay
7DENEYSEL OLARAK UYGULANAN FAVİPİRAVİR'İN (T-705) SIÇANLARDA KALP DOKUSU HİSTOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİULUCAN AYKUT, YAKUT SEDA, KARA ADEM5. INTERNATIONAL FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY SCIENCES CONGRESSTam metin bildiri, ,