Dr. Öğr. Üyesi

Savaş Volkan GENÇ

İletişim Bilgileri

svgenc(at)mehmetakif.edu.tr
02482132045

Genel Bilgiler