Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Demetevler İlkokulu
 • Orta Okul : Mimar Sinan Ortaokulu
 • Lise : Mimar Sinan Lisesi
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner (2003)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
 • (2011-07-21 14:11:35)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Savaş Volkan GENÇ

Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

İletişim Bilgileri:

E-posta adresi: svgenc@mehmetakif.edu.tr / svgenc@yahoo.com

Tel. İş:            0248 213 20 45

Tel. Cep:        0536 470 98 66

Adres: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İstiklal Yerleşkesi - Burdur Türkiye

Eğitim Bilgileri

Doktora Sonrası Araştırma:

The University of Sydney, Unit of History and Philosophy of Science’da Bilim Tarihi ve Biyoetik Eğitimi (TÜBİTAK Bursu ile 6 ay) 2014

Doktora Tez Başlığı, Kurumu, Yılı:

Demokrat Parti Dönemi Hayvancılık Politikaları ve Veteriner Hekimliği Hizmetleri (2012 Yılı Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Seçici Kurul Özel Ödülü)

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 15 Temmuz 2011

Lisans, Yılı:

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2003

Dil Uygulamaları: İngilizce

Ödüller

1-      En Özgün Konu ve En İyi Sunum Ödülü II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Osman Hamdi Tablolarında Hayvan Figürleri başlıklı çalışmayla, Konya, 24-26 Nisan 2008.

2-      Young Scholar's Award 2012 Üçüncülük Ödülü, Of the World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM) tarafından “A Gravestone from the Ancient Greece. An Ancient Example of the Friendship between dog and man”, başlıklı çalışma ile Utrech-Hollanda, 22-25 Ağustos 2012.

3-      2012 Yılı Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Seçici Kurul Özel Ödülü, (Demokrat Parti Dönemi Hayvancılık Politikaları ve Veteriner Hekimliği Hizmetleri Başlıklı Dr. Tezi ile), 24 Nisan 2012.

4-      5. Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması Üçüncülük Ödülü, (Organ Nakli ve Etik) (Danışman olarak), 15 Mayıs 2014.

5-      46. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Birincilik Ödülü, (Danışman olarak), 29 Mayıs 2015.

6-      7. Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması KIWANIS Özel Ödülü (Beyin ve Etik) (Danışman olarak) 03 Haziran 2016.

Verdiği Dersler

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi:

            Veteriner Hekimliği Tarihi

            Mesleki Etik ve Deontoloji

            Veteriner Hekimliği Mevzuatı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü:

Hemşirelik Tarihi Deontolojisi ve Yasaları

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi

            Veteriner Hekimliği Tarihi

            Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri

Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik

Çukurova Üniversitesi Veteriner Fakültesi

            Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

 

Makale Çalışmaları

Uluslararası Hakemli Dergiler (SCI Kapsamında):

1.      Genç SV (2014): Osman Hamdi Tablolarında Hayvan Figürleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61(2):. Basım Aşamasında

2.      Ülman YI, Ulus İH, Özpınar A, Genç SV (2011): Preliminary Notes for Ethical Conduct of Animal Experimentation with Special Reference to Studies in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17(6): 1051-1056.

3.      Özkul T, Genç SV, Doğan Ö, Özen A (2008): Views of Turkish Veterinary Practitioners on The Veterinary Consultation. Veterinary Record, 163: 189–190.

Ulusal Hakemli Dergiler:

1.      Genç SV, Özgür A (2017): Demokrat Parti dönemi hayvancılık politikaları ve veteriner hekimliği hizmetleri, Vet Hekim Der Derg 88(2): 38-50.

2.      Genç SV (2010): Demokrat Parti Muhalefet Döneminde (1946-1950) Veteriner Hekimliği Alanında Çıkartılmış Bazı Mevzuat Üzerinde Bir Çalışma. Vet Hekim Der Derg, 81(2): 37-41.

3.      Genç SV, Elmaz Ö (2009): Hayvan Kesiminde Gönenç (Refah) Kıstasları. Vet Hekim Der Derg, 80(2): 25-29.

4.      Genç SV (2008): Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde Veteriner Hekim’in Görev ve Sorumlulukları. Vet Hekim Der Derg, 79(4): 44-47.

5.      Genç SV (2008): Bir Yönetmelikle Deney Hayvanları Konusuna Bakış. Vet Hekim Der Derg, 79(3): 58-62.

6.      Genç SV (2008): Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğine Açıklamalı Bir Bakış. Vet Hekim Der Derg, 79(2): 56-62.

7.      Genç SV (2007): Derin Ekoloji Penceresinden Hayvana Bakış. Vet Hekim Der Derg, 78(2): 35-39

8.      Başağaç Gül RT, Genç SV, Yaman N (2006): Bir Veteriner Hekimin Seyir Defteri. Türk Vet Hekim Birlik Derg, 6(3-4): 55-60.

Uluslararası Bildiriler:

1.      Genç SV, “Beautiful destination Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Veterinary Medicine Museum” 18th Annual Conference and Methodology Seminar, Role and importance of veterinary medicine in society, Silent witnesses: Veterinary medicine and museology, Berlin, Germany, (13-14 November 2015).

2.      Genç SV, “Beyrunî’s Perspective on Human-Animal-Medicine Relationship and Animal Drugs in His Thousand Years Work "Kitâb-üs Saydana Fît-Tıb"”17th Annual Conference and methodology seminar, Man–Animal–Medicine, Interplay and Problems in History and the Present Day, Berlin, Germany, 8 - 9 (November 2013).

3.      Genç SV, “A Gravestone from the Ancient Greece. An Ancient Example of the Friendship between dog and man” 40. International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine, Utrecht, Netherlands (August 22-25, 2012), p. 43. (Young Scholar's Award 2012)

4.      Özgür A, Genç SV, Summary of Several Documents Regarding Cattle Plague Issue during the Last Terms of Turkish War of Independence, 40. International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine, Utrecht, Netherlands (August 22-25, 2012), p. 33.

5.      Genç SV, Özgür A, The Report of Veterinary Medicine of Prof. Dr. Hans Ganslmayer (Vienna) to President Atatürk about Rinderpest and Turkish Veterinary Organization (1928). 16th  Annual Conference Dept. Of History of the University of Veterinary Medicine, Hannover, History Section of the GVMS (From the Campaign Against Rinderpest to Consumer Protection: The Development of the Public Veterinary Services), Berlin Germany, (November 11–12, 2011), p. 46-48.

6.      Özgür A, Genç SV, Productive Robots or Life Partners?, European Association of Centers of Medical Ethics EACME 25th Annual Conference “Bioethics from a Cross–Cultural Perspective”, European Association of Centers of Medical Ethics İstanbul Turkey (September 15-17, 2011), p. 258.

7.      Özgür A, Genç SV, A View to a Book on Agricultural and Livestock in Anatolia (1922–1928). 39. International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine & 3. National Symposium of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine & Professional Ethics, Antalya Turkey (September 15-17, 2010), P. 46.

8.      Ülman YI, Ulus İH, Özpınar A, Genç SV, Some Preliminary Notes for Ethical Conduct of Animal Research Laboratories. 39. International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine & 3. National Symposium of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine & Professional Ethics, Antalya Turkey (September 15-17, 2011), P. 92.

9.      Gül Başağaç RT, Genç SV, Some Examples of Animal Healing in Folk Veterinary Medicine in Anatolia. 15th Annual Conference Dept. Of History of the University of Veterinary Medicine, Hannover, History Section of the GVMS (Animal Healers Past and Present), Berlin Germany, (November 14, 2009).

Ulusal Bildiriler:

1.      Genç SV, Yıldırım B, Erdoğan CN, Eriş KA, Pembe M, “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Sergi Salonu Envanteri” (Sözlü Bildiri) 3. Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu, 18. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, İstanbul, 19-21 Mayıs 2017.

2.      Genç SV, Özgür A,  “II. Dünya Savaşı Türkiye'sinde Veteriner Hekimliği Hizmetleri ve Hayvancılık Politikaları”, (Sözlü Bildiri) V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Bursa, 25-27 Mayıs 2016.

3.      Genç SV, Tekiner H, “Tıp ve Eczacılığın Sembolü Yılan Figürünün Ekslibristeki Yansımaları” (Poster Bildiri) IX. Lokman Hekim Tıp Tarih ve Folklorik Tıp Günleri, Malatya 10-13 Haziran 2015

4.      Genç SV, Özgür A, “Türkiye Biyoetik Derneği 2007–2012 Çalışmaları Üzerine Kesitsel Bir İnceleme” Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Samsun, 21-23 Mayıs 2014.

5.      Genç SV, Ülman YI, “OSB’lerdeki Sokak Hayvanları: “Sorunun Sorunsala Dönüşmeden Çözümü” Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi: “Değişen Dünyada Biyoetik” VII. Congress of Turkish Bioethics Association: Bioethics in a Changing World, İstanbul, 12-13 Ekim 2012.

6.      Genç SV, Çobanoğlu N., Karantina Meclisleri. (Sözlü Bildiri), Dr. Hikmet Boran 2. Ulusal Tıp Günleri, Antalya, 10-11 Aralık 2011.

7.      Genç SV, Pak O, Bir Minyatür Üzerinden İnsan-Hayvan-Doğa İlişkisi. (Poster Bildiri), Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar”, Türkiye Biyoetik Derneği, İstanbul, 25-26 Kasım 2010.

8.      Genç SV, Hesiodos’un Hayvanları, Bir İlişkiye Tarihten ve Yeniden Bakış. (Sözlü Bildiri), Tıp Etiğinden Biyoetiğe, Uluslararası Katılımlı V. Tıp Etiği Kongresi, Türkiye Biyoetik Derneği, Ankara, 13-15 Kasım 2008.

9.      Genç SV, Deney Hayvanlarına İlişkin Yönetmelik Üzerine Görüşler, (Sözlü Bildiri), II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Konya, Nisan 2008.

10.  Genç SV, Osman Hamdi Tablolarında Hayvan Figürleri. (Poster Bildiri, Ödüllü), II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Konya, Nisan 2008.

11.  Genç SV, Bir Mezar Taşı, (Poster Bildiri), II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Konya, Nisan 2008.

12.  Genç SV, Derin Ekoloji Penceresinden Hayvana Bakış, (Sözlü Bildiri), I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Elazığ, Nisan 2006.

13.  Genç SV, Veteriner Hekimliğinde Etik, (Panel Konuşması), IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Mayıs 2002.

14.  Genç SV, Mülazımoğlu SB, Biyolojik Savaş, (Sözlü Bildiri), IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Mayıs 2002.

15.  Genç SV, Bovine Spongiform Encephalopaty’nin Gıdalarla İnsanlara Nakli, (Sözlü Bildiri), III. Ulusal Veteriner Hekimliği Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Mayıs 2001.

Bilimsel Etkinlikler

1-      Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 4. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanım Kursu Burdur, 13-22 Ocak 2017.

2-      Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 3. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanım Kursu Burdur, 21-29 Mayıs 2016.

3-      Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 2. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanım Kursu Burdur, 5-13 Aralık 2015.

4-      Panel: “Evrim”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilim ve Sanat Topluluğu, (Çağrılı Konuşmacı), Burdur, 10 Aralık 2014.

5-      Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (Mayıs – Aralık 2013 Dönemi Kazanımlara Dayalı Müfredat Geliştirme Çalıştayı) Ankara

6-      Konferans: “Osman Hamdi Bey Tablolarında Hayvan Figürleri” Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksek Okulu, 30 Nisan 2013,

7-      Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi “Değişen Dünyada Biyoetik” 12-13 Ekim 2012 İstanbul, Düzenleme Kurulu Üyeliği.

8-      40. International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine, Utrecht, Hollanda, 22-25 Ağustos 2012.

9-      3. Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması, Ankara, 23 Mayıs 2012.

10-  Dr. Hikmet Boran 2. Ulusal Tıp Günleri, 10-11 Aralık 2011, Antalya.

11-  Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Yardımcı Editörlüğü (2009 – 2011)

12-  16th Annual Conference Dept. Of History of the University of Veterinary Medicine, Hannover, History Section of the GVMS (From the Campaign against Rinderpest to Consumer Protection: The Development of the Public Veterinary Services), Berlin Almanya, 11 – 12 Kasım 2011.

13-  Konferans: “Veteriner Hekim Mehmet Akif”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Uygulama ve Araştırma Merkezi, 28 Aralık 2011, Burdur, (Çağrılı Konuşmacı).

14-  European Association of Centers of Medical Ethics (EACME) 25th Annual Conference “Bioethics from a Cross-Cultural Perspective” 15-17 Eylül 2011, İstanbul, Düzenleme Kurulu Üyeliği.

15-  1. Ulusal Bibliyometri Semineri, 24 Haziran 2011, Ankara (Katılımcı)

16-  Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi, Biyoetikte Yeni Ufuklar, 25-26 Kasım 2010, İstanbul, Düzenleme Kurulu Üyeliği.

17-   Sempozyum: “Türkler ve Bilim: Dünden Yarına”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 6-11 Ekim 2010, Ankara, (Katılımcı).

18-  39. International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine & 3. National Symposium of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine & Professional Ethics, 20-23 Eylül 2010, Antalya, Düzenleme Kurulu Üyeliği.

19-  Tarih Kursu, Bilim ve Ütopya Kooperatifi, 6-7 Mart 2010, Ankara, (Katılımcı).

20-  15th Annual Conference Dept. Of History of the University of Veterinary Medicine, Hannover, History Section of the GVMS (Animal Healers Past and Present), Berlin, Almanya, 14 Kasım 2009.

21-  Yaşam Bilimlerinde “Elektronik Yayıncılık ve Dergi İzleme Sistemleri” Çalıştayı, TÜBİTAK–ULAKBİM, 20 Kasım 2009, Ankara, katılımcı.

22-  Tıp Etiğinden Biyoetiğe, Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Katılımlı V. Tıp Etiği Kongresi, 13-15 Kasım 2008, Ankara, Düzenleme Kurulu Üyeliği.

23-  Kişisel Sağlık Verilerin Güvenlik ve Mahremiyeti Çalıştayı, T.C. Sağlık Bakanlığı, 25-27 Ağustos 2008, Ankara, Türkiye Biyoetik Derneği Temsilcisi.

24-  Biyoetik Kurulları Harmonisazyon Sempozyumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi, 12 Mayıs 2008, Ankara.

25-  II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Konya, Nisan 2008.

26-  1. Star Dogs İstanbul Uluslararası Pozitif Köpek Eğitimi Semineri, 26 Kasım 2006, İstanbul.

27-  Veteriner Hekimliğinde Etik Tartışmalar Üzerine Bir Sohbet, (Konferans), Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji AD, Kasım 2006, İstanbul, (Çağrılı Konuşmacı).

28-  Derin Ekoloji Penceresinden Hayvana Bakış, (Konferans), TÜBİTAK, Mayıs 2006, Ankara, (Çağrılı Konuşmacı).

29-  I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Elazığ, Nisan 2006.

30-  Türkiye’de Birinci Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Eğitimi Konferansı, 9 – 10 Haziran 2005, Ankara, (Katılımcı).

31-  Araştırma ve Yayın Etiği Kursu, Hacettepe Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, 6 Mayıs 2005, Ankara, (Katılımcı).

32-  Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık II. Ulusal Sempozyumu, TÜBİTAK–ULAKBİM, Mayıs-2004, Ankara, katılımcı.

33-  II. Avrasya IWRC Yaban Hayatı ve Rehabilitasyonu Sempozyumu, 16 – 20 Mayıs 2002, Ankara, (Katılımcı).

34-  4. Ulusal Veteriner Hekimliği Öğrencileri Araştırma Kongresi, Panel: Veteriner Hekimliğinde Etik, 9-11 Mayıs 2002, İstanbul, (Çağrılı Konuşmacı).

35-  1. Ulusal Yaban Hayatı Ekolojisi ve Hekimliği Sempozyumu, 30 Haziran-1Temmuz 2001, Bursa (Katılımcı).

36-   3. Ulusal Veteriner Hekimliği Öğrencileri Araştırma Kongresi,  10-12 Mayıs 2002, İstanbul.                               

 

Editörlükler

1.      Biyoetik Araştırmaları Türkiye Biyoetik Derneği Yayınları, No: XVI, İstanbul 2012, ISBN: 978-975-7041-07-8.

2.      Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Yardımcı Editörlüğü (2009 – 2011).

3.      39. International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine & 3. National Symposium of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine & Professional Ethics Abstract Book

Atıflar

 

1.      Title: Interaction of Mannan oligosaccharide with Immune System "Transport of MOS in to the Lamina Propria"

Author(s): Ozpinar, Haydar; Aydin, Ismail Hakki; Klasing, Kirk C.; et al.

Source: KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI  

Volume: 18 Issues: 1 Page: 121-128   Published: 2012

Times Cited: 0 (from Web of Science)

2.      Genç SV, Elmaz Ö (2009): Hayvan Kesiminde Gönenç (Refah) Kıstasları. Vet Hekim Der Derg, 80(2): 25-29. 

“Welfare Applications Related to Livestock’s in Turkey” Evrim Dereli Fidan, Animal Health, Prod. and Hyg. (2012) 1:39-46 Derleme.

3.      Genç SV (2007): Derin Ekoloji Penceresinden Hayvana Bakış. Vet Hekim Der Derg, 789(2): 35-39

İslam’da Çevre Teolojisi Dr. Recep Ardoğan, Çevre Sorunları ve Çözümlerinin Temelinde Yatan Doğa Anlayışına ve İnsan-Doğa İlişkilerine Kelamî Yaklaşım, Ankara 2009.

4.      Gül Başağaç RT, Genç SV, Some Examples of Animal Healing in Folk Veterinary Medicine in Anatolia. 15th Annual Conference Dept. Of History of the University of Veterinary Medicine, Hannover, History Section of the GVMS (Animal Healers Past and Present), Berlin Germany, (November 14, 2009)

Asuman Kızıltepe (2010): “Türkiye'de Klinik Veteriner Hekimliği Uygulamalarında Karşılaşılan Deontolojik-Etik Sorunlar Üzerine Bir Araştırma” The Graduate School of Health Sciences of Ankara University, Unpublished PhD Thesis. X+140 p.

 

a)Osmanlı Döneminde Oryantalist Resimlerde Görülen Kadın Figürleri ve Giyim Özellikleri, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), ISSN: 2148-1148, July: 2015, Special Issue 3, 764-781.

b)Modern Toplumda Hayvan Hakları Üzerine Felsefi Bir Yaklaşım, TAAD, Yıl:6, Sayı:22, Temmuz 2015, 91-120.

İLGİ ALANLARI

Tıp tarihi, bilim tarihi, bilim etiği, bilim felsefesi, tıp etiği, deontoloji, tarih, felsefe

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Demokrat Parti Muhalefet Döneminde (1946-1950) Veteriner Hekimliği Alanında Çıkartılmış Bazı Mevzuat Üzerinde Bir Çalışma. (2010)
2- Demokrat Parti dönemi hayvancılık politikaları ve veteriner hekimliği hizmetleri (2017)
3- Hayvan Kesiminde Gönenç (Refah) Kıstasları (2009)
4- Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde Veteriner Hekim’in Görev ve Sorumlulukları (2008)
5- Bir Yönetmelikle Deney Hayvanları Konusuna Bakış (2008)
6- Türkiye Biyoetik Derneği 2007-2012 Çalışmaları Üzerine Kesitsel Bir İnceleme (2016)
7- Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğine Açıklamalı Bir Bakış (2008)
8- Derin Ekoloji Penceresinden Hayvana Bakış (2007)
9- Bir Veteriner Hekimin Seyir Defteri (2006)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Osman Hamdi tablolarında hayvan figürleri (2014)
2- Views of Turkish Veterinary Practitioners on The Veterinary Consultation. (2008)
3- Preliminary Notes for Ethical Conduct of Animal Experimentation with Special Reference to Studies in Turkey. (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Türkiye Biyoetik Derneği 2007–2012 Çalışmaları Üzerine Kesitsel Bir İnceleme” (2014)
2- Hesiodos’un Hayvanları, Bir İlişkiye Tarihten ve Yeniden Bakış (2008)
3- Deney Hayvanlarına İlişkin Yönetmelik Üzerine Görüşler (2008)
4- Derin Ekoloji Penceresinden Hayvana Bakış (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Sergi Salonu Envanteri” (2017)
2- II. Dünya Savaşı Türkiye'sinde Veteriner Hekimliği Hizmetleri ve Hayvancılık Politikaları (2016)
3- Tıp ve Eczacılığın Sembolü Yılan Figürünün Ekslibristeki Yansımaları (2015)
4- OSB’lerdeki Sokak Hayvanları: “Sorunun Sorunsala Dönüşmeden Çözümü” (2012)
5- Karantina Meclisleri (2011)
6- Veteriner Hekimliğinde Etik (2002)
7- Biyolojik Savaş (2002)
8- Bovine Spongiform Encephalopaty’nin Gıdalarla İnsanlara Nakli (2001)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Bir Minyatür Üzerinden İnsan-Hayvan-Doğa İlişkisi (2010)
2- Osman Hamdi Tablolarında Hayvan Figürleri (2008)
3- Bir Mezar Taşı (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Beyrunî’s Perspective on Human-Animal-Medicine Relationship and Animal Drugs in His Thousand Years Work "Kitâb-üs Saydana Fît-Tıb" (2013)
2- Summary of Several Documents Regarding Cattle Plague Issue during the Last Terms of Turkish War of Independence (2012)
3- Productive Robots or Life Partners? (2011)
4- A View to a Book on Agricultural and Livestock in Anatolia (1922–1928). (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Beautiful destination Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Veterinary Medicine Museum (2015)
2- “A Gravestone from the Ancient Greece. An Ancient Example of the Friendship between dog and man” (2012)
3- The Report of Veterinary Medicine of Prof. Dr. Hans Ganslmayer (Vienna) to President Atatürk about Rinderpest and Turkish Veterinary Organization (1928) (2011)
4- Some Examples of Animal Healing in Folk Veterinary Medicine in Anatolia (2009)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Some Preliminary Notes for Ethical Conduct of Animal Research Laboratories (2011)
Doktora Tezi
1- Demokrat Parti dönemi hayvancılık politikaları ve veteriner hekimliği hizmetleri (2011)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Süre : 2011 Yıl)
2- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Süre : 2010 Yıl)
3- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Süre : 2009 Yıl)
Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Biyoetik Araştırmaları Türkiye Biyoetik Derneği Yayınları, No: XVI, İstanbul 2012, ISBN: 978-975-7041-07-8. (Süre : 2012 Yıl)
Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- 39. International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine & 3. National Symposium of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine & Professional Ethics Abstract Book (Süre : 2010 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (2016 Yıl)
2- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (2015 Yıl)
3- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Doktora Sonrası Araştırma Bursu The University of Sydney, Unit of History and Philosophy of Science’da Bilim Tarihi ve Biyoetik Eğitimi (TÜBİTAK 6 ay) 2014rn (2014)
Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- Young Scholar's Award 2012 Üçüncülük Ödülü, Of the World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM) tarafından “A Gravestone from the Ancient Greece. An Ancient Example of the Friendship between dog and man”, başlıklı çalışma ile Utrech-Hollanda, 22-25 Ağustos 2012. (2012)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- 2012 Yılı Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Seçici Kurul Özel Ödülü, (Demokrat Parti Dönemi Hayvancılık Politikaları ve Veteriner Hekimliği Hizmetleri Başlıklı Dr. Tezi ile), 24 Nisan 2012. (2012)
2- 5. Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması Üçüncülük Ödülü, (Organ Nakli ve Etik) (Danışman olarak), 15 Mayıs 2014. (2014)
3- 7. Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması KIWANIS Özel Ödülü (Beyin ve Etik) (Danışman olarak) 03 Haziran 2016. (2016)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- En Özgün Konu ve En İyi Sunum Ödülü II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Osman Hamdi Tablolarında Hayvan Figürleri başlıklı çalışmayla, Konya, 24-26 Nisan 2008. (2008)
2- 46. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Birincilik Ödülü, (Danışman olarak), 29 Mayıs 2015. (2015)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- The University of Sydney, Unit of History and Philosophy of Science’da Bilim Tarihi ve Biyoetik Eğitimi (2014)

Makaleler, Yazılar

Demokrat Parti dönemi hayvancılık politikaları ve veteriner hekimliği hizmetleri

18.08.2017

...

Yorum : 0 Okunma : 17 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Veteriner Hekimliği Tarihi, Mesleki Etik ve Deontoloji, Veteriner Hekimliği Mevzuatı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2017
Veteriner Fakültesi - Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri - Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji - Çukurova Üniversitesi / 2014-2017
Veteriner Fakültesi - Temel Bilimler Bölümü / Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD
Veteriner Hekimliği Tarihi, Mesleki Etik ve Deontoloji, Veteriner Hekimliği Toplum İlişkileri - Yakın Doğu Üniversitesi / 2014-2017
Veteriner Fakültesi - Temel Bilimler Bölümü / Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD
Hemşirelik Tarihi, Deontolojisi ve Yasaları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2016
Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik - Hemşirelik

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2045
Email svgenc(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
11 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.