Dr. Öğr. Üyesi

Şükrü GÜNGÖR

İletişim Bilgileri

sukrugungor(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler