Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Görsel sanatlar dersi kapsamında öğrenci uygulamalarının göstergebilimsel analiziYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2023Tamamlandı
2Öğretmen Adaylarının, Görsel Sanatlar Dersinde Sosyal Medyanın Portfolyo Olarak Kullanımı Hakkındaki GörüşleriYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Görsel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2023Devam Ediyor
3İlköğretim öğrencilerinde stereotip (Klişe) resim kullanımı ve bilgi ilişkisinin değerlendirilmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2013Tamamlandı
4Görsel sanatlar dersi alan öğrencilerin akademik başarılarının sosyo-kültürel özellikler açısından incelenmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2012Tamamlandı
5Çizgi ile ilgili temel konuların öğretiminde oyunlaştırılmış yaratıcı etkinliklerin öğrenme erişisine etkisiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2011Tamamlandı
6Öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeyleriYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı2010Tamamlandı
7İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin sanatsal yaratıcılık düzeyleriYüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı2008Tamamlandı
806-11 yaş öğrencilerin ailesel ve bireysel özelliklerinin resimlerine yansimasiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2008Tamamlandı