Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1DİKKAT GELİŞTİRME ARACI OLARAK SANAT ELEŞTİRİSİ ÖĞRETİMİ VE BİR ANALİZ ÖRNEĞİYavuz Esra, TUNA SERDAR6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS18.12.2022Tam metin bildiri, Elektronik, Burdur
2SANAT EĞİTİMİNDE SÜREÇ DOSYASI KULLANIMIKendirli Aliç Esin, TUNA SERDAR6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS18.12.2022Tam metin bildiri, Elektronik, Burdur
3ORTAOKUL GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN MÜZE EĞİTİMİ UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİUslu Ayşegül, TUNA SERDAR6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS18.12.2022Tam metin bildiri, Elektronik, Burdur
4Sanat ve Tasarımda Bir Yöntem Olarak ‘Eksik Parça Tamamlama'TUNA SERDAR,KARACA GÜLÇİNBAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. 3. SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ SEMPOZYUM ve ÇALIŞTAY30.12.2018Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Ankara
5GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK SANAT YAPITLARITUNA SERDAR10. Çizgifilm Festivali, 1. Uluslararası Çizgi Film/ Animasyon Sempozyumu ve Sergisi22.12.2016Özet bildiri, Basılı, Kütahya
6Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi İle İlgili Yapılan Araştırmaların DeğerlendirilmesiTUNA SERDAR,ALAKUŞ ALİ OSMANGazi Üni. Sanat ve Şiddet Sempozyumu21.11.2007Tam metin bildiri, Basılı, Ankara
7Teaching Cultural Heritage In Art Education A Bridge Between Past And PresentTUNA SERDARINSEA 7. Avrupa Bölgesel Kongresi01.08.2004Tam metin bildiri, Basılı, İstanbul
8Sanat Okur Yazarlığının Yaygınlaşması Bakımından İnternet Temelli Öğretim Ortamlarının DeğerlendirilmesiTUNA SERDARDoğu Akdeniz Üni. III. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu23.09.2003Tam metin bildiri, Basılı, Gazimagosa
9İlk Ve Ortaöğretim Resim İş Dersi Kapsamında Çağdaş Eğitim Teknolojilerinin KullanımıTUNA SERDAR,TEPECİK ADNANDoğu Akdeniz Üni. III. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu23.09.2003Tam metin bildiri, Basılı,
10Yaratıcı Sanat Eğitimi Açısından Yüksekbaskı Tekniklerinin DeğerlendirilmesiTUNA SERDAR, İŞLER AHMET ŞİNASİVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi01.11.1998Tam metin bildiri, Basılı, Konya
11Plastik Sanatlar Eğitiminde Bilgisayar Destekli Öğrenme ve ÖğretmeSerdar Tuna, Adnan TepecikMarmara Üni. Uluslararası katılımlı 2000 li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme SempozyumuPoster, Basılı,