Dr. Öğr. Üyesi

Sümeyye ÖZMEN

İletişim Bilgileri

sozmen(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2132553

Genel Bilgiler