Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
120. Yüzyılın İkinci Yarısından Sonra Türk-Yunan İlişkilerinde Bir Yakınlaşma Aracı Olarak MüzikÖZER SEVİLAY, BAŞ RAMAZANVIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 1-4 Eylül 2022 İstanbul15.12.2022Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, İstanbul
2Demokrat Parti Döneminde Antalya'da Karayolu ÇalışmalarıÇETİN BAYRAM, ÖZER SEVİLAYI. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Yol) 9-11 Mayıs 2022 Erzurum30.05.2022Tam metin bildiri, Basılı,
3Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu’ya Gelişi ve Nasrullah Camii’ndeki VaazıÖZER SEVİLAY, BAŞ RAMAZAN3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu01.12.2021Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
4Demokrat Parti Antalya Milletvekili Burhanettin Onat’ın Meclis FaaliyetleriÖZER SEVİLAY,ÇETİN BAYRAMVI. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu27.08.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
53116 ve 4785 Sayılı Orman Kanunlarına Köylünün TepkisiÖZER SEVİLAYVI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu15.08.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
6Yurt Bilgisi ve Yurttaşlık Ders Kitaplarındaki GörsellerÖZER SEVİLAY,KONDU ZUHALErasmus International Academic Research Symposiumon Educational and Social Sciences01.07.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
7Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Anadolu’da Şark ÇıbanıÖZER SEVİLAYErasmus International Academic Research Symposiumon Educational and Social Sciences01.07.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
8Tokat Milletvekili Ali Galip Pekel’in Köy ve Köylüye İlişkin SöylemleriÖZER SEVİLAYV. Uluslararası Multisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)01.12.2018Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
91954 Yılı Türk-Yunan İlişkileri ve Yükselen Kıbrıs MeselesiÖZER SEVİLAY,BAŞ RAMAZANV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)01.12.2018Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
10CHP Teftiş Raporları Işığında Çorum (1940-1945)ÖZER SEVİLAY,ÖZKAN MUHARREM SELÇUKV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi01.12.2018Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
11Elçiler Nazarından Arnavutluk’a Dair İzlenimler (1926-1938)ÖZER SEVİLAY,ÖZKAN MUHARREM SELÇUKII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ01.10.2018Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
12Cumhuriyet Döneminde Hayvanlar Vergisi Kanunu ve UygulanışıÖZER SEVİLAYIV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu20.09.2018Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
131933 Yılında H. Rauf (Orbay) Bey’in Hint Müslümanlarına Verdiği Konferanslara DairÖZER SEVİLAY,BAŞ RAMAZANUluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi01.08.2018Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
141950 Seçimlerinde Demokrat PartiÖZER SEVİLAYIII.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu28.11.2017Özet bildiri, Basılı,
15Karikatürlerle Varlık VergisiÖZER SEVİLAYII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu25.10.2017Tam metin bildiri, Basılı,
16Demokrat Parti Döneminde Tokat ta Siyasi HayatÖZER SEVİLAYGaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu12.10.2015Tam metin bildiri, Basılı,
17Demokrat Parti Dönemi ElazığÖZER SEVİLAYGeçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu20.11.2014Tam metin bildiri, Basılı,