Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Domateste Daha Uzun Raf Ömrü İçin Hasat Sonrası Dönemdeki Genlerin RNA-seq ile Belirlenmesi (Araştırmacı), (TOVAG- 118O803)-2019-2022 (2019)-Tübitak 3501Devam Ediyor336,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
2İçsel ve Dışsal Poliaminlerin Kuraklık Stresi Uygulanan İki Arpa Varyetesi (Hordeum vulgare cv. ”Bülbül 89” ve Hordeum vulgare cv. Burakbey) Üzerindeki Fizyolojik ve Moleküler Etkilerinin Karşılaştırılması-Tübitak 3001Devam Ediyor72 TÜRK LİRASIAraştırmacı
3Dünyanın En Nadir Meşe Türlerinden Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica)’ nde Tehdidin Anlaşılması: Geçmişten Günümüze Populasyon Azalışının Genomik Araçlar Geliştirilerek Test Edilmesi (KBAG-117Z949)-Tübitak 3501Devam Ediyor282 TÜRK LİRASIYürütücü
4Quercus spp nin Genetik Haritalama ve Karakterizasyonu icin SNP Markerlarin GelistirilmasiARAŞTIRMA PROJESİTamamlandı30,000 DOLARYürütücü
5Kasnak Meşesi Quercus vulcanica Boiss Heldr ex Kotschy Tabiatı Koruma Alanındaki Meşe Meşe Bükücüleri ve Onun Parazitoidleri Arasındaki Genetik İlişkinin İncelenmesi - Genetic Aspects Of Interaction Among The Oaks Oak Leaf Rollers And Their Parasitoids in Kasnak Oak Quercus Vulcanica Boiss Heldr Ex Kotschy Forest Nature ReserveUluslararası İkili İşbirliği ProgramlarıTamamlandı280 TÜRK LİRASIAraştırmacı
6Turkiye nin Farklı Bölgelerinden Yeni Toplanmış Brachypodium distachyon Populasyonlarından Kendilenmiş Hatların Geliştirilmesi ve Bazı Morfolojik Özellikleri ile Ploidi Duzeylerinin BelirlenmesiARAŞTIRMA PROJESİTamamlandı21,600 TÜRK LİRASIYürütücü
7Tu rkiye de Yayılış Gösteren Brachypodium distachyon L Beauv Poaceae Populasyonlarının Moleku ler ve Morfolojik KarakterizasyonuYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı15,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
8Sıcaklık Stresi Altında Çimlendirilen Vicia faba L syn Faba vulgaris Moench cvs Eresen 87 Tohumlarında Mitotik İndeks Hu cre Döngu su ve Kromozom Davranışları Üzerine Farklı Konsantrasyonlardaki Kimyasal Gu brelerin EtkileriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı