Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Domateste Daha Uzun Raf Ömrü İçin Hasat Sonrası Dönemdeki Genlerin RNA-seq ile Belirlenmesi (Araştırmacı), (TOVAG- 118O803)-2019-2022 (2019)-Tübitak 3501Devam Ediyor336,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
2Kuraklık Stresine Maruz Bırakılan Arpada Dışsal Poliamin Ön Uygulamasının Fizyolojik ve Moleküler EtkileriTÜBİTAK PROJESİDevam Ediyor60 TÜRK LİRASIAraştırmacı
3Dünyanın En Nadir Meşe Türlerinden Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica)’ nde Tehdidin Anlaşılması: Geçmişten Günümüze Populasyon Azalışının Genomik Araçlar Geliştirilerek Test Edilmesi (KBAG-117Z949)TÜBİTAK PROJESİDevam Ediyor261 TÜRK LİRASIYürütücü
4Quercus spp nin Genetik Haritalama ve Karakterizasyonu icin SNP Markerlarin GelistirilmasiTÜBİTAK PROJESİTamamlandı30,000 DOLARAraştırmacı
5Kasnak Meşesi Quercus vulcanica Boiss Heldr ex Kotschy Tabiatı Koruma Alanındaki Meşe Meşe Bükücüleri ve Onun Parazitoidleri Arasındaki Genetik İlişkinin İncelenmesi - Genetic Aspects Of Interaction Among The Oaks Oak Leaf Rollers And Their Parasitoids in Kasnak Oak Quercus Vulcanica Boiss Heldr Ex Kotschy Forest Nature ReserveDiğer Resmi Kurum ve KuruluşlarTamamlandı280 TÜRK LİRASIAraştırmacı
6Sıcaklık Stresi Altında Çimlendirilen Vicia faba L syn Faba vulgaris Moench cvs Eresen 87 Tohumlarında Mitotik İndeks Hu cre Döngu su ve Kromozom Davranışları Üzerine Farklı Konsantrasyonlardaki Kimyasal Gu brelerin EtkileriBAPTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
7Tu rkiye de Yayılış Gösteren Brachypodium distachyon L Beauv Poaceae Populasyonlarının Moleku ler ve Morfolojik KarakterizasyonuBAPTamamlandı15,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
8Tu rkiye nin Farklı Bölgelerinden Yeni Toplanmış Brachypodium distachyon Populasyonlarından Kendilenmiş Hatların Geliştirilmesi ve Bazı Morfolojik Özellikleri ile Ploidi Du zeylerinin BelirlenmesiTÜBİTAK PROJESİTamamlandı21,600 TÜRK LİRASIAraştırmacı