Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Cytogenetic Effects Of Exogenous Salicylic Acid Pretreatment In Barley Seeds Germinated Under Salt Stressdurmaz zeynep,ÖNEY BİROL SİĞNEM,TABUR SELMAICONSE 201720.10.2017Özet bildiri, Elektronik, Antalya
2he Role of Exogenous Folic Acid on Mitosis Under Salt Stress in Hordeum vulgare.özmen serkan,TABUR SELMA,ÖNEY BİROL SİĞNEMVIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems17.10.2017Özet bildiri, Elektronik, Çanakkale
3How Synthetic Fertilizer Affects Cell Division in Vicia hybrida.ÖNEY BİROL SİĞNEM,TABUR SELMA,özmen serkanVIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems17.10.2017Özet bildiri, Elektronik, Çanakkale
4Locational Nuclear DNA Content Variation in Brachypodium hybridum L.ÖNEY BİROL SİĞNEM,TABUR SELMAVIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems17.10.2017Özet bildiri, Elektronik, çanakkale
5Cytotoxic Effects of GA3, E and EBR in Barley Seeds Exposed to High Temperature Stressyılmaz ergün şadiye betül,TABUR SELMA,ÖNEY BİROL SİĞNEM,özmen serkanUKECEK 201712.09.2017Özet bildiri, Elektronik, edirne
6Effect of Humic Acid Against Salt-induced Genotoxicity.yurtlu merve,TABUR SELMA,ÖNEY BİROL SİĞNEM,özmen serkanUKECEK 201712.09.2017Özet bildiri, Elektronik, edirne
7Morphological Variation In Brachypodium distachyon L. Along Altitudinal LevelsÖNEY BİROL SİĞNEM,TABUR SELMAXIII. International Ecology and Environmental Congress12.09.2017Özet bildiri, Elektronik, edirne
8CORRELATION BETWEEN GENOME SIZE AND ALTITUDE IN PURPLE FALSE BROMEÖNEY BİROL SİĞNEM,TABUR SELMA,TUNA METİNXIX. International Botanical Congress23.07.2017Özet bildiri, Basılı, Shenzhen
9Shared Genetic Variation Across Sympatric OaksÖNEY BİROL SİĞNEM,chen jinming,fitz gibbon sorel,gugger paul F,sork victoria LInternational Ecology Symposium 201710.05.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, kayseri
10Endemik Bir Meşe Türü Kasnak Meşesi Quercus vulcanica Boiss and Heldr ex Kotschy nin Genetik Çeşitlilik Seviyelerinin RAPD PCR ile BelirlenmesiÖney S., Şen İ., Birol O., Özmen S., Özdan A., Gürbüz M.F.,22. Ulusal Biyoloji Kongresi23.06.2014Özet bildiri, Basılı, Eskişehir
11Poaceae İçin Yeni Bir Model Olan Brachypodiumdistachyon L un Genetik ve Morfolojik Açıdan DeğerlendirilmesiONEY S., TUNA M., TABUR S.21. Ulusal Biyoloji Kongresi07.09.2012Özet bildiri, Basılı, İzmir
12Allevation of Salinity Stress in Root Meristematic Cells Using Exogeneous PolyaminesTabur S., Demir K., Öney S., Özmen S.,Plant Abiotic Stress Tolerance II25.02.2012Özet bildiri, Basılı, Vienna
13Influence of Exogenous Triacontanol TRIA on Mitosisin Hordeum vulgare L Exposed to SalinityDemir K., Tabur S., Öney S.Plant Abiotic Stress Tolerance II25.02.2012Özet bildiri, Basılı, Vienna
14Interplay between 24 EBR and NaCl Stress and its Roleon Cell DivisionDemir K., Tabur S., Öney S.Plant Abiotic Stress Tolerance II.25.02.2012Özet bildiri, Basılı, vienna
15Genetic Characterization of New Brachypodium distachyon Populations from Diverse Geographic Regions in TurkeyTuna M., Nizam İ., Öney S., Savaş G., Vogel J.,First European Brachypodium Workshop19.10.2011Özet bildiri, Basılı,
16DNA Content and Ploidy Determination of Brachypodium distachyon Populations Collected from DiverseGeographical Regions of Turkey by Flow CytometerTuna M, Nizam İ, Öney S, Savaş, G, Teykin, EE,9. Plant Genomics European Meetings04.05.2011Özet bildiri, Basılı, Istanbul
17Abiyotik Stres Faktörü Sıcaklığın Hücre Döngüsü Regülasyonu ile İlişkisiONEY. S, TABUR. S20. Ulusal Biyoloji Kongresi21.06.2010Özet bildiri, Basılı, Denizli
18Sıcaklık Stresi Altında Potasyum Sülfatın HücreBölünmesi Üzerine Etkileri s 381Öney. S, Tabur S, Yilmaz. ŞBIX. Ekoloji ve Çevre Kongresi17.10.2009Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Nevşehir
19Sıcaklık Stresi Altında Çimlendirilen Vicia faba L nın HücreDöngüsü Üzerine Amonyum Sülfatın EtkileriONEY S, TABUR SIX. Ekoloji ve Çevre Kongresi17.10.2009Özet bildiri, Basılı+Elektronik, NEVŞEHİR
20ABA Stimulators Antagonism on Mitotic Activity andChromosomal AberrationsTabur S, Oney SInternational Life Sciences Students’ Conference19.08.2009Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, KIEV
21Kuraklık Stresi Altında Çimlendirilen İki Farklı Arpa Varyetesinde Eksojen Poliaminlerin Fizyolojik Özellikleri ve Prolin Miktarları Üzerine Karşılaştırmalı EtkileriÖZMEN SERKAN,TABUR SELMA,ÖNEY BİROL SİĞNEM1Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi (IYRSC 2019)Özet bildiri, , BURDUR