Bilgisayar İşletmeni

Şerife KOÇAK KÖRÖZLÜ

İletişim Bilgileri

skocak(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2134000

Genel Bilgiler