Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) din eğitimi ve din hizmetleri çalışmalarıYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2022Tamamlandı
2Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerine göre seçmeli din derslerinin imkânları ve sorunları: İzmir örneğiYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
3İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarında özdenetim değeriYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
4Nurettin Topçu'da din ve ahlak eğitimiYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
5Türk-İslam kültüründeki hikmet geleneğinin din eğitimi açısından değerlendirilmesi: Divan-ı Hikmet örneğiYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
6Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki ahiretle ilgili kazanımların değerlendirilmesiYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
7OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDA YER ALAN OYUNLARIN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Din ve Felsefe Bilimleri Ana Bilim Dalı2021Devam Ediyor
8Palyatif bakım çalışanlarının karşılaştıkları güçlüklerle baş etmede dini değerlerin rolüYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
9Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılım düzeyleri(Karşıyaka-Bayraklı örneklemi)Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
10Din görevlilerinin mesleki algıları( İzmir örneği)Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
11İlköğretim öğrencileri gözünde kaynak kişi olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2016Tamamlandı
12İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programının kültürler arası din eğitimi açısından değerlendirilmesiYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2013Tamamlandı
13Camilerin toplumsal kimlik ve değerlerin oluşmasındaki rolüYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2013Tamamlandı
14Comenius'un din ve ahlak öğretimi ile ilgili görüşleriDoktoraDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2008Tamamlandı
15Lisede din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredatının program geliştirme süreçleri bakımından incelenmesiYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2005Tamamlandı
16Din eğitiminin psikolojik temelleri açısından C.G. Jung ve S. FreudYüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2003Tamamlandı
17Yaygın din eğitiminde hutbelerYüksek LisansHarran Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2001Tamamlandı
18Din öğretiminde bireysel farklılıklarYüksek LisansHarran Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2001Tamamlandı
19Kişilik gelişiminde din eğitimiYüksek LisansHarran Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı2001Tamamlandı
20Liselerdeki din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin yeterlilikleriYüksek LisansHarran Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı1999Tamamlandı
21Din öğretiminde öğretmen yetiştirmeYüksek LisansHarran Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı1999Tamamlandı
22Din eğitiminde rehberlik ve psikolojik danışmaYüksek LisansHarran Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı1999Tamamlandı