Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1DİN HİZMETLERİNDE İKNA EDİCİ İLETİŞİMKEYİFLİ ŞÜKRÜI. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu22.12.2019Tam metin bildiri, Basılı, Eskişehir
2Din Hizmetlerinde İkna Edici İletişimKEYİFLİ ŞÜKRÜSempozyum10.12.2019Tam metin bildiri, Basılı, Eskişehir
3BİR GENÇLİK DÖNEMİ SORUNU OLARAK TOPLUMSAL UYUM VE ÇATIŞMAKEYİFLİ ŞÜKRÜUluslararası Haz. Peygamber ve Gençlik Sorunları Çalıştayı21.09.2019Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Balıkesir
4DİNİ İLETİŞİM YETERLİĞİ AÇISINDAN HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİKEYİFLİ ŞÜKRÜGelceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları17.12.2017Tam metin bildiri, Basılı, Malatya
5Din Öğretiminde Benimsetici YaklaşımKEYİFLİ ŞÜKRÜSempozyum15.12.2017Tam metin bildiri, Basılı, Balıkesir
6Birlik Olmanın Teolojik ve Pedagojik TemeliKEYİFLİ ŞÜKRÜVIII. UluslararasıDin Görevlileri Sempozyumu06.11.2017Tam metin bildiri, Basılı, İSTANBUL
7Cami Merkezli Din Eğitiminin BoyutlarıKEYİFLİ ŞÜKRÜSempozyum03.03.2017Tam metin bildiri, Basılı, Konya
8Trafik Kurallarının Değer BoyutuKEYİFLİ ŞÜKRÜSempozyum04.12.2016Tam metin bildiri, Basılı, Malatya
9İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Sinema Algısı Üzerine Bir Alan AraştırmasıKEYİFLİ ŞÜKRÜSempozyum10.12.2015Tam metin bildiri, Basılı, İstanbul
10Öğrencilerin PDÖ Oturumlarındaki Yeterlik DüzeyleriCEYLAN YUSUF,KEYİFLİ ŞÜKRÜII. Aktif Eğitim Kurultayı01.12.2005Tam metin bildiri, Basılı, İZMİR
11Aktif Eğitimde Bilginin Bütünlüğünü SağlamaKEYİFLİ ŞÜKRÜ, BİLEN OSMANEğitim Kurultayı01.12.2004Tam metin bildiri, Basılı, İZMİR